Ziņas

Sabiedrība

Bilskas ezerā ielaisti 800 vienvasaras zandartu mazuļi

Smiltenes novada Bilskas ezerā ielaisti 800 vienvasaras zandartu mazuļi, aģentūru LETA informēja Smiltenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Mūze.

Zandartu mazuļi ezerā ielaisti, īstenojot projektu “Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada Bilskas un Blomes ezerā”. Vasarā, 7.jūlijā, Blomes ezerā tika ielaisti 400 vienvasaras līdaku mazuļi.

Zivju mazuļus projekta laikā piegādāja SIA “Rūjas zivju audzētava” no Rūjienas novada.

Projekta mērķis ir palielināt un atjaunot zivju resursus Smiltenes novada Bilskas un Blomes ezerā un radīt pamatu licencētas makšķerēšanas ieviešanai, un pilnveidot aktīvā tūrisma attīstību. Projekts tika īstenots, piesaistot Zivju fonda līdzekļus. Projekta kopējās izmaksas bija 422 eiro, kur Zivju fonda līdzfinansējums ir 322 eiro un pašvaldības līdzfinansējums ir 100 eiro.

Ar Zivju fonda atbalstu tika arī īstenots projekts “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Smiltenes novada Lizdoles ezeram”. 21.oktobrī tika apstiprināti Lizdoles ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi, kurus sagatavoja Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”.

Projekta mērķis ir veicināt zivsaimniecības attīstību Smiltenes novadā, izstrādājot zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus Lizdoles ezeram. Projekta īstenošana arī kļuva iespējama, piesaistot Zivju fonda līdzekļus. Projekta kopējās izmaksas bija 672 eiro, kur Zivju fonda finansējums ir 602 eiro un pašvaldības līdzfinansējums ir 70 eiro.