Ziņas

Sabiedrība

Bērnu namā jauna datorklase

– Firmai ir starptautiska palīdzības programma “Dzīvo, mācies, attīsties”. Mēs palīdzam tiem, kuri paši sev palīdzēt nespēj – bērniem. Šīs programmas ietvaros atbalstām bērnus daudzās pasaules valstīs, arī Latvijā. Kopā ar “Gaujaslīču” vadību pārrunājām, kas audzēkņiem visvairāk būtu vajadzīgs, un divos mēnešos tapa datorklase, – pastāstīja ārējo attiecību speciāliste Anita Bernharde.

Firma bērnu namam ziedojusi vairāk nekā četrus tūkstošus latu. Izremontēta klase, iegādāti piemēroti galdi un krēsli un seši jauni datori. Lai sakārtotu klasi, daudz darījuši “Gaujaslīču” darbinieki.

– Mūsdienās bez datora, interneta neiztikt. Arī skolas mājas darbus bez datora vairs nevar sagatavot. Dators palīdz mācīties, apgūt jaunas prasmes un arī draugus. Bērniem tagad būs iespēja pilnveidot sevi, saturīgi pavadīt brīvo laiku, – sacīja bērnunama direktore Ina Ozola un piebilda, ka ar “Procter&Gamble” jau izveidojusies sadarbība. Tieši ar viņu atbalstu pirms dažiem gadiem tika sakārtota ēdamzāle un iegādāts aprīkojums.