Ziņas

Sabiedrība

Bērniem māca drošību

Piemērojas. Dienas centra vadītāja Ilze Miliševska (priekšplānā) ar kolēģi Līgu Dakšu prot sadarboties ar dažāda vecuma bērniem.Foto: Māris Buholcs

Priekuļu novada Bērnu rotaļu un attīstības centrā un sākumskolas vecuma bērnu dienas centrā “Zīļuks” pirmo reizi marts pasludināts par Drošības mēnesi, kurā 1. līdz 3. klases skolēni centra vadītājas Ilzes Miliševskas vadībā apgūst ar drošību saistītas lietas.

Nodarbības ir bez maksas, tās notiek katrā marta piektdienā. Tajās tiek aplūkotas tādas tēmas kā drošība uz ceļa un drosme.

“Pirmās nodarbības laikā, bērniem stāstīju par drošību uz ceļa, kā rīkoties situācijā, kad bērnu uzrunā sveši cilvēki, lai bērns prastu pateikt nē, kad viņš tiek vilināts mašīnā vai aicināts doties prom no rotaļu laukuma. Bērniem tika rādīta filmiņa, kurā tika attēlots nepareizais rīcības variants. To noskatījušies, pārrunājām redzēto, uzklausīju viņu domas un parādīju filmiņu, kurā tika attēlots pareizais rīcības variants. Savukārt šo piektdien būs tēma “Drosme draudzēties”, kurā bērni tiks mācīti un aicināti draudzēties ar ikvienu bērnu arī tad, ja viņam nav modernas drēbes un mobilais tālrunis. Šī ir liela problēma, jo skolās nereti bērni tiek atstumti vai pat nonievāti tieši šo iemeslu dēļ. Gribam iemācīt bērniem saskatīt labās īpašības ikvienā un draudzēties, lai arī otrs bērns jūtas droši attiecībā pret vienaudžiem un pieaugušajiem,” stāsta centra vadītāja Ilze Miliševska.

Viņa norāda, ka ieplānoti arī citi pasākumi, piemēram, spēle “Ceļš uz mājām”, kurā bērniem būs izvietoti dažādi vilinājumi un jautājumi, kā rīkoties konkrētā situācijā. “Jāatzīst, ka bērni par drošības lietām ir ļoti zinoši, jo, runājot ar viņiem, nākas saklausīt tikai un vienīgi pareizās atbildes. Domāju, tas ir liels ģimeņu un skolas nopelns. Protams, mēs nekad nevaram zināt, kā bērns rīkosies reālā situācijā, bet to nevar paredzēt neviens,” tā centra vadītāja. Līdztekus aktivitātēm saistībā ar drošību bērni darbojas arī radoši, lai par piemiņu paliktu kāds redzams, taustāms gandarījums.

Priekuļu novada Bērnu rotaļu un attīstības centrs un sākumskolas vecuma bērnu dienas centrs “Zīļuks” darbojas no 2006.gada. Tā mērķis ir sniegt atbalstu ģimenēm ar bērniem darba un ģimenes dzīves apvienošanas īstenošanā, nodrošinot bērnu vispusīgu attīstību un saturīgu brīvā laika pavadīšanu drošos apstākļos.