Ziņas

Sabiedrība

Bērni vairs nesteidzas mājās

Mazajiem patīk. Bērnudārza kolektīvs - darbinieki un audzēkņi - pamazām vien iejūtas jaunajās telpās. To novērtē pašvaldība un vietējā sabiedrība.Foto: Māris Buholcs

Mazo dzērbeniešu ģimenēm, kurās aug pirmsskolas vecuma bērni, tagad ik rītu jāmēro ceļš uz lielās skolas ēku.

Pamatskolas daļa nodota pirmsskolēnu ziņā. Te jaunākajai un vecākajai grupai iekārtotas ikdienā nepieciešamas telpas. Pirmsskolas izglītības iestādi apmeklē 29 bērni.

“Kad bērniem prasīju, kā viņi jūtas, atbilde bija – te ir kā mājās, jūtamies ļoti labi,” pastāsta audzinātāja Valda Čakare

un piebilst, ka darbiniekiem jaunajā vietā vēl jāpierod, bet te ir viss, lai strādātu. “Kā jau pirms pārmaiņām, bija satraukums. Vecajā vietā mums bija liela māja, gadiem daudz kas sakrāts, pamazām iedzīvojamies, bērniem te ļoti patīk, jo viss ir jauns,” saka audzinātāja Vija Ābelniece.

Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas skolas direktore Ērika Arāja ir gandarīta,

ka pirmsskolēniem tagad mājīgas, prasībām atbilstošas telpas. “Ceru, ka bērni un vecāki to novērtē,” bilst direktore un uzsver, ka svarīgi, lai bērniem labas atmiņas par bērnību.

Līdz šim bērnudārzs darbojās šim mērķim būvētā lielā ēkā. Gadiem tajā nebija veikts remonts.

Bērnudārza ēka bija ļoti sliktā stāvoklī, bija ekspertīzes akts, ka tā neatbilst prasībām, apkures izmaksas bija ļoti augstas. “Lai atjaunotu, būtu jāiegulda ļoti liela nauda, kas būtu nesamērīgi pirmsskolas iestādei, kuru apmeklē 29 bērni,” stāsta Vecpiebalgas novada domes izpilddirektors Hugo Duksis. Pamatskolas pirmajā stāvā stāvēja neizmantotas telpas. Domes saimnieciskā dienesta vadītājs Jānis Vīlips savulaik mācījies šajā skolā un atceras, ka toreiz te bijis dzīvoklis, garderobe, slēpju noliktava un klase darbmācībai zēniem, tualetes, kādu laiku arī zēnu internāts. “Tagad pamatskolas ēkas pirmais stāvs ir pilnībā izmantots. Skolā vēl daudz kas prasa remontu, kaut izdarīts nav maz – ir mūsdienīgs angļu valodas, dabas zinību kabinets, mājturības klase, ierīkoti mūsdienīgi sanitārie mezgli,” stāsta skolas direktore un uzsver, ka

šajā mācību gadā

1.klasē mācās septiņi skolēni.

Pirmsskolas divu grupu telpas izremontētas un iekārtotas saimnieciskā kārtā, un tas izmaksājis vairāk nekā uz pusi lētāk nekā, ja to darītu celtniecības firma. “Tas ir komandas darbs, kurā tikpat svarīgs ir amatnieks kā darbu vadītājs. Visi kopā to esam izdarījuši. Vietējie uzņēmēji iesaistījās, atbalstīja. Galvenais, ka bērni novērtē un vakarā negrib iet mājā, jo te jūtas labi,” par paveikto gandarīts

Dzērbenes pagasta komunālās saimniecības vadītājs Viesturs Melbārdis.

Var teikt, ka līdz ar bērnudārza grupu pārcelšanu uz pamatskolas ēku beigušās pārmaiņas. No šī mācību gada pamatskola un mūzikas skola ir viens kolektīvs. Arī mūzikas skolas bērnu vecāki, kuri pavasarī iebilda pret skolu apvienošanu, tagad atzinīgi novērtē ieguvumus. Mūzikas skolā Dzērbenes pilī mācās 67 audzēkņi, iepriekšējā gadā bija mazāk par 60.

“Pārmaiņas, lielas vai mazas, nekad nav vieglas. Visas bažas ir pārvarētas, bērniem atliek tikai mācīties, skolotājiem un skolas darbiniekiem strādāt,” saka Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētāja Ella Frīdvalde – Andersone un uzsver, ka, īstenojot skolas vadības ieceres, domes saimnieciskais dienests paveicis visu, kas nepieciešams, lai mazie dzērbenieši justos labi.

Bijusī bērnudārza ēka tiek piedāvāta uzņēmējiem. “Interese ir. Daļai ēkas bija nomnieks, pēc uzņēmēja ierosinājuma līgums tika lauzts. To ietekmēja krīze Krievijā. Viņam jau bija apstiprināts ražotnes projekts Eiropas Savienības

finansējuma piesaistei, diemžēl šobrīd to īstenot pārāk liels risks, ja sadarbības partneri ir Krievijā.

Uzņēmēju var saprast, kāpēc maksāt nomu, ja telpas neizmanto,” pastāsta domes priekšsēdētāja un pauž pārliecību, ka uzņēmēji atzinīgi vērtē to, ka ēka atrodas pagasta centrā, ka te ir arī cilvēki, kas būtu ieinteresēti strādāt.

Sarmīte Feldmane