Ziņas

Sabiedrība

Baznīcu nakts garīgais pieskāriens

Mirklis dievnamā. Sv. Jāņa baznīcā šovakar ikviens aicināts uz sarunām, pārdomām, koncertiem, kā arī iepazīt šo sakrālo celtni un tās vēsturi. Foto: Marta – Martinsone - Kaša

Šovakar Latvijas 170 dievnamu durvis būs atvērtas Baznīcu naktij, kultūras notikumam, kas vieno dažādas konfesijas un cilvēkus. Tā reizē ir satikšanās ar Latvijas baznīcām – mākslas un arhitektūras skaistumu, garīgo mūziku un pārdomām klusumā un lūgšanā.

Baznīcu nakts tēma saistīta ar Latvijas simtgadi – aicinājums izzināt kristīgo mantojumu Latvijas kultūrā un identitātē. Baznīcu nakts ir iekļauta Latvijas simtgades pasākumu kalendārā. Šogad uzmanības centrā izvirzīti vārdi no Jāņa Evaņģēlija: “Gaisma ir nākusi pasaulē.”

Baznīcu nakts visā Latvijā sāksies ar baznīcu zvanu skaņām bez desmit minūtēm sešos vakarā, savukārt deviņos vakarā visā Latvijā izskanēs lūgšana “Mūsu Tēvs debesīs”.

“Latvijas simtgades Baznīcu naktī ir aicinājums izzināt kristīgo mantojumu Latvijas kultūrā un identitātē. Mūsu baznīcā būs “Sarunas Dieva tuvumā”. Ikdienā neiedomājamies, cik esam dažādi, un mūs katru Dievs uzrunājis citādi, katrs citādi saņēmis viņa pieskārienu – klausoties mūziku, lūgšanā, pārdomu brīdī klusumā. Gribam dalīties garīgajā pieredzē ar tiem, kuriem tās nav, stāstīt, ka Dievs mums ir līdzās ikdienā, kā uzrunā caur notikumiem, pārdzīvojumiem, laimīgiem brīžiem,” pastāsta Cēsu Sv.Jāņa baznīcas draudzes mācītājs Didzis Kreic­bergs un atzīst, ka Baznīcu nakts ir reize, kad ienākt dievnamā, padomāt, ieklausīties.

Sv.Jāņa baznīcā vakara gaitā būs arī svētbrīdis “Viņš nav tālu no mums”, būs koncerts, kurā uzstāsies Lietuvas Nacionālās operas soliste Gunta Gelgote (David­čuka) un ērģelniece Lelde Kras­tiņa, priecēs arī draudzes koris. Būs nodarbības bērniem, ekskursija pa baznīcu, kopīgas lūgšanas.

Baznīcu nakts pasākumi būs arī Septītās Dienas adventistu Cēsu draudzes dievnamā – dievkalpojums, ekskursija “Atklāj baznīcu no jauna”, izstāde “Dievnamam – 10”, kristību baseina apskate, ieskats vēsturē, pasākumi bērniem, sarunas par veselīgu dzī­ves­veidu.

Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas Cēsu draudzē Vaļņu ielā varēs iepazīt draudzi, kas dibināta 1995. gada 3. oktobrī. Cēsu Baptistu draudzes dievnamā arī tiek piedāvāta plaša programma dažādām paaudzēm . Interesants noteikti būs stāstījums par draudzes vēsturi, fotoizstādes, kurās stāstīts par Brazīlijas latviešiem un Cēsu namiem, kur kādreiz notikuši draudzes dievkalpojumi.

Plašā kultūras programma, garīgas sarunas, aktivitātes bērniem , ekskursijas pa dievnamu šovakar būs Jaunpiebalgas Sv. Toma baznīcā.

Raunas evaņģēliski luteriskā baznīcā aplūkojama fotoizstāde “Baznīcas stāsts”, būs radošās darbnīcas bērniem, “Baznīcas pērļu medības” – orientēšanās ar uzdevumiem baznīcas teritorijā. Klausītājus aicina Kocēnu novada jauktā kora “Imera” koncerts.

Skujenes baznīcā Baznīcu nakts notiks otro pavasari. “Skujenes draudzē nav daudz aktīvo cilvēku, bet varam lepoties, ka mums ir ansamblis, svētdienas skola. Skujenes skolā bērni mācās kristīgo mācību un labprāt iesaistās draudzes pasākumos. Noorga­nizēt Baznīcu nakti mums nav viegli, bet visi kopā to varam, netrūkst radošu un atsaucīgu cilvēku,” stāsta Skujenes draudzes priekšniece Valda Miķelsone un pastāsta, ka pagājušogad Baznīcu naktī viņai izdevies vienu kungu gados iedrošināt ieiet baznīcā. “Kad aicināju, izbijies atteica, ka nedrīkstot taču iet, jo nav ne kristīts, ne iesvētīts. Stāstīju, ka nav jau dievkalpojums, bet kultūras pasākums. Ienāca un dievnamā pavadīja visu vakaru, mājās ejot, pateica paldies,” pastāsta Valda un uzsver, ka pēc šādiem brīžiem netrūkst enerģijas atkal ko darīt. “Mūsu baznīca ir tik skaista,” Valda atgādina un pastāsta, ka pagājušajā vasarā uz Skujeni braukuši arī no citiem novadiem. Šoreiz Baznīcu naktī piedalās arī kaimiņu pagastu baznīcas, cilvēki var izvēlēties. Skujenes baznīcā šovakar būs saruna par Dievu un Latviju, radošās darbnīcas bērniem, izstāde “Skujenes draudze laiku lokos”, koncerti, lūgšanas, kā arī tautasdziesmas ugunskura un sveču gaismā Dievam un Latvijai. Valda atceras, ka pērn kopīgā dziedāšana pie ugunskura daudziem ļoti patikusi.

Straupes draudze šogad Baznīcu naktī nepiedalās. “Citus gadus piedalījāmies, bet dažādu apstākļu dēļ šoreiz ne. Patlaban īstenojam vairākus dievnamam nozīmīgus projektus, ir ieceres, tad nākamgad būs kas jauns, ko redzēt,” stāsta evanģēliste Daiga Um­mere. Viņa arī uzsver, ja kāds brauc garām un vēlas iegriezties baznīcā, atliek tikai piezvanīt. “Mums katru nedēļu ir sadraudzības vakari, ikviens var iegriezties draudzes namā. Ikviens gaidīts arī baznīcā,” saka D.Um­mere.

Katrā baznīcā valda cita noskaņa, bet ikreiz, paceļot acis, pārņem vieglums un miers… Atverot sirdis, atveras arī dievnamu durvis.