Ziņas

Sabiedrība

Baznīca redzama pa gabalu

Talkā. Brīvdienās dzērbenieši un palīgi sakopa un labiekārtoja baznīcas apkārtni, stādīja ceriņus un narcises.Foto: Sarmīte Feldmane

Dzērbenes draudzē pēdējās brīvdienās valdīja rudens rosība. Talkā tika kopta un labiekārtota dievnama apkārtne. Dzērbenieši ar lepnumu stāsta, ka tagad baznīca pagasta centrā redzama jau pa gabalu. Līdz šim to aizsedza mūžu nodzīvojuši koki un krūmi.

“Baznīca ir pagasta centrs. Ja tās apkārtne būs skaista, paši būsim gandarīti un arī viesiem te patiks,” saka draudzes locekle Inese Gusmane un uzsver, ka ikdienā ar idejām un padomu daudz palīdz dzērbeniete, ainavu dizainere Vineta Radziņa.
Draudze Vecpiebalgas novada pašvaldības projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi” guva atbalstu 500 eiro. Iecerēts pie baznīcas iekārtot Bībeles dārzu – puķu dobēs sastādīt augus, kas minēti Bībelē. Pie katra klāt būs arī uzraksts ne tikai ar tā nosaukumu, bet arī informācija, kur minēts Bībelē.

Rudens talkā tika iestādīti ceriņi un narcises, pārējos augus stādīs pavasarī. Būs arī soliņi, kur piesēst, baudīt ainavu un veltīt brīdi pārdomām.

“Gribam pie baznīcas izveidot arī labirintu, ozolā iekārt šūpoles, katrs varēs iesēsties un baudīt ainavu,” pastāsta draudzes locekle Anita Zvaigzne un uzsver, ka šī iecere tiks īstenota, nepiesaistot projektu finansējumu.

Pamazām vien Dzērbenes baznīca kalnā kļūst par dzērbeniešu satikšanās vietu ne tikai dievkalpojumos. “Visi kopā darām,” uzsver A. Zvaigzne, bet pārējie piebilst, ka draudzei satikties tikai dievkalpojumos ir par maz, pelēko ikdienu darīt bagātāku var tikai paši. Draudze domā, kā piesaistīt finansējumu dievnama atjaunošanai. Ir izstrādāts projekts jumta nomaiņai. Pērn tika iesniegts pieteikums sakrālā mantojuma glābšanas programmā, bet atbalstu piesaistīt nebija iespējams. “Mek­lējam un izmantojam katru iespēju,” saka A.Zvaigzne. Dzērbe­nietis Ojārs Kleinbergs pamazām atjauno baznīcas torni un restaurē logus. Viņš pats raksta projektu pieteikumus, piesaista finansējumu.

Pēdējā laikā baznīca kļūst arī par aktīvu sabiedriskās dzīves centru. Ja agrāk notika viens divi koncerti gadā, tagad tiek rīkoti arī citi pasākumi. Koncerti tiek rīkoti sadarbībā ar tautas namu un pašvaldību, labdarības koncerti ir pašu ziņā. “Baznīcā ir vairāk nekā 500 sēdvietu, tas svarīgi šajā ierobežojumu laikā,” atgādina I.Gusmane, bet A.Zvaigzne uzsver, ka pagastā kultūras dzīve ir gana aktīva, diemžēl iedzīvotāji ir kūtri. “Arī uz koncertiem baznīcā vairāk ir atbraucēju nekā vietējo iedzīvotāju,” teic A.Zvaigzne un atzīst, ka arī draudzē nav daudz aktīvo cilvēku, tomēr vairāk nekā pirms gada. Katra pasākuma rīkošanā kāds uzņemas galvenos pienākumus, pārējie palīdz. Daudziem labā atmiņā Baznīcu nakts, kas bija īpašs notikums. To rīkoja Andris un Dagnija Saksi.

Šovasar brīvdienās un svētku reizēs baznīca bija atvērta. “Jau­nākās paaudzes aizvien vairāk interesējas par saviem senčiem. Ja viņi ir no mūsu puses, meklē jelkādu informāciju par dzimtu,” stāsta A.Zvaigzne. Baznīcas un draudzes vēstures izpētei pēdējos gados veltīta liela uzmanība. Anita iesaistījusies vēstures aktīvistu klubā “Serben”, tā veidojās interese izzināt baznīcas un draudzes vēsturi un par to stāstīt citiem. Dažādos avotos tiek meklēti materiāli, liecības. Arī “Serben” savākts daudz, un Anita tos apkopo. “Stāstām par Mārci Sārumu, kurš cēla mūsu baznīcu, hernhūtiešu kustību, lepojamies ar mācītāju Kārli Irbi, ar Albertu Birn­baumu, pēc kura idejas tika izgatavota Brīvības cīnītāju piemiņas plāksne. Ir saglabājušās atsevišķu gadu baznīcas grāmatas no pagājušā gadsimta 30.gadiem. Tās savulaik izdāļātas draudzes locekļiem, dažas nejauši atgriezušās. Kāds baznīcas grāmatas nodevis “Serben”,” pastāsta A.Zvaig­­zne un atzīst, ka draudzes vēsture labi atspoguļo pagasta sabiedrisko dzīvi. Kaut vai fakts, ka tika rīkota mantu loterija, lai iegūtu līdzekļus jaunu ērģeļu iegādei, vai dāmu komitejas rosība. Dzērbenes izpētē daudz dara Ilgvars Prindulis. Viņš baznīcas grāmatās meklē dzimtu saknes. Visu vasaru dievnamā apskatāma Laimas Liedes fotogrāfiju izstāde, kurās Dzērbe­nes ainavas.

Draudzes locekļi gandarīti, ka vasarā dievnamā ieinteresēts iegriezās ne viens vien tūrists. Arī tūristu grupas, kuras apmeklēja Dzērbeni.

Šovasar Dzērbenes baznīcu laulībām un kristībām izvēlējušās vairākas ģimenes. “Ja apkārtni lab­iekārtosim, ar lepnumu stāstīsim par savu baznīcu, arī citiem tā kļūs par vietu, kur vērts pabūt,” pārliecināta A.Zvaigzne.