Ziņas

Sabiedrība

Azartspēļu ierobežošana neapstāsies

Ilustratīvs attēls.Foto: nippon.com

No Cēsu novada (Cēsu un Vaives pagasta) Teritorijas plānojuma 2016.-2026. gadam grozījumiem izslēgts azartspēļu aizliegums, to Cēsu novada domes deputāti lēma 2.jūnija ārkārtas sēdē. Taču tas nenozīmē, ka azartspēļu vietu atrašanās netiks regulēta.

Deputāti uzdeva Centrālās administrācijas Attīstības pārvaldei analizēt vietas un teritorijas, kurās azartspēles nebūtu atļauts organizēt, un to paredzēt jaunizveidotā Cēsu novada teritorijas plānojumā vai spēkā esošo teritorijas plānojumu grozījumos, vai izstrādājot jaunus saistošos noteikumus par azartspēļu organizēšanu Cēsu novadā. Novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs norādīja, ka jau jūlija domes sēdē varētu lemt par Teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam atvēršanu, kur līdz ar citiem nepieciešamiem grozījumiem noteiktu konkrētas teritorijas, kur azartspēles nebūs atļautas.

Jāatgādina, ka azartspēļu aizliegumu no Cēsu novada (Cēsu un Vaives) teritorijas plānojuma grozījumiem prasīja izņemt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM). Grozījumos bija norādīts, ka visā novadā aizliegta jaunu azartspēļu vietu ierīkošana, izņemot četru vai piecu zvaigžņu viesnīcās, kuru numuru skaits nav mazāks par 15, kā arī drīkst turpināt darboties esošās azartspēļu vietas. Ministrija pauda, ka pašvaldības teritorijā kāda uzņēmējdarbības veida pilnīgu aizliegumu nedrīkst noteikt. Lai ierobežotu konkrētu uzņēmējdarbību, jānorāda, kur tā nav atļauta. To paredz valsts normatīvie akti. Ja Cēsu novada dome no pašreizējiem grozījumiem aizliegumu neizslēgtu, VARAM apturētu teritorijas plānojumu. Tas nozīmē, ka uz laiku būtu apturētas pašvaldības attīstības ieceres, uzņēmēju un citu iedzīvotāju plāni.

Jautājumu par azartspēļu aizlieguma atcelšanu bijušā Cēsu novada Teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam grozījumos pašvaldība skatīja jau 19.maija domes sēdē. Bija pat sagatavots lēmuma projekts par VARAM norādītā grozījumu punkta izslēgšanu, taču deputātiem radās daudz jautājumu un bija neskaidrības gan par likumam atbilstošu azartspēļu ierobežošanas kārtību, gan turpmāk iespējamiem teritoriālā plānojuma grozījumiem, ja norādīto punktu izslēgtu. Dome lūdza ministrijas skaidrojumu, lai par grozījumiem lemtu nākamajā sēdē.

Pašvaldībā kopš 2019.gada saņemti divi pieteikumi azartspēļu vietu izveidei un abi pieteikumi noraidīti.