Autortiesības

eDruva.lv satur oriģinālmateriālus un ziņas no laikraksta „Druva”, ziņu aģentūras LETA un citiem avotiem. eDruvas ziņu pārpublicēšana saskaņojama ar administrāciju (info@edruva.lv).

eDruva neatbild par lasītāju pievienotajiem komentāriem, kā arī patur tiesības izdzēst sludinājumus, neētiskus, cilvēka godu un cieņu aizskarošus komentārus.

Tāpat eDruva neatbild par reklāmdevēju materiālu saturu un patur tiesības nepieņemt LR likumdošanai neatbilstošu reklāmu.