Ziņas

Sabiedrība

Augusta beigās pabeigs Lubāna ezera dienvidaustrumu dambja rekonstrukciju

Noslēgumam tuvojas 2013.gadā sāktā Lubāna ezera dienvidaustrumu dambja rekonstrukcija, kuras mērķis ir piegulošo teritoriju aizsardzība no plūdu draudiem, projektā ieguldot 1,3 miljonus eiro, aģentūru LETA informēja Zemkopības ministrijas pārstāvji.

Projekta īstenošanas laikā tiek veikta dambja rekonstrukcija 11,1 kilometra garumā, atjaunojot gan dambi, gan 3,9 kilometru garumā to papildus nostiprinot ar metāla sietu konstrukcijām, kas pildītas ar dolomīta akmeņiem.

Lubāna ezera dienvidaustrumu dambja rekonstrukciju paredzēts noslēgt šā gada 31.augustā.

Projekts “Lubāna ezera hidrotehnisko būvju kompleksa aizsargspēju palielināšana pieguļošo teritoriju aizsardzībai pret plūdu draudiem pirmā kārta Dienvidaustrumu dambja rekonstrukcija” tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda aktivitātē “Vides risku samazināšana”. Šā projekta izmaksas ir 1,3 miljoni eiro.

Būvniecības tehnisko projektu izstrādāja SIA “Geo Consultants”, projekta tehnisko realizāciju veic SIA “Riga rent”, bet būvuzraudzību nodrošina SIA “Zvidze”.

Kā ziņots, 2012.gada 9.jūlija Krīzes vadības padomes ārkārtas sēdē tika skatīts jautājums par nacionāla mēroga plūdu draudus izraisošu situāciju saistībā ar Lubāna ezera dienvidaustrumu dambi un sniegti priekšlikumi nepieciešamai operatīvai rīcībai to novēršanā. Darbi tika sākti 2013.gada jūlijā.

Lubāna ezera dienvidaustrumu dambja kritiskā stāvokļa dēļ pastāvēja nacionāla mēroga plūdu draudi, jo varēja applūst līdz 60 000 hektāru lielas zemes platības.