Ziņas

Sabiedrība

Atzinīgi novērtē tehnikumu

Šogad zinību dienā mācības tehnikumā uzsāka 210 jaunieši no desmit rajoniem. Šajā mācību gadā tehnikumā līdztekus jau esošajām profesijām var apgūt jaunu, mācības sāk datorsistēmu tehniķu kurss, 30 audzēkņi.

Direktors Imants Kupčs iepriecināts par finansējuma piešķiršanu jaunajai sporta zālei, kas nav bijusi visus tehnikuma deviņdesmit piecus gadus. Šogad plānots remontēt informācijas centra grāmatu glabātavu.

Šajā mācību gadā skola turpinās piedalīties pilotprojektā, kura ietvaros tiks modernizēti fizikas, ķīmijas, bioloģijas un matemātikas kabineti. Iesniegti četri projekti Eiropas sociālajā fondā, pašlaik tiek gaidīta atbilde. Paredzēts turpināt materiāltehniskās bāzes modernizāciju, lai tehnikuma audzēkņiem sniegtu arī mūsdienīgas zināšanas un prakses iespējas.

Jautāts par konkurenci ar Jāņmuižas profesionālo vidusskolu, direktors atzīst, ka šogad uz skolu Jāņmuižā bijis lielāks konkurss, tomēr sacensību nejūt. Lielākās problēmas šajā mācību gadā saistās ar dienesta viesnīcu remontiem. Jāveic remonti istabiņās, jānomaina mēbeles, kas savu laiku jau sen nokalpojušas. Lai arī skolā darbu sāk četri jauni pedagogi, vēl ir vakanta datormācības skolotāja vieta. Atrisinājums paredzēts tuvākajā laikā. Jauno pedagogu trūkuma mazināšanai nākotnē tiek apsvērta iespēja tos meklēt Latvijas lauksaimniecības universitātes studentu rindās, jo beidzēji jau ir izvēlējušies nākamās darba vietas.

Skolas gada sākumu vērtējot, ministre Ina Druviete uzsvēra, ka izglītības sistēmai vienmēr ir jāattīstās, tajā vienmēr būs problēmas. “Uzdevums ir šīs problēmas noteikt, par tām skaidri runāt un arī iezīmēt ceļus to risināšanai. Ar žēlošanos nepanāksim neko, ir jāizmanto visi mūsu rīcībā esošie līdzekļi. Izglītības ministrijai ir nepieciešamas pārmaiņas likumdošanā, vajadzīgā finansējuma pieprasījums no valsts un sabiedriskās domas veidošana.