Ziņas

Sabiedrība

Atzinība un kopības sajūta

Novērtēti. Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstus šogad saņēmuši Jaunpiebalgas vidusskolas skolotājs Jānis Šāvējs, Vecpiebalgas vidusskolas pasniedzēja Vita Lapiņa un Stalbes pamatskolas pedagoģe Ilze Paegle.Foto: Marta Martinsone-Kaša

Pedagogu konferencei, kas 27. augustā notika Amatas novada Zaubes pamatskolā, pandēmijas izraisīto pārmaiņu kontekstā dots vienlaikus emocionāls un drošības apsvērumos piezemēts nosaukums “Satikšanās…2m attālumā”.

Pēc tuvāko un tālāko kolēģu atkalredzēšanās prieka visus Zaubes pamatskolas zālē sanākušos septiņu novadu -Amatas, Jaun­piebalgas, Līgatnes, Pārgau­jas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas – skolu pārstāvjus uzrunāja Amatas novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte un Apvienotās izglītības pārvaldes vadītāja Dina Dombrovska. Pēc iepazīšanās ar informāciju par pagājušā mācību gada sasniegumiem un arīdzan sarežģījumiem, skolotājiem bija sarūpēta lekcija. Personīgās produktivitātes treneris, teoloģijas maģistrs un kustības “HiPotential.lv” dibinātājs Kristaps Kravalis izglītības iestāžu pārstāvjus iepazīstināja ar pamata principiem savu spēku un resursu pārvaldībā.

Tradīcija pirms mācību gada ir pedagogu sasniegumu atzīmēšanai. Par izglītības jomu atbildīgās ministrijas vārdā Atzinības raksti šogad piešķirti četriem skolotājiem no trim novadiem. Izglītības un zinātnes ministrijas novērtējumu par nozīmīgu ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībā saņēma Jaunpiebalgas vidusskolas datorikas un robotikas skolotājs, direktora vietnieks izglītības jomā Jānis Šāvējs, Stalbes pamatskolas matemātikas un sociālo zinību skolotāja Ilze Paegle un Vecpie­balgas vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Vita Lapiņa. Uz svinīgo brīdi klātienē nevarēja ierasties ceturtā At­zinības raksta saņēmēja – Vec­piebalgas vidusskolas vēstures un kulturoloģijas skolotāja Žanna Otersone. Savukārt Apvienotās izglītības pārvaldes Atzinības rakstus saņēma 41 skolotājs no sešām izglītības iestādēm. Kā “Druvai” paskaidroja izglītības pārvaldes vadītāja D.Dombrov­ska, šīs atzinības viens no būtiskākajiem kritērijiem ir izglītības iestāžu vadītāju novērtējums un pateicība konkrētiem kolēģiem par ieguldītajiem spēkiem, kvalitāti, atbalstu projektu attīstībā, kā arī ilggadēju darbu izglītībā.

“Druvai” telefoniski izdevās sazināties ar pāris šī gada godinātajiem brīdī, kad pedagogi jau pacilātā gaisotnē atvadījās vai devās kopīgā pastaigā pa Zaubes ainaviskajām vietām. I.Paegle, Stal­bes pamatskolas matemātikas skolotāja, atzina: “Šis nudien ir pasākums, ko skolotāji gaida katru gadu!” Lai gan vairumam pedagogu joprojām ir neziņa, kā mācību gads saistībā ar epidemioloģisko situāciju iegulsies ikdienas ritmā, tomēr tikšanās iedvesmo jaunam darba cēlienam. “Esam gatavi,” optimistiski teic matemātikas skolotāja. Patīkama bijusi arī ministrijas izrādītā atzinība, ko I.Paegle saista ar audzēkņu panākumiem olimpiādēs nu jau vairāku gadu garumā, kā arī viņas dalību programmā “Esi līderis!”.

Negaidīts    pārsteigums IZM atzinība bijusi arī Jaunpiebalgas skolotājam J.Šāvējam, ko viņš skaidro ar saviem centieniem līdzēt skolas vārda popularizēšanā un tās sagatavošanā jaunajam kompetencēs balstītajam mācību saturam tieši no tehnoloģiskā viedokļa. “Tā kā esmu absolvējis Jaunpiebalgas vidusskolu, man tas vairāk ir pat patriotisks prieks,” pēc apsveikumiem rezumē J.Šāvējs, kurš ikgadējo pedagogu konferenci gan apmeklējis pirmo reizi. Kā pēcgaršu un galveno atziņu pēc šādas koleģiālas tikšanās viņš atzīst: “Tā ir sadarbība – izglītībā tu neesi viens.”

Pedagogiem bija sagādāts arī gastronomisks piedzīvojums “Zau­bes mednieku gaumē”, kā arī neliels koncerts.

Amatas novada pašvaldības Apvienotā izglītības pārvalde par ikgadējās pedagogu konferences norises vietu katru reizi izvēlas citu novadu, pasniedzējus uz emocionālu iesildīšanos jaunajam mācību gadam uzņēmuši gan Prie­kuļi, gan Rauna.

Amatas novada pašvaldības Apvienotās izglītības pārvaldes Atzinības rakstu šogad saņēmuši:

Amatas novads
Amatas pamatskola
Laima Ostrovska, Baiba Stāmere, Raita Eglīte, Zinta Kondratjeva, Dace Enzeliņa, Ina Plūme, Ilvija Bikiņa, Viola Griba, Alla Ļeonova

Jaunpiebalgas novads
Jaunpiebalgas vidusskola
Lelde Grobiņa, Māra Brasava, Aivars Stankēvičs

Pārgaujas novads
Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola
Baiba Metāla, Ruta Zālīte, Vivita Rone, Inese Kalniņa, Ina Mieze, Inese Kozlovska, Inga Vilde

Raunas novads
Raunas vidusskola
Ilze Podniece, Justīne Buliņa, Iluta Jermacāne, Sarma Bērziņa, Andris Abrāmovs, Daiga Abrāmova, Baiba Cūberga, Silvija Kručāne, Sanita Vītola

Vecpiebalgas novads
Vecpiebalgas novada
pamatskola
Karīna Zirne, Sarmīte Stērste, Inese Žvīgure, Baiba Baltiņa, Ilze Petrovska, Inguna Batņa, Dace Potaša
Vecpiebalgas vidusskola
Ilze Galiņa, Ilze Pizāne, Līga Glāzere-Spalviņa, Iveta Ērgle, Ligita Zemberga-Zeltiņa, Inese Ozola

 

Pasākuma atskats galerijā šeit: http://edruva.lv/galerijas/pedagogu-konference-zaub%c2%ad%c2%ade/