Ziņas

Sabiedrība

Atver Lielstraupes pili

Pils salonā. Pirms dažiem gadiem te vēl bija narkoloģiskās slimnīcas palāta. Vienas dienas izstādē māksliniece Zaiga Putrāma priecēja ar sauli gleznās un rosināja saprast mākslu.Foto: Sarmīte Feldmane

Lielstraupes pils pirmoreiz aicināja uz pasākumu un vēra durvis apmeklētājiem. “Izvēlējāmies to darīt Agates dienā. Agate ir tā meitene, kuras tēlu pirms pāris gadiem radīja Straupes pamatskolas audzēkņi, kopīgi izveidojot krāsojamo grāmatiņu “Agates diena Straupē”. Agate stāsta par savu Straupi, tās dzīvi. Lielstraupes pils ir Straupes lepnums un vēstures liecība,” stāsta Pārgaujas novada tūrisma organizatore Rudīte Vasile un uzsver, ka pilī tika svinēta gaismu un krāsu izjūta.

Todien ikvienam interesentam bija iespēja apskatīt mākslinieces Zaigas Putrāmas vienas dienas izstādi “Gaidot sauli”, kā arī doties ekskursijā pa pili. Izstāde bija iekārtota kādreizējos pils salonos, bet slimnīcas laikā tur atradās palātas. Māksliniece, viņa arī pedagoģe un izaugsmes trenere, vadīja mākslas izpratnes stundas, kas tika papildinātas ar gaismām, krāsām un kustībām. Skolēnu grupa tikās ar mākslinieci dienā un par dzirdēto, redzēto, iespēju līdzdarboties, paust savu viedokli bija priecīgi. Zaiga Putrāma atzīst, ka viņai apnicis, ka cilvēki nesaprot mākslu. Ilgi domājusi, kā stāstīt par mākslu. Sarunā ar pils apmeklētājiem māksliniece runāja par redzēšanu, kompozīciju un jušanu mākslā.

Vakarā pilī satikās vairāki desmiti dažādu paaudžu straupiešu, arī interesenti no tālākiem novadiem. Straupietes Sarma Zirne, Vizma Aleksanova un Aija Atvare “Druvai” atklāj – kad padzirdējušas, ka varēs redzēt pili un izstādi, uzreiz bijis skaidrs, ka jāiet. “Nezinājām, uz ko nācām. Te ir tik jauki,”atzīst Vizma, bet A.Atvare uzsver, ka mākslinieces stāstītais pieaugušos noteikti rosinās citādāk uztvert jebkuru mākslas darbu. “Ar skolēniem ir jārunā par mākslu. Tā nedrīkst būt formāla saruna, ir jāmāk ieinteresēt,” vērtē A.Atvare.

Māksliniece Zaiga Putrāma pastāsta, ka uz Straupi viņu uzaicinājis Straupes Mazās pils saimnieks Mārtiņš Zelmanis, kurš daudz stāstījis par Lielstraupes pili. “Kad atbraucu, pilī jutos ļoti mājīgi, apkārt atsaucīgi, ieinteresēti cilvēki. Vietu jau veido cilvēki, viņu darbība,” atzīst māksliniece.

Viņas saules priecēja ikdienu, gribējās ilgāk uzturēties kādreizējā pils salonā. “Ja nepatīk gleznas, var pētīt brīnišķīgās krāsnis, kas ir īsti mākslas darbi,” iespaidus izteic kāds tālumnieks.

Pēc izstādes apskates un sarunas ar mākslinieci bija iespēja doties ekskursijā. “Bijām ciemos Straupē un nolēmām, ja jau pilij durvis vaļā, jāapskata. Ļoti interesanti. Te ir, ko redzēt,” vērtē drabešnieki Inese un Armands Zalaki. Arī no straupiešiem reti kurš agrāk bija pabijis pilī. To izstaigāt kopā ar gidiem, kuri par katru telpu izstāsta gan, kāda tā bija baronu Rozenu, gan narkoloģiskās slimnīcas laikā, bija kā ceļojums laikā.

“Dzīvojam tepat blakus pilij, kāpēc neatnākt, neatbalstīt. Tas ir brīnišķīgi, ka pils atvērta, ka tā palika novadam un neaizslīdēja kādam. Tas, kā tā tiek atdzīvināta, ir apbrīnojami,” teic straupiete Elita Reinharde.

Pēc ekskursijas reti kurš steidzās mājās. Vēl bija iespēja paskatīties filmu fragmentus, kurās redzama Lielstraupes pils. Daudziem pārsteigums bija 1981.gadā M.Gorkija kinostudijā uzņemtā filma “Pasaka, kas stāstīta naktī”. Tajā vairākas minūtes darbība notiek pilī un pagalmā.

“Interese tik liela, jo pils beidzot ir atvērta. Šo brīdi daudzi gaidīja, piesaistīja arī tas, ka varēja gan apskatīt izstādi, parunāties ar mākslinieci, uzzināt ko tādu, par ko varbūt agrāk neesi domājis, kā arī izstaigāt pili,” vērtēja pils gide Elita Martinsone.

Par pirmo pasākumu pilī ir gandarīta R.Vasile. Viņa uzsver, ka ne tikai straupieši atbalstījuši, lai pils ver durvis, arī sveši cilvēki. Tā valmierieši Evija un Artis pēc nejaušas ciemošanās pilī uzdāvinājuši āra apgaismojuma spuldzītes, kuras paši arī uzstādīja. Straupieši pirmajam pasākumam dāvināja ziedus, lai pilī mājīgāk, palīdzēja sakārtot telpas. Kitija Dzērve izcepa īpašos Agates mandeļu cepumus. “Gribas pasākumiem sakārtot lielo zāli, jo tajā ir vairāk vietas,” bilst R.Vasile.

Pārgaujas novada pašvaldībai Veselības ministrija vēl juridiski nav nodevusi Lielstraupes pili, pašvaldība to apsaimnieko. Šīgada budžetā tās apsaimniekošanai paredzēti 50 tūkstoši eiro. Pašvaldība arī apstiprinājusi pakalpojumu cenas pilī.