Ziņas

Redzeslokā

Atver grāmatu “Dieva riekšavā”

Rīgas Grāmatu svētku laikā notika arī rakstnieces Ingunas Baueres jaunākā romāna “Dieva riekšavā” atvēršana. Tas izdots izdevniecībā “Zvaigzne ABC” un vēsta par pirmo ievērojamo latviešu būvmeistaru, lībiešu izcelsmes dzimtcilvēku Mārci Sārumu (1799. – 1859.), kurš, kaut gan būvniecības prasmes apguva pašmācības ceļā, spēja gan izveidot ievērojamu amata meistaru skolu, gan pats būvēt staltās, skaistās Vidzemes luterāņu baznīcas Drustos, Dzērbenē, Vecpiebalgā, Trikātā, Rūjienā, Smiltenē… Liela loma romānā atvēlēta arī Gatartas muižkungam Augustam fon Hagemeisteram, kurš gan simpatizēja saviem zemniekiem, bet vienlaikus bija “īsts barons” ar visām augstas kārtas kungam piemītošām cilvēciskām vājībām.

“Esmu gandarīta, ka par grāmatu ir liela interese. Zāle, kur notika tās atvēršana, bija pilna, uz Rīgu bija atbraukuši arī piebaldzēni,” pastāstīja vecpiebaldziete Inguna Bauere un piebilda, ka bijis arī daudz autogrāfu gribētāju. Svētku reizē fragmentus no grāmatas lasīja aktieris Andris Ratnieks, bet muzicēja saksofonists Zintis Žvarts. “Man tie bija svētki, šķita, ka viss smagums novēlies no pleciem. Grāmata nodota lasītājiem. Šovakar tikšanās ar savējiem. Vecpiebalgas bibliotēkā vērsim vaļā “Dieva riekšavā”,” stāsta Inguna Bauere un piebilst, ka starp savējiem viss ir citādi un ne jau vieglāk.