Ziņas

Sabiedrība

Atvadas no skolas – ātrāk

Pirms steidzas dzīvē. Trešdien mūzikas klasē uz pēdējo mācību stunda Cēsu Valsts ģimnāzijā pulcējusies neliela daļiņa topošo absolventu, kuri izrādījuši vēlēšanos sestdienas pēcpusdienā atvadās no skolas jeb 12. klašu izlaidumā kuplināt svētku norisi ar pašu ģimnāzistu iemīļotām kora dziesmām. Ar skolēniem kopā skolotāja Vineta Stīpniece.Foto: Indars Krieviņš

Cēsu ģimnāzijās vairs nav izlaidumu. Pēdējam eksāmenam – ķīmijai – seko svētki, kuri patiesībā dēvējami par atvadām no skolas.

Cēsu Valsts ģimnāzijas 75 beidzējiem tās notiks jau rīt Cēsu sporta kompleksā, bet Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (DACVĢ) 40 absolventiem drīz – trešdienas vakarā -arī sporta kompleksā.

Citu gadu jūnija otrajā pusē rīkotās skaistās atvadas no ģimnāzijas sadzīvē joprojām tiek sauktas par izlaidumu. Svētki Cēsīs ik reizi bijuši grandiozi, tajos jūtama pat festivāla atmosfēra. Absol­ventiem var atnākt pat 20, 30 apsveicēji – radi trīs paaudzēs, kādreizējie un tagadējie draugi, skolotāji, treneri. Vidējās izglītības iegūšana sabiedrībā ir novērtēta, katrs lepojas ar jaunieti, kurš skolā mācījies 12 gadus, jo īpaši spraigi ģimnāzijā.

Tas, kā jaunietim veicies ģimnāzijas eksāmenos, var gadīties, paliks tikai viņa ziņā. Atvadās no skolas veiksmes un neveiksmes var tikai apjaust, piemēram, no direktora vietnieces mācību darbā uzstāšanās. Izglītības un zinātnes ministrija jau daudzus gadus jauniešiem jūnijā – ne pirms Jāņiem, ne pēc Jāņiem – nav spējusi paziņot rezultātus trīs obligātajos eksāmenos, kurus 12. klases skolēni sāk kārtot jau martā. Izvēles priekšmetos eksāmeni viens aiz otra tiek kārtoti jūnijā. Šogad Izglītības un zinātnes ministrija gatavojas uzstādīt “rekordu” – paziņot jauniešiem centralizēto eksāmenu rezultātus “jau” 29. jūnijā, nevis jūlijā otrajā pusē, kā bijis iepriekš.

Dokumentu par skolas beigšanu saņem formāli, absolvents atnāk uz skolas kanceleju, lai parakstītos. To paredz juridiskā procedūra. DA Cēsu Valsts ģimnāzijas direktore Dace Eglīte stāsta, ka vērtējumus centralizētajos eksāmenos jaunieši mēdz uzzināt jau dažas dienas ātrāk, ar savu paroli ieejot ministrijas datu bāzē, kur redzami eksāmenu vērtējumi, tā ir ierobežotas pieejamības informācija. Tad jaunieši uzzinās arī rezultātus matemātikas eksāmenā, kas notika pavasarī. Par uzdevumu sarežģītību šausminājušies pat Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolotāji. Viņi grūtības pakāpi eksāmenā Latvijas vidusskolēniem salīdzinājuši ar konkursu atlasei uz starptautisko matemātikas olimpiādi.

Kopš izlaidums nesakrīt ar vidusskolas atestāta saņemšanu, vidusskolas un ģimnāzijas atradušas alternatīvu, kā pagodināt absolventus viņu svētkos – atvadās no skolas. Pateicību un apsveikumus par mērķtiecību vidējās izglītības iegūšanā Cēsu jaunieši saņem novada domes priekšsēdētāja vēstulē. Tā reizē ir laba ceļa vēlējumi, zinot, ka vairākums augstākās izglītība iegūšanai dosies prom no pilsētas. Tautā sauktajos izlaidumos, izsakot savu vēlējumu vēstulē, izcilākos vidusskolu beidzējus sveic Ministru prezidents. Pagodinājuma rakstu no valdības vadītāja Latvijā saņem absolventi, kuri lieliskas zināšanas un prasmes apliecinājuši valsts mēroga olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu konkursos. Arī šovasar uz Cēsīm atsūtīts iespaidīgs skaits Ministri prezidenta M. Kučinska parakstīto vēstuļu, kuras tiks pasniegtas publiski.
Abās Cēsu ģimnāzijās pieņemts, ka atvadas no skolas veido romantiskas, ar jauniešu pašu dziedātām dziesmām, skolotāju runām, skolas vokāli instrumentālā ansambļa spēli, solistiem. Ģimnāziju pedagogi atvadu ballīti, kā tas mēdz būt žetonu vakarā, jauniešiem nerīko. Katra klase, tās līderi izlemj, vai vispār būs un kur būs izlaiduma vakars. “Pēc vairākiem gadiem atkal visas trīs izlaiduma klases vienojušās par kopīgu atvadu balli,” stāsta Vineta Stīpniece, Cēsu Valsts ģimnāzijas direktora vietniece audzināšanas darbā. Viņa spriež, ka šovasar tikšanās klases un skolasbiedriem vairs nebūs, daļa jau tagad iestājušies darbā vai gatavojas braukt strādāt uz ārzemēm.