Ziņas

Sabiedrība

Atšķirīgie putnu būrīši

Pedagogu sagatavots pārsteigums. Mākslas skolotāji Cēsīs - Ina Treiliņa (no labās), Ingūna Briede un Andrejs Māsēns šogad paši ķērās pie putnu būru gatavošanas, lai skolēnos radītu jaunus priekšstatus, piemēram, - būrītis putniem var būt arī krāsains un mazliet jokains, ne tikai pelēks namiņš koka zaros.Foto: Māris Buholcs

Putnu gaidīšana un sagaidīšana ik pavasari dabas draugiem ir notikums. Lai praktiski tajā piedalītos, kā pieaugušie, tā skolēni būvē putnu būrus. “Druva” noskaidroja – ja citu gadu Cēsu pedagogi aktīvi iesaistījuši audzēkņus būrīšu putniem gatavošanā, tad tagad organizēti šādas aktivitātes pilsētniekiem atkrīt.

Zēnu mājturības un tehnoloģiju skolotājiem ir daudz citu ieceru, kas saistītas gan ar mācību programmu, gan ārpus tās. Ja tā var teikt, tad putnu būru gatavošana šobrīd nav modē. Svarīgi arī, ka, tam gatavojoties, papildus būtu jāsagādā materiāls – dēļi. Ne vienmēr tādi ir skolas krājumā. Cēsu Pilsētas vidusskolas zēnu mājturības un tehnoloģiju skolotājs Aivars Lamberts stāsta, ka kvalitatīvam putnu būrim vajadzīgs arī kvalitatīvs materiāls. Tas skolotājam jāsagādā pēc paša iniciatīvas, visticamāk, izmantojot personīgus kontaktus ar uzņēmējiem. Gadiem tas ir darīts, šogad ieturēta pauze. Skolu apkārtnē un citur savu laiku vēl nav nokalpojuši iepriekš gatavotie būrīši.
Amatas pamatskolas zēnu mājturības un tehnoloģiju skolotājs Indars Upīts stāsta: “Strikti skatos, lai mācību gada laikā katrs no audzēkņiem apgūst mācību programmā iekļauto. Mācību gada laikā dažādu apsvērumu dēļ stundas klasē izkrīt, bet nokavēto līdz mācību gada beigām jāpaspēj. To, ko zēni iemācījušies, ko pagatavojuši darbnīcā, pavasara beigās rādām izstādē. Izstādei ir jāgatavojas laikus. Tiek gravēts un frēzēts, tiek veidoti svečturi un lāpstiņas. Zēniem patīk veidot modelīšus, kurus var vadīt trasē. Putnu būrīšu gatavošana pašlaik ir uz jautājuma zīmes. Ja zēniem veiksies ar programmas uzdevumu izpildi, ķersimies pie būrīšiem maija sākumā.”

Cēsu Bērnu un jauniešu centra kokapstrādes pulciņa skolotājs Andrejs Māsēns un vizuālās mākslas skolotājas Ina Treiliņa, Ingūna Briede šogad pieķērās jaunai idejai. Pieaugušie nolēma rādīt piemēru un pagatavot mākslas darbus par putnu būru tēmu. “Tā kā mēs esam Cēsu Bērnu un jauniešu centrs “Spārni”, tad tieši tādēļ radās spārnotās idejas,” stāsta Ina Treiliņa. “Mums būs krāsaini putnu būri, tie tiks iekārti ābelē pie interešu centra nama. Tie veidos krāsainu, pavasarim piemērotu pārsteigumu bērniem, viņu vecākiem, jebkuram pilsētniekam. Putniņi mūsu gatavotajos būrīšos diez vai varēs apmesties, tie viegli sasniedzami kaķiem. Būri mums ir izdevušies pamatīgi, gatavoti no saplākšņa, savienoti ar drātīm. Vajadzēs papildspēkus, lai tos izvietotu laukā.”

Aizrāvušies ar šo ideju, pedagogi aktīvi darbojušies būru gatavošanā, bet bērni, redzot skolotāju darbu, par to jūsmojuši. Dažs pieteicies tos nokrāsot. Kļuvis skaidrs, ka ar šiem mākslinieciskajiem priekšmetiem izdosies piesaistīt garāmgājēju uzmanību skolēnu radošajam namam. Pedagoģe Ina Treiliņa teic, ka būs priecīga, ja cēsniekus izdosies ierosināt sekot šim piemēram un arī savas mājas dārzā iekārt kokā māksliniecisku būrīti.

“Druva”, uzzinājusi par praktiskiem apsvērumiem skolās un mākslinieciskām idejām pulciņu namā, iztaujāja “Latvijas Valsts meži” pārstāvi Rietumvidzemē – Ivaru Nīmani. Viņš pastāstīja, ka valsts mežos agrā pavasarī – martā – vidēja vecuma priežu audzēs izlikti pēc īpaša pasūtījuma pagatavoti putnu būri. Tie paredzēti zīlītēm, mušķērājiem un citiem putniņiem. Būri gatavoti tā, lai tie kalpotu ilgāku laiku. Būrīšus paredzēts arī tīrīt.