Ziņas

Sabiedrība

Atkritumi ir izejvielas

Balva idejas īstenošanai. To idejas, kā stikla šķiedras atkritumus pārstrādāt ķieģeļos un citos celtniecības materiālos, autoriem starptautiskajai komandai “Air Glass Technology” pasniedz VARAM ministrs Artūrs Toms Plešs (no kreisās), SIA “ZAAO” valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis un Saeimas deputāts Juris Pūce.Foto: No albuma

Noslēdzies Latvijā pirmais atkritumu pārstrādes veicināšanas hakatons jeb ideju maratons “DaibeZero”.

Lai veicinātu efektīvu atkritumu saimniecību, kā arī virzītos uz aprites ekonomiku, SIA “ZAAO”    deva iespēju jauniem uzņēmējiem, zinātniekiem un vides entuziastiem līdzdarboties Latvijai tik svarīgos procesos un radīt inovācijas atkritumu izpētes un pārstrādes jomā.

Atkritumu pārstrādes idejas ar nozares profesionāļu atbalstu attīstīja uzņēmēji, pētnieki,    studenti un vides entuziasti. Mērķis ir samazināt poligonos noglabājamo materiālu daudzumu. Saskaņā ar Eiropas Komisijas (EK) ziņojumu Latvijā ir jāpalielina atkritumu pārstrāde, kā arī jāveicina aprites ekonomikas pamata radīšana, lai noteiktā apjomā un termiņā sasniegtu atkritumu direktīvās un Latvijas tiesību aktos izvirzītos mērķus. Nepietiekamu pārstrādes jaudu dēļ pastāv risks, ka Latvija var tos nesasniegt.

Reģionālais atkritumu apsaimniekošanas centrs “Daibe” ir cieto sadzīves atkritumu apstrādes un noglabāšanas vieta Ziemeļ­vidzemē, kurā tiek veikta dažādu atkritumu apstrāde, pārstrāde un sagatavošana nodošanai pārstrādei citiem uzņēmumiem. “Daibē” ir arī atkritumu veidi, kuriem šo­brīd Latvijā nav pārstrādes iespēju.

Divu dienu garumā komandas ar padomdevēju palīdzību attīstīja      riepu un stikla šķiedras pārstrādes idejas, kā arī analizēja produkta potenciālu, tirgu, noteica nepieciešamos resursus un finansiālo ieguldījumu.

“Eiropas Savienība, arī Latvija ir iezīmējušas ceļu uz zaļo kursu. Vīzija ir ambicioza – klimatneitralitāte, emisiju neradīšana, aprites ekonomika. Šobrīd sabiedrībā kopumā maz domājam par to, ko patērējam un kas notiek ar saražotajiem atkritumiem, kāda ir to ietekme uz vidi un nākamajām paaudzēm. Tikai gudrā un atbildīgā sabiedrībā spēsim sasniegt izvirzītos mērķus!” uzsvēra ZAAO valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis, atklājot ideju maratonu. Viņš arī atgādināja, ka atkritumu apsaimniekotāji un partneri ir ieinteresēti veicināt atkritumu pārstrādi Latvijā, to otrreizēju izmantošanu, lai pēc iespējas mazāk atkritumu nākotnē būtu jānoglabā.

Hakatona dalībnieku komandas izstrādāja un speciālistiem vērtēšanai piedāvāja iekārtu stikla šķiedras diegu sagriešanai un enerģijas iegūšanai no riepām izejmateriālu    – riepu pulveri, granulas -, kā arī ražot jaunus produktus: ķieģeļus, vides objektus.

Produktos, kas tapa no pārstrādātajiem materiāliem, salīdzinot ar jau tirgū pieejamiem produktu analogiem, tika novērtētas vairākas pozitīvas īpašības, piemēram, siltumizolācijā, skaņas izolācijā un ekspluatācijas ilgumā. Turklāt jaunradītajos produktos tika saskatītas arī sabiedrības izglītošanas iespējas par aprites ekonomiku.

Atkritumu pārstrādes idejas izvērtēja vides un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs, hakatona patrons un 13. Saeimas deputāts Juris Pūce, ZAAO valdes priekšsēdētājs Gints Kukai­nis,    Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Biznesa inkubatora departamenta direktore Laura Očegova, AS “AJPower Recycling” valdes locekle Solveiga Grīsle, AS “Valmieras stikla šķiedra” valdes loceklis Ģirts Vēveris, Vides risinājumu institūta dibinātājs, uzņēmējs Gundars Skudriņš, Valmieras novada domes priekšsēdētājs Jānis Baiks un un citi.

Žūrija par labāko atzina starptautiskas komandas “Air Glass Technology“ ideju stikla šķiedras atkritumus pārstrādāt ķieģeļos un citos celtniecības materiālos. Hakatona uzvarētāji ieguva 10 000 eiro naudas balvu idejas attīstīšanai. Šai komandai simpātiju balvu pasniedza arī “Valmie­ras stikla šķiedra”.

Biznesa konsultāciju firmas “Mercury International” un Vides risinājumu institūta simpātiju balvas ieguva RTU Vides zinātņu maģistrantūras studentu komanda “Šķiedra Zero”, piedāvājot stikla šķiedras diegu smalcināšanas iekārtu, lai iegūto materiālu pēc tam izmantotu, piemēram, kā sporta inventāra ražošanas sastāvdaļu.

Uzslavas no Valmieras novada pašvaldības, Valmieras Attīstības aģentūras un padomdevējiem sa­ņēma arhitektu komanda    “Stu­­dija.monotons”, kas piedāvā vides objektus no pārstrādātām riepām, lai pilsētvidē pievērstu uzmanību aprites ekonomikas    problēmām.

Hakatona labākā ideja un    tās komanda tiek virzīta uz tālāku attīstību sadarbībā ar Latvijas Investīciju aģentūru. Potenciāla­jam pārstrādes uzņēmuma veidotājam ir piedāvātas iespējas infrastruktūras izveidei reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā “Daibe”.

Hakatonu rīkoja “ZAAO” kopā ar LIAA,    Valmieras biznesa inkubatoru, Valmieras Attīstības aģentūru, AS “Valmieras stikla šķiedra” un citiem sadarbības partneriem.