Ziņas

Sabiedrība

Atklāt novada mākslinieku veikumu

Izstāde top. Cēsu Izstāžu nama vadītāja Larisa Kaimiņa un mākslinieks Dainis Andersons tikko izpakojuši darbu, ko izstādei iedevis Kristofers Flahs, Ņujorkā dzīvojošs mākslinieks, kurš jau vairākas vasaras pavada Cēsīs un tāpēc jau uzskatāms par savējo. Foto: Jānis Gabrāns

No nākamas nedēļas arī kultūras dzīve Latvijā atgriežas “zaļajā režīmā”, un valsts svētku priekšvakarā Cēsu Izstāžu namā tiks atklāta vizuālās  mākslas konkursa “Cēsu novada mākslas Balva” darbu izstāde.

Tradīcija iedibināta pērn ar mērķi pulcēt profesionālos māksliniekus, kuri savā darbībā ir vai bijuši saistīti ar Cēsu novadu. Gada balvas mērķis ir radīt laikmetīgus un sociāli aktīvi ievirzītus mākslas darbus, veicināt un materiāli atbalstīt Cēsu novada mākslinieku radošo darbību, popularizēt pilsētas un novada profesionālos māksliniekus un viņu radītos darbus, kas pārstāv visus vizuālās mākslas žanrus.

Šī bija sava veida debija Cēsu Vēstures un mākslas muzeja galvenajai speciālistei Izstāžu nama ekspozīciju darbā Larisai Kaimiņai. Pirmā izstāde, kas notika pēc viņas stāšanas amatā, bija Nikolaja Karagodina gleznu izstāde “Latvijas ainavas”, bet šoreiz nācās ieguldīt lielāku darbu, apzinot un uzrunājot māksliniekus. L.Kaimiņa stāsta, ka līdz vakardienai atsaukušies 22 mākslinieki, piedāvājot kopumā vairāk nekā 30 darbus. Atbilstoši nolikumam katrs var iesniegt līdz trim mākslas darbiem ar nosacījumu, ka tie tapuši pēdējā gadā.

“Man tas bija izaicinājums, Cēsu mākslas dzīvē esmu ienācēja, visus kontaktus vajadzēja dibināt no jauna, iepazīties ar māksliniekiem, bet iepazīšanās vienmēr ir pozitīvs notikums. Radošas personības mani vienmēr saistījušas, un mākslinieki bija atsaucīgi. Daži jau pieteicās paši, bet pēc nolikuma publicēšanas es nosūtīju informāciju visiem par šo iespēju, jo radošus cilvēkus vajag pamudināt. Paldies ilggadējajai Izstāžu nama vadītājai Natai Livonskai, kura iedeva tālruņu numurus, e-pastus.”

L.Kaimiņa stāsta, ka, gatavojot šo izstādi, sapratusi, ka mākslinieki jāsāk uzrunāt jau ļoti laikus. Neder, ja to dara mēnesi, divus iepriekš, pārrunas jāsāk jau krietni ātrāk, iespējams, pat neilgi pēc kārtējās izstādes noslēguma.

Tā kā šogad izstādei varēja pieteikties no visa lielā Cēsu novada, darbus piedāvāja arī mākslinieki no Līgatnes, Dzērbenes, citām vietām, un tas rada vēl lielāku dažādību. Izstādē pārstāvēti dažādi vizuālās mākslas žanri: glezniecība, tēlniecība, grafika, vēl daži.

Vakar vēl darbi gaidīja savu īsto vietu izstādē, jau ierasti iekārtošana uzticēta māksliniekam Dainim Andersonam. Jautāts, vai tas ir grūtāks uzdevums, nekā veidot viena mākslinieka izstādi, viņš saka, ka šis ir ļoti interesants darbs: “No vienas puses, grūtāk, jo te ir dažādas tehnikas – gleznas, keramika, tēlniecība -, bet arī interesantāk. Izstāde ļauj redzēt, cik novadā dažādi mākslinieki, un tas ir galvenais šī notikuma pienesums.”
D.Andersonam dota iespēja pilnībā pašam izvēlēties izstādes iekārtošanas ieceri un izpildījumu, jo mākslinieki zina viņa pieredzi un prasmi. Taču, ja kādam māksliniekam ir sava vīzija, kā viņa darbu eksponēt, tas arī tiekot respektēts.

D. Andersons uzsver, ka novada mākslinieku kopiena ir ļoti pateicīga lieluma ziņā, ja izstādāmo darbu skaits būtu daudz lielāks, izstādi būtu problemātiski sarīkot: “Tad, iespējams, nāktos šķirot, kuram ļaut piedalīties, katram varētu izlikt tikai vienu darbu, bet tagad varam parādīt visus māksliniekus, katra autora vairākus darbus.”

Izstādes apmeklētājiem būs iespēja redzēt, kādi mākslinieki ir saistīti ar novadu, arī paši mākslinieki ideju vērtējot ļoti pozitīvi, jo tā arī viņiem ir iespēja vienkopus redzēt, ko dara kolēģi, satikties, parunāt.

L. Kaimiņa stāsta, ka jaunajā Cēsu novadā ir daudz mākslinieku, ne visi piedalās izstādē. Kāds aizņemtības dēļ atteicās, kāds, iespējams, palika neuzrunāts, tāpēc turpmākajos gados pasākumam ir iespēja augt plašumā un daudzveidībā.

“Nākotnē šo izstādi, manuprāt, vajadzētu rīkot pavasara pusē, kad Latvijā notiek tradicionālās Mākslas dienas, lai tā būtu kā viens no notikumiem kopējā piedāvājumā,” piebilst L. Kaimiņa.

Nākamajā trešdienā izstāde tiks nodota apmeklētājiem, tā būs skatāma līdz gada beigām. Tāpat kā pērn, arī šogad vienam māksliniekam tiks piešķirta “Skatītāju balva”, tāpēc apmeklētāju uzdevums ir nobalsot par visvairāk iepatikušos darbu. Izstādes noslēgumā gada balvai pieteiktos darbus vērtēs profesionāla žūrija. Ar Cēsu novada pašvaldības atbalstu māksliniekiem, konkursa dalībniekiem paredzēts finansiāls balvu fonds – viena Zelta balva un divas Sudraba balvas. Būs arī īpašas balvas, ko gatavo keramiķis Jānis Ronis.

L. Kaimiņa stāsta par kādu nākotnes ieceri, proti, ka varētu nodibināt Cēsu novada mākslinieku asociāciju, lai veidotu kopīgas izstādes citur. D. Andersons atceras, ka savulaik tāda Cēsu mākslinieku darbu izstāde tika vesta uz Lietuvu, uz sadraudzības pilsētu Alitus. Ir tikai atzīstami, ja vietējo mākslinieku kopiena savus darbus parāda citviet.

L. Kaimiņa saka, ka nākotnē varētu izstādi vest uz Daugavpili, no kurienes viņa pārcēlusies šurp: “Kad devos prom, man teica, ka gaidot Cēsu māksliniekus Daugavpilī,    tad viņi vedīšot izstādi uz Cēsīm.”