Ziņas

Sabiedrība

Atjauno ielas un plāno sakārtot ēkas

Jaunums. Kāpnes no Skolas kalna uz centru.Foto: Sarmīte Feldmane

Līgatnes pilsētā siltais pavasaris veicina būvniecības un labiekārtošanas darbus. Pilsētnieki jau izmanto tikko uzceltās kāpnes no Skolas kalna uz centru, viesi labprāt fotografējas uz skatu laukuma pretī Lustūža klintij.

“Kādreiz nogāzē, kur tagad ierīkotas kāpnes, veda ceļš, pa kura brauca ar motocikliem, dažs arī ar mašīnu. Par to, ka vajadzīgas kāpnes, līgatnieši domei atgādināja regulāri, jo tās no Skolas kalna, kur atrodas Amatu māja un dzīvo pietiekami daudz cilvēku, būtu taisnākais ceļš uz centru. Skolas kalns ir viens no Līgatnes vēsturiskā centra sakārtotajām vietām, to daudzi apmeklē,” stāsta Līgatnes novada domes vadītājs Ainārs Šteins un piebilst, ka daudzi ikdienā, negribot iet apkārt, gāja pa veco taku, bet lietus laikā tā bija dubļaina, ziemā slidena.

Savulaik skatu laukums pretī Lustūža klintij tika ierīkots, lai tūristi pa gabalu varētu priecāties par klinti, nevis kāpt augšā. “Smilš­akmens klints ir valsts nozīmes aizsargājams dabas objekts. Tā ir jāsaudzē,” atgādina A.Šteins. Skatu laukuma koka konstrukcijas savu laiku bija nokalpojušas, un pienācis laiks tās atjaunot. Tagad skatu laukumā ērti var piekļūt arī ar bērnu ratiņiem un ratiņkrēslos.

Pilnā sparā Augšlīgatnē rit Upes ielas brauktuves seguma sakārtošana. Pa šo dubļaino ielu līgatnieši mēro ceļu uz Jauno sākumskolu un sporta centru. “Upes iela tiks asfaltēta. Tāpat arī Skolas iela, kas ved uz bērnudārzu,” pastāsta novada vadītājs. Darbi tiek veikti par pašvaldības naudu. 99 645 eiro paredzēts izmantot Upes ielas brauktuves seguma pārbūvei un asfaltēšanai, un 103 306 eiro plānots ieguldīt Skolas ielas pārbūvei. “Kaut ko pamatīgāku izdarīt varam tikai noslogotākajām ielām, pārējām salabot kādu posmu. Ziemā lauku ceļiem attīrījām grāvjus,” stāsta A.Šteins.

Patlaban pašvaldībā tiek strādāts pie 38 projektiem. Notiek izpēte, top projekti, izsludināti iepirkumi.

Jau daudzus gadus līgatnieši cer, ka reiz tomēr atjaunošanu sagaidīs pilsētas bērnudārza ēka, Valsts aizsargājams kultūras piemineklis. “Gadu gaitā izstrādāti vairāki projekti. Esam piedalījušies dažādos projektu konkursos, diemžēl pašvaldība finansējumu nav saņēmusi. Par saviem līdzekļiem to izdarīt nav iespējams,” vērtē A.Šteins. Ir veikta detalizēta ēkas izpēte, izstrādāts projekts. Būtiski ir atjaunot jumta segumu, sakārtot fasādi. “Projekts derīgs divus gadus, tad jāizstrādā no jauna. Tā tūkstošiem eiro patiesībā nometam zemē,” pārdomas izsaka pašvaldības vadītājs. Bērnu­dārzam Augšlīgatnē top siltināšanas projekts. 14 000 eiro plānoti Līgatnes Gaujas ielas asfalta seguma atjaunošanas projekta izstrādei.

“Vajadzību ir daudz, neko nevaram paredzēt, iespējams, kādas ieceres būs jānoliek malā un nauda jāpārdala sociālām vajadzībām. To rādīs laiks,” teic A.Šteins.