Ziņas

Sabiedrība

Atbalsts tiek novērtēts

Domā par skolēniem. Lai atvieglotu skolas gaitu uzsākšanu, pašvaldības ģimenēm piedāvā kā materiālu, tā finansiālu atbalstu. Foto: Indars Krieviņš

Vasaras pēdējais mēnesis vecākus dara bažīgus. Lai bērni uzsāktu mācību gadu, jāsagādā ne mazums jaunu lietu.

Kas bērniem prieks, tas vecākiem raizes. Pirms mācību gada sākuma ģimenes dodas uz veikaliem un iepirkumu grozos liek gan kancelejas preces, gan skolas somas un grāmatas.

Cēsu novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” pieņem pieteikumus pabalsta saņemšanai mācību piederumu iegādei skolēniem. Kā skaidro Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore Iveta Sietiņ­sone, tad pabalstu mācību piederumu iegādei var saņemt trūcīgo ģimeņu bērni – 25 eiro vienam skolēnam, mazno­drošināto ģimeņu bērni – 20 eiro vienam skolēnam, kā arī bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri ar Cēsu novada bāriņtiesas lēmumu nodoti audžuģimenē vai aizbildniecībā – 15 eiro vienam skolēnam. Šis pabalsts ir netiešs – dāvanu karte mācību grāmatu, darba burtnīcu, kancelejas preču un skolēnu somu iegādei. I. Sietiņ­sone stāsta, ka vislielākā interese par pabalsta piešķiršanu ģimenēm ir augusta beigās un septembra sākumā: “Ģimenes interesējas, bet lielākā aktivitāte ir pēdējā brīdī. Mēs neesam vienīgie, kas piedāvā palīdzību ģimenēm, to dara arī biedrības, piemēram, “Gādība” un “Sarkanais Krusts”, un ģimenēm ir iespēja izvēlēties.” I. Sietiņsone arī informē, ka šis ir trešais gads, kad paš­valdība pabalstu piešķir daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri uzsāk mācības 1.klasē. Ja ģimenei šim nolūkam nav piešķirts cits pabalsts, pašvaldības piešķirtais ir 20 eiro vienam skolēnam.

Amatas novada pašvaldība ģimenes atbalsta, sadarbojoties ar nevalstiskajām organizācijām. “Palīdzību sniedz “Sarka­nais Krusts”, tāpat novadā ik gadu tiek īstenota akcija “Skolas soma”. Lielākā interese ir par atbalstu ēdināšanai un transporta pakalpojumu izmantošanu. Amatas novada pašvaldība vidusskolēniem no maznodrošinātām, trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm nodrošina braukšanu bez maksas sabiedriskajā transportā vienā virzienā uz novada izglītības iestādēm,” pastāsta Amatas novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Vaira Zauere.

Jaunpiebalgas novadā ģimenes ar trūcīgā statusu var pieteikties 30 eiro pabalstam. Tas tiek izmaksāts naudā. Jaunpiebalgas novada Sociālā dienesta darbiniece Anda Graudiņa norāda: “Šim pabalstam, kas paredzēts mācību piederumu iegādei, var pieteikties visa mācību gada laikā. Interese par to ir, un ģimenes piesakās. Tas ir liels atbalsts, īpaši, ja vienā ģimenē aug vairāki bērni un katrs saņem pabalstu.”

Arī Pārgaujas novadā pabalsts mācību piederumu iegādei tiek izmaksāts naudā. Novada Sociālā dienesta vadītāja Anita Kalniņa stāsta, ka pieteikties var trūcīgās ģimenes un ģimenes, kurās bērni ir aizbildniecībā: “No­vadā trūcīgo ģimeņu skaits pēdējo gadu laikā ir krietni samazinājies, bet tās, kuras ir, šo iespēju izmanto un pabalstam piesakās. Liels atspaids tas ir kuplākām ģimenēm. Tā kā skolas pašas nodrošina skolēnus ar grāmatām, tad šo pabalstu iespējams izmantot, piemēram, sporta tērpa, somas vai citu noderīgu lietu iegādei.” Pabal­stam Pārgaujas novadā ģimenes var pieteikties visu augustu.

Savukārt Raunas novadā, kā pastāstīja Sociālā dienesta vadītāja Ieva Ozola, pieteikšanās pabalstam turpināsies līdz septembra beigām: “Mēs piedāvājam atbalstu maznodrošinātām, trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm. Par katru skolēnu ģimene var saņemt 15 eiro pabalstu.” I. Ozola norā- da, ka daudzbērnu ģimenes Raunas novadā uz pieteikšanos pabalstam aktīvas kļuvušas vien pērn.

Vecpiebalgas novadā atsevišķi pabalsti ģimenēm, bērniem uzsākot mācību gadu, netiek piedāvāti. Novada Sociālā dienesta vadītājas vietnieks, sociālais darbinieks Ivars Sakss informē: “Ja ģimenei ir trūcīgās vai maznodrošinātās statuss, tad tās saņem Eiropas Savienības atbalsta pakas, kurās ir mācību līdzekļi. Tāpat skolēni saņem brīvpusdienas un sabiedriskajā transportā novada teritorijā var braukt bez maksas.”

Skolēnus, mācību gadam sākoties, atbalsta arī Līgatnes novadā. Tur 50 eiro pabalstu var saņemt ģimenes, kuru bērni uzsāk mācības 1.klasē kādā no novada izglītības iestādēm, kā arī daudzbērnu ģimenes un trūcīgo ģimeņu bērni, kuri mācās kādā no novada izglītības iestādēm. “Šis pabalsts ir paredzēts mācību piederumu iegādei. Tam var pieteikties visu septembri, jo tikai tad pavisam skaidri varēsim zināt, kuri bērni apgūs zinības mūsu novada izglītības iestādēs,” pastāstīja Līgat­nes novada Sociālā dienesta vadītāja Iveta Viļumsone, norādot, ka par pabalsta saņemšanu ģimenes ik gadu izrāda lielu interesi un iespēju tam pieteikties izmanto teju katra ģimene, kura atbilst nosacījumiem.