Ziņas

Sabiedrība

Atbalsts studentu uzņēmumiem

Atklājot. Studentu biznesa inkubatora atklāšanas brīdī Cēsu novada domes deputāti Imants Timermanis un Inese Suija - MarkovaFoto: Māris Buholcs

Martā darbību sāka Cēsu Studentu biznesa inkubators, lai atbalstītu pilsētas iedzīvotāju biznesa ideju īstenošanu tehniskajās nozarēs.

Cēsis izraudzīta

kā pirmā no pilsētām, kurā ārpus galvaspilsētas Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) gatava atbalstīt jaunos uzņēmumus, ja ideju īstenotāju komandā kaut viens ir students.

Cēsu Studentu biznesa inkubatorā šobrīd pieņemtas četras idejas. To autoriem gada laikā tiks sniegti speciālistu padomi grāmatvedībā, kreditēšanas jomā,

uzņēmuma vadībā, lai

ar laiku varētu veidoties četri dažādi uzņēmumi. To veidotāji ir Rīgā vai RTU Cēsu filiālē studējošie Cēsu jaunieši, kā arī studējošie Vidzemes Augstskolā. Viņu idejas izraudzītas konkursa kārtībā.

Tās saistās ar atšķirīgu darbību – dizaina priekšmetu ražošanu, apdrukājot audumus, veidojot traukus no

māla, kā arī ideja simtgadīgu koksni pārvērst par

aksesuāriem, mēbelēm vai dekoratīvām detaļām. Ceturtā no idejām, kuru turpmākā gada laikā studentiem no RTU filiāles Cēsīs būs ļauts attīstīt, ir solāro enerģijas uzlādes staciju veidošana, lai tās izvietotu sabiedriskās vietās pilsētā.

Studentiem būs ļauts savus jaunizveidotos uzņēmumus reģistrēt adresē, kurā darbojas inkubators, un tā ir Cēsu pašvaldības ēka Raunas ielā 4.

“Cēsīs pēdējā laikā ir uzceltas vairākas kultūrai nozīmīgas celtnes, taču dzīvē visam jābūt līdzsvarā, tāpēc līdzās kultūras dimensijai pilsētā jārada ekonomiskā dimensija. Rīgas Tehniskā universitāte un Cēsu Profesionālā vidusskola ir tie stūrakmeņi, kuri pēc mūsu plāna Cēsīs palīdzēs veidot tehnoloģiju, ekonomisko un tautsaimniecības dimensiju,” studentu biznesa inkubatora atklāšanā sacīja

Cēsu novada domes pārstāvis, deputāts Imants Timermanis. “Cēsīs ir daudz vecu, nolaistu māju, kuru atjaunošana prasa

idejas un darbu. Vecpilsēta

ir iespēju vieta, tikai pareizi jānoformulē uzdevumi, tas, ko dos namu atjaunotne. Ceru, ka jaunieši, kas jau ieguvuši tehnisku izglītību, vēlēsies savā novadā – Cēsīs – pielietot zināšanas un prasmes, tāpēc pašvaldība aktīvi atbalstījusi studentu biznesa inkubatora izveidošanu. No tā iegūs novads un valsts.”

“Inkubatora atvēršana Cēsīs ir nozīmīga ne tikai mums, universitātei, bet arī Cēsu novadam, jo tas būs ne tikai vienas augstskolas studentu ideju attīstīšanas inkubators,” centra atklāšanā sacīja Antons Kiščenko, RTU rektora vietnieks biznesa un inovāciju jautājumos. “Ar pašvaldību saskaņotajā nolikumā ir teikts, ka inkubatorā idejas varēs pilnveidot visi tie novadā vai ārpus tā dzīvojošie, kuriem būs labas biznesa ieceres un kuri vēlēsies tās attīstīt. Universitātes darbības pamatmērķis ir radīt zināšanas un tās ieviest dzīvē. Pie tam universitāte Rīgā ir diezgan tuvu, attālums līdz Cēsīm nav liels. Cēsīs ir pietiekami labi sakopta vide, bet galvenais ir cilvēki, kuri mīl šo novadu, vēlēsies te dzīvot, strādāt. Esmu pārliecināts, ka pirmie inkubatorā iesaistītie rādīs labu piemēru, apvienos studentus, skolēnus kopīgi veikt lielas lietas, bet viņu mentori, pieredzējuši uzņēmēji no Cēsu Rotary kluba, sniegs lielu atbalstu.”

RTU rektorāta pārstāvis izteica cerību, ka šoziem formulētās biznesa idejas, kuras guvušas žūrijas uzmanību, strādājot un attīstot tās inkubatora vidē, rudenī jau būs pārvērtušās par pilnvērtīgām biznesa īstenošanas idejām.

“Kad RTU Cēsu filiāles pasniedzēji vērsās

pie Cēsu uzņēmējiem, aicinot kļūt par mentoriem

jaunajiem uzņēmējiem, kluba biedru vidū bija liela vienprātība – tas ir projekts, kuru atbalstīsim,” uzsvēra Cēsu Rotary kluba prezidente Inese Suija – Markova. “Mēs esam no organizācijas, kurai rūp apkārtējā vide, jo tajā dzīvojam un darbojamies. Esam gatavi palīdzēt

paplašināt

uzņēmēju vidi, jo tā ir iespēja Cēsīs radīt jaunas darbavietas, pašvaldība var

gūt

nodokļus, lai tos ieguldītu vietas attīstībai. Klubs pulcē

ļoti pieredzējušus uzņēmējus, uzņēmumu īpašniekus, augstākā līmeņa vadītājus, kuriem ir

atziņas, ar ko padalīties, lai palīdzētu jaunajiem sākt uzņēmējdarbību.”

No cēsniekiem, kuri ir gatavi sadarboties ar studentu biznesa inkubatora dalībniekiem, biznesa inkubatora telpu atklāšanas reizē

klāt bija baņķiere Ilze Sončika, tautsaimnieks un sabiedrisks darbinieks Kārlis Tomsons.

Šobrīd inkubators aizņem vienu telpu,

domātu visiem četriem jaunradītajiem uzņēmumiem.

Cēsu deputāti, kā arī

RTU Cēsu filiāles vadītājs Alvis Sokolovs un RTU Studentu servisa centra vadītāja Una Vorma izteica cerību, ka studentu interese

pieaugs un pēc kāda laika būs nepieciešamas plašākas telpas. Rīgas Tehniskā universitāte tam jau gatavojas, pēc kāda laika inkubatora darbību varēs pārcelt uz

namu Piebalgas ielā 3, kur strādās arī pati Cēsu filiāle, bet pagaidām RTU plāno šī nama remontu.

Mairita Kaņepe