Ziņas

Sabiedrība

Atbalsts noder katrai ģimenei

Neatkarīgi no tā, kurā skolā bērns mācās, deklarētajā dzīves vietā trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu skolēniem no 1.-4.klasei krīzes laikā pašvaldībām jānodrošina ēdināšana. Pašvaldības varēs lemt nodrošināt ar pusdienām šo ģimeņu skolēnus ne tikai no 1. līdz 4. klasei. Pusi 1-.4. klašu skolēnu brīvpusdienu izdevumu sedz valsts, valdība lēmusi  1.-4. klašu skolēniem domāto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienām novirzīt trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu pusdienu nodrošināšanai.

Katra pašvaldība pagājušonedēļ lēma par kārtību, kā izglītojamajiem ārkārtējās situācijas laikā nodrošināt pārtiku. Risi­nājumi rasti dažādi: tiek piegādātas pārtikas pakas, izsniegti taloni pārtikas preču iegādei, kā arī nodrošinātas pusdienas. Tā kā daudzas pašvaldības piešķīra brīvpusdienas visiem savas skolas skolēniem, tad arī tagad pārtiku saņems ne tikai jaunāko klašu skolēni un ne tikai no ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgo, mazno­drošināto vai daudzbērnu ģimeņu statuss.

Amatas novada domes deputāti lēmuši par ikmēneša pārtikas paku gādāšanu novadā dzīvojošajiem skolēniem. Par vietvaras pirmdien, 6.aprīlī, lemto “Druvai” pastāstīja domes priekšsēdētāja Elita Eglīte.

Saskaņā ar deputātu lemto, Amatas novadā deklarētie bērni no sociāli mazaizsargātākajām grupām reizi mēnesī saņems pēc pašvaldības pasūtījuma sagatavotu pārtikas komplektu 20 eiro vērtībā. Šāda palīdzība tiks nodrošināta visu vecumu skolēniem no trūcīgajām, maznodrošinātajām un daudzbērnu ģimenēm. Šīs ģimenes aicinātas pieteikties caur skolvadības elektronisko platformu “E-klase”, no kurienes informācija arī nonāks pašvaldības Sociālajā dienestā. E.Eglīte vēlreiz atgādina, ka galvenais kritērijs atbalsta sniegšanā ir bērna deklarētā dzīvesvieta, ne tas, kuru izglītības iestādi audzēknis apmeklē. Tātad pārtikas pakas paredzētas arī tiem amatiešiem, kuri mācās kādā no skolām Cēsīs.

Pārtikas piegāde plānota nākamnedēļ – pēc Lieldienām. Amatas novada pašvaldība gan vienu reizi jau paspējusi sniegt palīdzīgu roku šīm ģimenēm. Novada domes priekšsēdētāja pastāstīja, ka vēl pirms valdības lēmuma atļaut pirmo četru klašu brīvpusdienu valsts dotāciju izlietot pārtikas sagādei sociāli maz­aizsargātajās ģimenēs esošajiem skolēniem Amatas novada dome marta nogalē izsniedza pirmās pārtikas pakas 15 eiro apmērā. Tajās makaroni, manna, milti, auzu pārslas, eļļa, sautētas gaļas konservi, piens un kondensētais piens. Siltās pusdienas ik dienu piegādāt šajā novadā neesot reāli, secinājumos pēc pašas organizētā pirmo paku izdales pasākuma dalījās E.Eglīte, norādot – kamēr sūtījumu aizved uz katru paredzēto mājokli, paiet vismaz trīs vai pat četras stundas. “Pārāk lieli šeit ir tie attālumi, lai domātu par siltā ēdiena piegādi,” rezumē domes priekšsēdētāja, piemetinot: “Savukārt gādājot siltas pusdienas tikai centrā dzīvojošajiem, tiktu diskriminēti pārējie bērni.”

Cēsu novadā no 9. aprīļa divas reizes mēnesī novadā deklarētie pirmo līdz devīto klašu skolēni no trūcīgām, mazturīgām, daudzbērnu ģimenēm, kā arī bērni invalīdi un bērni ārpusģimenes aprūpē saņems pašvaldības apmaksātās pārtikas pakas. Šo atbalstu saņems 400 līdz 500 ģimenes. Novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” vadītāja Iveta Sietiņsone skaidro, ka izvēle par labu pārtikas pakām izdarīta, veicot ekspresaptauju, kurā piedalījās ap 50 ģimeņu: “Tā kā pārliecinoši lielākā daļa izvēlējās pārtikas pakas, tad dome pieņēma lēmumu par to nodrošināšanu. Turklāt tā būs iespēja ģimenei kopīgi gatavot pusdienas, nebūs tā, ka skolēniem savas pusdienas, bet bērniem līdz skolas vecumam un vecākiem citas.”

Pārtikas pakas komplektēs skolu ēdināšanas uzņēmumi, to vērtība atbildīs mācību dienu skaitam konkrētajā mēnesī, reizinot ar vienas dienas pusdienu vērtību. Komplektus piegādās Cēsu novada pašvaldība un pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests”. To saņemšanai iespējams pieteikties portālā “E-klase”. Ja kāds nav saņēmis pieteikšanās formu, pieteikties iespējams arī, rakstot uz soc.ag@cesis.lv.

Lemts arī piešķirt speciālas kartes pārtikas iegādei trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, ģimenēm, kuras audzina bērnu invalīdu vai kuru aprūpē ir bērns bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns, kā arī daudzbērnu ģimenēm, ja to bērni ir pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi, bet ārkārtējās situācijas laikā neapmeklē šo iestādi. Pārtikas kartes par marta dienām, kurās bērns nav apmeklējis bērnudārzu, sāks izsniegt aprīļa pirmajā pusē, to vērtība būs divi eiro, reizināti ar iestādes neapmeklēto dienu skaitu. Karšu izsniegšanu koordinēs aģentūra “Sociālais dienests”.

Jaunpiebalgas novads ir vienīgais novads vēsturiskajā Cēsu rajonā, kurā izlemts par labu siltu pusdienu piegādei. Vakardien uzsākta to nodrošināšana. Novada domes priekšsēdētājs Laimis Šāvējs skaidro: “Balstāmies uz valdības lēmumu nodrošināt brīvpusdienas arī attālinātās mācīšanās apstākļos sociāli mazaizsargāto ģimeņu bērniem no maznodrošinātām, trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm, jo tās ir grupas, kurām visvairāk nepieciešams palīdzēt tieši ar siltām pusdienām. Ēdienu gatavos pakalpojumu sniedzējs, kas jau līdz ārkārtējai situācijai rūpējās par pusdienām skolā.” Pašvaldība aprēķinājusi, ka maltīte būs nepieciešama apmēram simt bērniem, to vajadzētu piegādāt 40 līdz 50 mājsaimniecībām, bet skaits var nedaudz mainīties, jo jāņem vērā, ka daži skolēni attālinātās mācīšanās laikā dzīvo citur. Paš­valdība izplānojusi maršrutus un vērtē, ka visu varēs paveikt ar vienu autobusiņu. Priekšsēdētājs gan piebilst, ka ir iespēja piesaistīt papildu transportu: “Katrā ziņā esam sapratuši, ka tas ir pilnīgi reāli izdarāms.” Jaunpiebalgas dome arī pieņēmusi otru lēmumu par krīzes pabalstiem, kuriem nepieciešamības gadījumā iespējams pieteikties.

Līgatnes pašvaldība novadā deklarēto trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu bērniem attālināto mācību laikā ēdināšanas nodrošināšanai vienu reizi mēnesī katram bērnam piegādās pārtikas paku. Trūcīgas ģimenes  bērns saņems paku 40 eiro vērtībā, bet daudzbērnu ģimenes un maznodrošinātas ģimenes bērns 20 eiro vērtībā. Pabalsts pienākas bērniem, kuri mācās attālināti vispārizglītojošās un arodskolās vai ārkārtējās situācijas dēļ neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi.

Pārgaujas novadā trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu skolēniem no 1.-4.klasei, kuri deklarēti novadā un mācās citu novadu skolās, tiks nodrošinātas valsts apmaksātās pārtikas pakas. Savukārt bērni, sākot no piecgadniekiem līdz 9.klases skolēniem, kuri apmeklē novada izglītības iestādes, aprīlī par pašvaldības piešķirtajām brīvpusdienām varēs saņemt talonus. “Tas ir pašvaldības atbalsts ģimenēm, kuru bērni mācās mūsu skolās. Nevērtējam, kāda ģimenē ir finansiālā situācija. Skolas iesniedza sarakstus, vecākiem tikai jāatnāk pēc taloniem,” stāsta novada Sociālā dienesta vadītāja Anita Kalniņa. Pārtikas talona vērtība vienam bērnam mēnesī ir 40 eiro. Par taloniem var iegādāties pārtiku bērnu ēdināšanai. Stingri noteikts, ka nedrīkst pirkt alkoholiskos dzērienus, cigaretes, mājdzīvnieku barību un vēl citus bērniem nepiemērotus produktus. “Par taloniem pārtiku var nopirkt veikalos Straupē, Stalbē, Rozu­lā, Kūdumā, Raiskumā, Auciemā. Tas ir arī pašvaldības atbalsts uzņēmējiem,” saka novada vadītājs Hardijs Vents.

Priekuļu novada pašvaldība lēma aizstāt ēdināšanu skolās ar pārtikas komplektu nogādāšu skolēniem. Pārtikas komplekti tiks piešķirti visiem Priekuļu novadā deklarētajiem 1.- 4. klašu skolēniem un tiem 5.-12.klašu audzēkņiem, kuri mācās Priekuļu novada pašvaldības izglītības iestādēs. Savukārt 5.-12.klašu skolēni un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi, kuri ir deklarēti novadā, bet mācās citā pašvaldībā, pārtikas atbalstu saņems, ja ģimene ir trūcīga vai maznodrošināta, vai arī daudzbērnu ģimene. Lai saņemtu atbalstu, jāpiesakās e-klasē.
Sabiedrisko attiecību speciāliste Madara Ozoliņa informēja, ka paš­valdība vērtēja arī iespējas nodrošināt siltas maltītes piegādi skolēnu dzīvesvietā. Tomēr, ņemot vērā apdzīvotības struktūru un iespējas, normatīvo aktu prasībām atbilstoša silta ēdiena piegāde skolēniem uz mājām nav realizējama, kā arī ēdiena piegāde katru mācību dienu neatbilst sociālās distancēšanās ievērošanai. Soci­ālā dienesta darbinieki ar ģimenēm, kuras būs pieteikušās, sazināsies personīgi, vienojoties par pārtikas paku saņemšanu. Pārti­kas komplekti tiks nogādāti reizi mēnesī.

Raunas novadā deklarēto 1. – 12. klašu skolēniem no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, tai skaitā arī no audžuģimenēm, tiks izsniegtas pārtikas pakas 20 eiro vērtībā mēnesī. “Bērnu vecākiem, kuri vēlas saņemt pārtikas pakas, jāpiesakās Sociālajā dienestā,” atgādina novada vadītāja Evija Zurģe.

Vecpiebalgas novadā deklarētie visi 1.-9. klašu skolēni, pirmsskolas vecuma bērni vecumā no pieciem līdz sešiem gadiem, trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu bērni līdz piecu gadu vecumam, kuri šajā mācību gadā apmeklēja pirms­skolas izglītības iestādi, reizi mēnesī saņems pārtikas pakas 30 eiro vērtībā. Tādas pašas pārtikas pakas reizi mēnesī saņems arī tie novada izglītības iestāžu izglītojamie, kuri ievietoti audžuģimenē un/vai paņemti aizbildnībā.

“Skolas sazinās ar vecākiem, apzina, varbūt kādam pārtikas paka nav vajadzīga. Tāpat tiek apzinātas ģimenes, kuru bērni mācās citu novadu skolās,” stāsta novada vadītājs Indriķis Putniņš. Viņš arī vērš uzmanību, ka ģimenēs var būt dažādas situācijas un katrai jāmeklē risinājumi. “Mācību gada laikā ar brīvpusdienām nodrošinājām visus audzēkņus. Tiks apzināts, vai tie mūsu skolu audzēkņi, kuri deklarēti citos novados, ir nodrošināti, jo katrā novadā atbalsts ir citāds,” saka pašvaldības vadītājs.