Ziņas

Sabiedrība

Atbalsts ģimenēm, uzsākot mācību gadu

Laikus. Skolai nepieciešamos mācību līdzekļus Cēsīs iegādājas ne tikai vietējie, bet arī rīdzinieki, to skaitā Mārīte ar dēliem.Foto: Indars Krieviņš

Sācies augusts, ģimenes gatavojas skolai un iegādājas bērniem nepieciešamo.

Lai būtu vieglāk uzsākt mācību gadu, pašvaldības daudzbērnu, maznodrošinātām, trūcīgām ģimenēm vai ģimenēm, kurās skolēns uzsāks pirmo klasi, sniedz atbalstu. Visā Latvijā pieejams Eiropas Atbalsta fonda sagatavotais skolas piederumu komplekts vistrūcīgākajām personām, kurā ir gan skolas soma, gan individuālais mācību piederumu komplekts: zīmēšanas papīrs, klades, vāciņi, mapes, rakstāmpiederumi, akvareļu un guaša krāsas un citas kancelejas preces.

Veikalos pieejams plašs mācību piederumu sortiments. “Zvaigne ABC” grāmatnīcā uzrunātie pircēji interesējās par mācībām nepieciešamo. Arī Mārīte, kura pati dzīvo Rīgā, bet vecāki ir cēsnieki, apciemojot radiniekus, saviem bērniem labprāt iegādājas nepieciešamo šeit: “Citreiz to darām vēl agrāk, bet tagad izmantoju laiku pēc atvaļinājuma, lai topošajam trešklasniekam un arī jaunākajam dēlam, bērnudārzniekam, izvēlētos nepieciešamo.” Arī pārdevējas apstiprina, ka pircēji no citām pilsētām un galvaspilsētas te nav retums.

Eiropas Atbalsta fonda programmas vadītāja Alla Kruglova norāda, ka skolas piederumu komplekts vistrūcīgākajām personām šogad pieejams ne tikai trūcīgām personām, bet arī maznodrošinātajiem, kuru ienākumi nepārsniedz 242 eiro. Visbiežāk komplektu izdale notiek sadarbībā ar Latvijas Sarkanā Krusta nodaļām.

Cēsu novadā ar 1.augustu sākusies iesniegumu pieņemšana brīvpusdienu un vecāku maksas atlaides piešķiršanai, kā arī pabalsta saņemšanai mācību piederumu iegādei skolēniem. Brīvpus­dienas un vecāku maksas atlaidi var saņemt izglītojamie no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, daudzbērnu ģimeņu bērni, ja viņi mācās kādā no Cēsu novada pirmsskolas, vispārējās izglītības iestādēm vai profesionālajā skolā. Pa­balsts mācību piederumu iegādei skolēniem trūcīgo ģimeņu bērniem ir 25 eiro vienam skolēnam, maznodrošināto ģimeņu bērniem – 20 eiro, bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem – 15 eiro, arī daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri uzsāk mācības 1. klasē, ja ģimenei šim nolūkam nav piešķirts cits pašvaldības atbalsts. Pabalsts tiek izsniegts kā dāvanu karte.

Cēsu novada pašvaldības So­ciālā dienesta ģimeņu atbalsta nodaļas vadītāja Iveta Kalniņa skaidro, ka, lai arī pieteikties var tikai no 1. augusta, ģimenes jau ir izrādījušas interesi un piesakās gan brīvpusdienām un vecāku maksas atlaidēm, gan arī dāvanu kartēm. Viņa atgādina, ka atlaide tiek piešķirta nākamajā mēnesī, tāpēc ģimenēm, kuras to darīs septembrī, atlaide būs no oktobra. Daudzbērnu ģimenes, līdz ko ir piedzimis trešais bērns, var pieteikties atbalstam un saņemt to ar nākamo mēnesi. Kā norāda Iveta Kalniņa, ģimenes atbalstam piesakās ne tikai augustā, bet visa gada garumā.

Raunas novadā skolas gaitu uzsākšanai maznodrošinātām, trūcīgām, kā arī daudzbērnu ģimenēm tiek piešķirts 20 eiro pabalsts katram nepilngadīgam sko­lēnam, kurš mācās vispārējās izglītības, arodizglītības vai vidējās profesionālās izglītības iestādē. Lai pabalstu saņemtu, jāuzraksta iesniegums. Raunas novada So­ciālā dienesta vadītāja Ieva Ozola skaidro, ka pagājušajā gadā, kad šāds atbalsts bija pieejams pirmo gadu, informācija bija gan pašvaldības izdevumā, gan arī darbinieces informēja par šādu iespēju un ģimenes aktīvi atsaucās un to izmantoja. Šogad atbalsts no 15 eiro ir palielināts uz 20 eiro, tomēr pirmajās augusta dienās pieteikusies pagaidām tikai viena ģimene, tāpēc, ja būs nepieciešams, darbinieces arī šogad individuāli informēs ģimenes. Vadītāja uzsver, ka arī Eiropas Atbalsta fonda skolas piederumu komplekti ir ļoti noderīgi un ir liels atspaids ģimenēm. Arī tie tiks atvesti kuru katru dienu un sadarbībā ar Sarkanā Krustu nodaļu izdalīti. Ama­tas novadā pabalstu 50 eiro pašvaldība piešķir pirmklasnieku ģimenēm neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas, ja bērns sāk mācības kādā no Amatas novada izglītības iestādēm. Lai iesniegtu iesniegumu pabalstam, pirmklasnieka vecākiem vispirms jāsazinās ar sava bērna izglītības iestādi.
Pabalsts bezmaksas ēdināšanai paredzēts vispārizglītojošo skolu skolēniem un pirmsskolas grupu audzēkņiem, ja bērns apmeklē Amatas novada pašvaldības izglītības iestādi un skolēns ir deklarēts novadā, kā arī trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes bērniem, bērniem ar invaliditāti, bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem,
audžuģimeņu, aizbildņu ģimeņu bērniem, daudzbērnu ģimeņu bērniem.

Jaunpiebalgas novadā pabalstu var saņemt ģimene, kurai ir trūcīgas ģimenes statuss. Pabalsts vienam bērnam audzināšanai un izglītībai ir 30 eiro, kā arī vienam bērnam mācību gadā ēdināšanai ir 50 eiro.

Vecpiebalgas novadā pašvaldība nepiešķir pabalstu, mācību gadu uzsākot, toties trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm ir iespēja saņemt Eiropas Atbalsta fonda sarūpēto, ko paš­valdība un vecāki novērtējuši, jo tajā ir kvalitatīvas un noderīgas lietas.
Līgatnes novadā pirmklasnieku vecākiem, kuri ir deklarēti novadā un mācās kādā no novada skolām, uz iesnieguma pamata mācību līdzekļu iegādei pieejams 50 eiro pabalsts. Daudz­bērnu ģimenēm, trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem ir pieejams vienreizējs pabalsts 50 eiro.

Pārgaujas novadā trūcīgo ģimeņu bērniem un bērniem aizbildniecībā, kuri mācās vispār­izglītojošās skolās, skolu uzsākot, pieejams 30 eiro pabalsts.

Priekuļu novadā trūcīgiem, maznodrošinātiem pieejamas Eiropas Atbalsta fonda pakas ar kancelejas piederumiem, kā arī pašvaldībā pieejams pabalsts apģērba iegādei. Brīvpusdienas tiek nodrošinātas visiem trūcīgo, maznodrošināto, kā arī daudzbērnu ģimeņu bērniem.