Ziņas

Sabiedrība

Atbalstam pieejama lielāka summa

Konkursā Cēsu novada teritorijā esošo kultūras pieminekļu saglabāšanai, ko rīko pašvaldība sadarbībā ar biedrību “Cēsu mantojums”, saņemti 13 pieteikumi. Lai gan tas par diviem mazāk nekā pērn, biedrībā norāda, ka šādā konkursā kvantitāte nav galvenais.

Pērn šī iniciatīva tika sākta ar mērķi atbalstīt un veicināt kultūras pieminekļu saglabāšanu, restaurāciju sabiedrības interesēs un uzlabot Cēsu novada iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti. Šis pašvaldības atbalsts vērtējams arī kā stimuls namīpašniekiem uzsākt vai turpināt lielākus darbus.
Biedrībā skaidro, ka pagājušais gads parādīja atbalsta nozīmīgumu, tāpēc pašvaldība šogad budžetā konkursam paredzēja gandrīz divreiz lielāku summu. Ja pērn tie bija 20 tūkstoši eiro, šogad – 37 tūkstoši. Vienam projektam pieejamais maksimālais līdzfinansējuma apjoms ir 5000 eiro, un pieprasītais kopējais līdzfinansējuma apjoms nevar pārsniegt 70 procentus no projekta attiecināmajām izmaksām. Tātad īpašniekam jāpieliek vismaz 30 procenti, bet, kā liecina pagājušā gada pieredze, namu saimnieki veic daudz lielākas investīcijas.

Patlaban notiek pieteikumu vērtēšana, bet biedrībā “Cēsu mantojums” norāda, ka šajā konkursā nav labu vai sliktu ideju, visas ir nepieciešamas, katrs pieteikums paredzēts vēsturisko ēku atjaunošanai, izpētei. Mazākā daļa pieteikumu iesniegti par maksimālo summu, dažam pieteicējam nepieciešami vien 1000 eiro izpētes procesam.
Īpašnieki sapratuši, ka jāsāk ar izpēti, lai zinātu ēkas, tās elementu vērtību, zinātu, kas atjaunojams, restaurējams. Izpētei tiek piesaistīti speciālisti, kas ne tikai dod atzinumu, bet palīdz arī sagatavot darbu plānu.

Pieteikumi saņemti ne tikai par īpašumiem vecpilsētā, bet arī citviet pilsētā, kur saglabājusies vēsturiskā apbūve. Atbilstoši konkursa nolikumam uz līdzfinansējumu var pretendēt ne tikai kultūras pieminekļi, kas atrodas Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Cēsu pilsētas vēsturiskā centrs” teritorijā un tā aizsardzības zonā, bet arī Cēsu novada vietējās nozīmes kultūrvēsturisko objektu teritorijās, kā arī novadā esošo valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļu teritorijās.
Finansējumu iespējams piesaistīt dažādiem pasākumiem, dažā pieteikumā plānots turpināt jau pērn sāktos darbus. Biedrība “Cēsu mantojums” gatava arī palīdzēt ar informāciju, speciālistu kontaktiem, noderīgiem padomiem.