Ziņas

Sabiedrība

Atbalsta punkts Vidzemē

Palīdzīga roka iebraucējam. Baiba Zalcmane jau gandrīz divus gadus ir tas cilvēks Vidzemē, Cēsīs, pie kura Latvijā iebraucis ārvalst­nieks var vērsties jebkuros sarežģījumos.Foto: Marta Martinsone-Kaša

Uz jaunām telpām nupat pārcēlies Informācijas centra iebraucējiem (ICI) kontaktpunkts “Vidzeme” Cēsīs, kas pirms teju diviem gadiem tapa kā universāls atbalsta punkts trešo valstu pilsoņiem Vidzemē.

Kopš Cēsu kontaktpunkta izveidošanas pēc palīdzības vērsušies un to apmeklējuši gandrīz 200 Vidzemē nonākušie trešo vals­tu pilsoņi. Centra pārstāve komunikācijas jautājumos Rasa Saliņa norādīja, ka vidējais apmeklētāju skaits saglabājies nemainīgs. Kontaktpunkta “Vidze­me” vadītāja Baiba Zalcmane, kura personīgi iepazinusies ar katru imigrantu, zina stāstīt, ka Vidzemi sasniegušo iebraucēju dzīves stāsti ir ļoti atšķirīgi. “Ir cilvēki, kas ieradušies, biznesa plānu vadīti, ir tādi, kurus atvedušas jaunas ģimenes attiecības, pie mums nākuši uz laiku mītošie ārvalstu studenti un pieredzes apmaiņas projektu dalībnieki, un pat pensionēti pāri, kuri šeit mierā un klusumā izvēlējušies pavadīt vecumdienas,” stāsta ICI kontaktpunkta “Vidze­me” vadītāja, apliecinot, ka darbā nākas saskarties ar ļoti atšķirīga vecuma un mentalitātes klientiem ar ļoti dažādām vajadzībām.

Vidzemes kontaktpunktā visbiežāk sniegtas atbildes par jautājumiem, kas saistās ar nekustamā īpašuma iegādi Latvijā, par uzturēšanas atļaujas saņemšanas nosacījumiem, par nodarbinātības iespējām pēc studijām Latvijā, kā arī par veselības aprūpi Latvijā. ICI “Vidzeme” vadītāja atzīst, ka visbiežāk sarežģījumi radušies attiecībā uz pēdējo jautājumu loku. Pagaidām reģionā vēl ir visai grūti akūtas vajadzības gadījumā operatīvi uzmeklēt ģimenes ārstu vai ārstu-speciālistu, kurš nešaubītos par savu kompetenci un nenobītos pieņemt eksotiskākas izcelsmes pacientu, pat ja ir pieejams tulka pakalpojums. Tomēr visas situācijas ir veiksmīgi atrisinātas, tostarp ar ķīniešu valodas tulka un tulka koordinatora klātbūtni pieredzētas pat dzemdības. Gatavošanās šim notikumam visai komandai izvērtusies par vienu no spilgtākajiem 2016.gada pārdzīvojumiem.
Integrācijas pasākumos un valodas kursu apmeklēšanā biežāk ir ieinteresēti tie, kuriem šeit ir ilg­termiņa plāni, taču Baiba strādā arī pie kultūrpieredzes apmaiņas veicināšanas. Tā pērn, uzklausot kārtējos jautājumus par “zariem uz galvas, alu un dziesmām”, viņa nolēmusi Cēsu Pils parkā sarīkot ārzemniekiem Līgo svinēšanu. Viņi bijuši ļoti priecīgi par šādu iespēju – Ķīnas pārstāvji pat pārķēruši iniciatīvu un sagatavojuši īpašu sarīkojumu latviešiem, kurā iepazīstinājuši ar savu kultūru, tradīcijām.

“Mēdz būt dažādas likstas, kā pieminētie sarežģījumi ar veselības aprūpes nodrošināšanu vai pat pieredzētu krāpniecību, kad iebraucējam pārdots nefunkcionējošs uzņēmums, tomēr kopumā nav neapmierinātības vai sūdzību par dzīvi šeit. Ir situācijas, kuras mēs tad arī palīdzam risināt,” pieredzētajā dalās B.Zalcmane.

Nedaudz vairāk kā pusotru gadu ICI atradās vecpilsētas namā Rīgas ielā, taču nupat tas pārcēlies uz Pļavas ielas biroju kompleksu. B.Zalcmane norāda, ka tel­pu maiņa bijusi nepieciešama prasību par vides pieejamību dēļ – šajā ēkā pieejams lifts, kam jābūt gadījumā, ja konsultācija nepieciešama personām ar kustību traucējumiem.

“Diemžēl vārds “imigrants” ir ap­audzis ar negatīvu nokrāsu, to arī Latvijas sabiedrībā var just. Cil­vēki ņem no plašsaziņas līdzekļiem visu tur sacīto, nešķirojot, kas un kā, un tad izdara spriedumus,” pārdomās dalās pieredzējusī darbiniece, atzīstot, ka nereti gadās dzirdēt negatīvus aizspriedumus pret jebkuru Lat­vijā iebraukušo svešinieku, kurš izskatās kaut nedaudz eksotiskāk. Kā ļoti patīkamu pārsteigumu B.Zalc­mane min piemēru ar kādu ķīniešu meiteni vidusskolnieci, kura tikšanos pieteikusi telefoniski, un ICI “Vidzeme” vadītāja nav uzreiz noticējusi dzirdētajam, jo saruna notikusi skaidrā latviešu valodā gandrīz bez akcenta. Jau­niete Latvijā mācījusies aptuveni divus gadus un meklējusi iespējas gūt pirmo darba pieredzi. Pagājušo vasaru ICI kontakt­punkta Cēsīs vadītāja atminas kā ļoti pozitīvas un produktīvas sadarbības pieredzi, kad teju visu trīs mēnešu garumā meitene līdzējusi ar tiešo tulkošanu visos pasākumos un uzdevumos.

Visi pakalpojumi ICI kontakt­punktos tiek nodrošināti trīs valodās – latviešu, krievu un angļu. Nepieciešamības gadījumos tiek piesaistīti reto valodu tulki vai valodas zinātāji.

Šādi iebraucēju informācijas un bezmaksas palīdzības kontakt­punkti ar Eiropas Savienības (ES) līdzfinansējumu 2016.gada vasarā tapa gan Rīgā, gan arī visos četros Latvijas reģionos. Mērķis bija radīt vienas pieturas aģentūru vispusīgam gan pašu ārvalstu pilsoņu atbalstam, gan arī kā konsultāciju punktu dažādu jomu pakalpojumu sniedzējiem un speciālistiem, kuri strādā ar šo mērķa grupu. Līdz ar to ārvalstnieks, kurš nav ES, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices konfederācijas pilsonis, ir tiesīgs centrā vērs­ties pēc palīdzības praktisku jautājumu risināšanā, tostarp pēc tulka pakalpojumiem un juridiskajām konsultācijām, kā arī lai gūtu atbalstu vieglākai integrācijai Latvijā. Konsultatīvā palīdzība pieejama neatkarīgi no tā, vai cilvēks uz Latviju pārcēlies nesen vai dzīvo jau ilgāku laiku, kā arī tad, ja uzturēties šeit plānots vien neilgu brīdi, skaidro Baiba Zalc­mane. Iebraucēji informāciju var gūt arī tīmekļa vietnē www.integration.lv.