Ziņas

Sabiedrība

ASV karavīri palīdz Spāres internātpamatskolai

Noderīga palīdzība. ASV karavīri viendien vairākas stundas strādāja mežiņā pie Spāres internātpamatskolas, kur iecerēts izveidot dabas taku.Foto: Māris Buholcs

Pie Spāres internātpamatskolas šonedēļ rosījās NATO karavīri – 26 vīri no ASV vienības, palīdzot labiekārtot topošo meža pastaigu taku, izkopjot jaunaudzes un sagādājot kokmateriālus takas ierīkošanai. Kopā ar karavīriem aktīvi darbojās ASV vēstniecības sabiedrisko attiecību daļas darbinieks Nils Students, jo tieši vēstniecība ir šo darbu iniciators. N.Students gan smejot piebilst, ka patiesībā kā iniciators būtu jāmin Krievija: “Kad sākās Ukrainas krīze, NATO karaspēks un īpaši ASV uzreiz reaģēja uz draudiem reģionā un atsūtīja 150 ASV karavīrus, kuri rotācijas kārtībā joprojām uzturas Latvijā. ASV vēstniecība cenšas gādāt, lai viņi ne tikai darbojas savā militārajā jomā, kas, protams, ir primārais, bet brīvajās dienās piedāvā iespēju iesaistīties šādos labdarības pasākumos, talkās, un karavīri ar prieku šos piedāvājumus pieņem.”

Šajā nedēļā Latvijā notiek arī “Labo darbu nedēļa”, lai gan N. Students norāda, ka šo sakritību pamanījuši tikai tagad, bet iecere atbraukt talkā uz Amatas novadu, Spāri, bijusi jau sen. “Labo darbu nedēļas” galvenā ideja – mudināt ikvienu ar labiem darbiem parādīt, cik viegla, patīkama un aizraujoša var būt palīdzības sniegšana un cik tā ir nozīmīga. ASV karavīru aktīvā darbošanās pie Spāres internātpamatskolas ir uzskatāms labo darbu piemērs.
Skolas direktore Rita Bukovska ir gandarīta par daudzajiem palīgiem:” Var teikt, ka šī ir veiksmīga apstākļu sakritība un ieguvējas ir abas puses. Mums bija iespēja uzaicināt karavīrus talkā, ko ar prieku izmantojām. Jau vasarā ASV vēstniecības pārstāvji bija atbraukuši, iepazinās ar mūsu ieceri, novērtēja, ka te tiešām viņi var palīdzēt, un tagad talcinieki ir klāt.”

Talka sākās jau dienu iepriekš, kad ar ASV vēstniecības atbalstu iecerētās dabas takas teritorijā ar zāģiem darbojās divi topošie Latvijas Lauksaimniecības universitātes meža speciālisti. Studenti praksē varēja pielietot zināšanas, kā pareizi kopt jaunaudzi, cik koku kvadrātmetrā jāatstāj un citas. Vakar ASV karavīri nozāģētos kokus nesa ārā no meža, darīja citu nepieciešamo.

NATO karavīru, īpaši jau ASV vienību, talkas Latvijā notiek regulāri, arī “Druvā” esam rakstījuši par viņu paveikto mūspusē. N. Students stāsta, ka ASV karavīri piedalījušies talkās daudzviet: “Kopš Ukrainas krīzes sākuma šī jau ir kāda 20. vieta, kur ASV karavīri palīdz. Dažkārt vietas atrod mūs, citreiz mēs atrodam, kur pielikt palīdzīgu roku. Esam strādājuši “Zvanniekos”, Tilžas internātpamatskolā, dažādos bērnu namos, Līgatnes dabas takās un daudzās citās vietās. Darīti dažādi darbi, ieskaitot telpu remontu, vistu kūtiņas būvniecību. Esam klāt, ja ir vajadzīgs daudz palīdzīgu roku. Šī noteikti nav pēdējā reize, kad esam Spāres internātpamatskolā, jo redzam, ka projekts ir tikai sākuma stadijā, gribam skolas bērniem palīdzēt ieceres realizācijā. Mūsu iespējas nav neierobežotas, bet, cik un kur varam, cenšamies palīdzēt.”

Vēstniecības pārstāvis, kurš pats čakli piedalījās darbos, stāsta, ka karavīriem šādi pasākumi ļoti patīk, tā viņi var izrauties ārpus ierastās ikdienas: “Viņi to dara ar lielu prieku, nereti, kad domāts izbraukums tikai uz vienu dienu, viņi sakārto tā, lai varētu pastrādāt vēl arī otru. Tā ir iespēja darīt ko citādu, darīt ko noderīgu Latvijas sabiedrībai. Protams, arī karavīra darbs ir ļoti vērtīgs, bet te ir arī iespēja satikties ar vietējiem, kā šajā gadījumā, skolēniem, parunāties. Domāju, bērniem šī būs pirmā reize, kad viņi varēs satikties ar Amerikas karavīriem. Arī pats labprāt izraujos no ikdienas, lai kopā ar karavīriem pastrādātu.”

Katra vieta karavīriem paliek atmiņā, varbūt, atkal nonākot Latvijā, viņi varēs teikt, ka te bijuši un pielikuši savu roku. Arī pie Spāres dabas takas izveides. Skolas direktore stāsta, ka taka sāksies pie skolas, tad vedīs uz augu izzināšanas vietu, tad cauri Rakstnieku parkam, kas tikko paplašināts, uz pieminekli 1.pasaules karā kritušajiem, tad caur mežu, kur vakar talkoja karavīri, atpakaļ uz skolu: “Šī dabas, pastaigu taka būs domāta ikvienam, ne tikai skolēniem. Iecere plaša, darāmā daudz, tāpēc palīgspēki ļoti nepieciešami, jo saviem spēkiem visu izdarīt nevaram. Arī daži uzņēmumi izteikuši gatavību palīdzēt ar darbaspēku, gaidām arī citus talciniekus. Ar kopīgiem spēkiem un idejām var paveikt daudz.”

Pēc vairāku stundu centīga darba ASV karavīri pusdienoja skolas ēdnīcā, bet pēc tam iesaistījās sportiskās aktivitātēs ar skolas audzēkņiem.