Ziņas

Sabiedrība

Arodbiedrības novērtētas

Gandarījums. Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības Cēsu arodorganizācija, kuru vada priekšsēdētāja Digna Soboļeva, saņēmusi Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības balvu.Foto: Māris Buholcs

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) jau astoto reizi apbalvojusi labākās arodorganizācijas, labākās uzņēmumu un iestāžu arodbiedrības un aktīvākos jauniešus. 13 nozaru arodbiedrības apbalvošanai bija izvirzījušas 21 arodorganizāciju un trīs aktīvākos jauniešus.

Starp apbalvotajiem šogad arī Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības Cēsu arodorganizācija, kuru vada priekšsēdētāja Digna Soboļeva, Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības Cēsu veselības aprūpes darbinieku arodbiedrība priekšsēdētājas Valdas Stannes vadībā, kā arī AS “Cēsu alus” arodorganizācija, kas vairākkārt saņēmusi dažādas arodbiedrību savienības atzinības un balvas. Priekšsēdētājas Lailas Ābolas paveiktais arodbiedrību kustībā ir augstu novērtēts.

“Par augsto novērtējumu esmu pārsteigta,” “Druvai” atzina Sakaru darbinieku Cēsu arodorganizācijas priekšsēdētāja Digna Soboļeva. Viņa 70 biedru organizāciju vada piekto gadu. Darbinieki zina, ko dara arodbiedrība, ka tās nopelns ir viņiem labvēlīgs koplīgums ar darba devēju, kā arī to, ar kādām problēmām tajā vērsties. “Mums ir laba sadarbība ar darba devēju, mūs uzskata par nopietnu partneri, ar kuru ir jārēķinās. Problēmas vienmēr izrunājam, meklējam risinājumu. Arī koplīgums vienmēr tiek rūpīgi izvērtēts,” pastāstīja Digna Soboļeva.

Ikdienā arodbiedrība ir tā, kas darba devēju rosina uzlabot strādājošo darba apstākļus. Šogad tika aktualizēts jautājums par mikroklimatu darba telpās, troksni. Tā kā patlaban nav tik daudz operatoru, troksnis ir kā fons, kad zāle ir darbinieku pilna, tad tas labi dzirdams. Trokšņa līmeni mērīja gan arodbiedrības eksperts, gan darba devēja. Tika atzīts, ka tas ir normas robežās. Vasarā, kad karsts, darbinieki sūdzējās par kondicionētājiem, pārbaudot izrādījās, ka nebija noregulēts pareizs gaisa plūsmas ātrums. “Ja ir problēma, par to jārunā. Bijušas situācijas, kad arodbiedrībai savi biedri jāaizstāv strīdā ar darba devēju. Nozares arodbiedrībai ir savs jurists,” sacīja arodorganizācijas vadītāja un atgādināja, ka arodbiedrība ir tik aktīva un var izdarīt tik daudz, cik aktīvi ir paši biedri. Jo lielāka organizācija, jo vairāk spēj. Viņi jau pieraduši, ka arodbiedrība rīko sporta spēles, ekskursijas, braucienus uz teātra izrādēm, sarūpē dāvanas Ziemassvētkos un apaļās jubilejās, kā arī slimošanas gadījumos piešķir pabalstus.

“Balvas pasniegšana bija svētki. Un īpašs prieks, ka no Cēsīm bijām trīs organizāciju pārstāvji,” vērtēja Digna Soboļeva un piebilda, ka par balvu ir patiess prieks, jo organizācija to saņem pirmoreiz.

Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības Cēsu veselības aprūpes darbinieku arodbiedrība vienmēr pauž viedokli par aktuālo veselības aprūpē. Priekšsēdētājas Valdas Stannes veikums arī agrāk novērtēts ar arodbiedrību savienības pateicībām. “Organizācijai tas ir pagodinājums un novērtējums. Ikdienā mums vairāk jāmācās runāt un saprast, lai varētu lemt. Būtiska ir darba devēja, arodorganizācijas un arodbiedrības biedru saskarsme. Izstrādājot koplīgumu, vienmēr izrunājam vajadzības un iespējas. Vienmēr uzsveru, ka nedrīkst salīdzināt, kā arodbiedrība strādā citās iestādēs, katrā ir cita situācija. Organizācijas biedriem ir vairāki darba devēji, arī ar to jārēķinās. Katrā iestādē, kurā ir arodbiedrība, tiek noslēgts koplīgums. Biedri to novērtē,” domās dalījās Valda Stanne un arī atzina, ka ir strādājošie, kuri piekrīt arodbiedrības aktivitātēm, bet paši neiesaistās, jo jāmaksā biedru nauda, ir tādi, kurus arodbiedrība neinteresē. Viņas vadītajā arodorganizācijā ir 180 biedru, kuri ikdienā strādā Cēsu klīnikā, Straupes Narkoloģiskajā slimnīcā, Vecpiebalgas Psihoneiroloģiskajā slimnīcā, Līgatnes Aprūpes centrā un citur. “Cenšos uzzināt jaunāko, to stāstu biedriem. Regulāri tiekos ar administrācijas vadību, pārrunājam aktuālo, mērķus, turpmāk darāmo,” atklāja Valda Stanne.

Arodbiedrības sabiedrībā daudz netiek popularizētas, tās sadzird vien dažādos protestos. Tie jau ir rezultāts, kad nav mācēts atrast kompromisu. Trīs arodbiedrību savienības godalgoto organizāciju vadītājas ikdienā prot gan aizstāvēt biedru intereses un vajadzības, gan vienoties ar darba devēju.