Ziņas

Sabiedrība

Arī vasarā skolā ir dzīvība

Klašu remontdarbos skolas darbiniekiem palīgā nāk arī vecāki un skolēni. A. Gabranova: “Pagasta pašvaldība skolu finansiāli daudz atbalsta. Tām ģimenēm, kuras vasarā skolas darbos palīdz, tiek atlīdzināts -dzēsti komunālie maksājumi vai bērniem būs nodrošinātas brīvpusdienas.”

Direktore teic, ka šai vasarai plānoti lieli darbi. Skola no vecākiem gan gaidījusi lielāku atsaucību. Esot darbi, kas plānoti, bet tos nepagūs paveikt. A. Gabranova piemetina, ka viņai vislielākais gandarījums, ka pabeigta virtuve, tur ieguldīti lieli līdzekļi.

Skolai steidzami nepieciešams nomainīt logus. “Tikai skolas virtuvē un bibliotēkā ir jauni logi, citur tie ir diezgan katastrofālā stāvoklī – izpuvuši. Naglu tajos nevajag dzīt ar veserīti, bet, stingrāk piespiežot, to ar pirkstu var izspiest cauri rāmim. Pašvaldība uzaicinājusi firmu, kura izstrādā tāmi, cik logu maiņa varētu izmaksāt. Drīz tiks meklēti līdzekļi jauniem logiem. Šovasar logus nenomainīs, ceru, ka to izdarīsim nākamgad,” tā direktore.