Ziņas

Sabiedrība

Arī šogad mežos drīkstēs nomedīt 150 lūšus

Sākot ar 1.decembri, Latvijas mežos sāksies jaunā lūšu medību sezona, kas turpināsies līdz nākamā gada 31.martam, liecina Valsts mežu dienesta izdotais rīkojums. Tas arī paredz, ka pieļaujamais lūšu nomedīšanas apjoms šajā sezonā ir 150 dzīvnieku.

Arī iepriekšējā medību limits bija 150 lūši, savukārt tika nomedīti 147 lūši.

Tāpat rīkojums paredz, ka šajā sezonā lūšu medības aizliegtas Zemgales virsmežniecības Jelgavas nodaļas uzraugāmajā teritorijā, izņemot Tērvetes, Bukaišu, Augstkalnes, Līvbērzes pagastu, un Valgundes pagasta teritorijā ārpus Ķemeru nacionālā parka. Tāpat medības aizliegtas Bauskas nodaļas uzraugāmajā teritorijā, izņemot Bārbeles, Dāviņu, Skaistkalnes, Stelpes, Vecsaules un Vecumnieku pagastus, kā arī Rīgas reģionālās virsmežniecības Babītes nodaļas uzraugāmajā teritorijā.

Sākotnējais nomedīšanas apjoms – 90 lūši – sadalīts pa virsmežniecībām. Austrumlatgales virsmežniecībai – desmit lūši, Centrālvidzemes – 15, Dienvidkurzemes , Dienvidlatgales, Rīgas reģionālajā, Sēlijas, Zemgales – katrā pieci, Ziemeļaustrumu – 15, Ziemeļkurzemes – desmit, Ziemeļvidzemes – 15. Medīšanas apjomu nav atļauts pārsniegt līdz 2014.gada 23.decembrim un izmantot citā virsmežniecībā līdz 2015.gada 15.februārim. Pārējā nomedīšanas apjoma vienota kārtība tiek noteikta ar 24.decembri.

Par nomedītajiem dzīvniekiem jāinformē Valsts meža dienests, tāpat jāinformē par ikvienu lūsi, kura bojāejas cēlonis nav medīšana.

Lai netiktu pārsniegts noteiktais pieļaujamais lūšu nomedīšanas apjoms valstī, no 2014.gada 16.februāra Valsts mežu dienesta Medību daļa koordinē atlikušā nomedīšanas apjoma izmantošanu, ieskaitot tā pieļaujamā apjoma pārdali, kas virsmežniecībās palicis neizmantots pēc sākotnējā sadalījuma.

Kā norāda dienestā, Eiropas valstu mērogā gan lūsis, gan arī vilks ir apdraudēts un tādēļ iekļauts aizsargājamo sugu sarakstos. Šo sugu aizsardzību nosaka arī Latvijā ratificētas starptautiskās konvencijas un Eiropas Savienības valstu likumdošana. Taču dokumenti pieļauj ar vietējiem apstākļiem saistītas atkāpes no vispārējām prasībām. Lai iegūtu konkrētos datus, attiecīgajām sugām tiek veikts monitorings, kura mērķis ir sistemātiski noteikt, vai populācija sekmīgi atjaunojas dotās medību slodzes apstākļos.

LETA