Ziņas

Sabiedrība

Arī putni gaida pavasari

– Pavasari gaida ne tikai cilvēki, šķiet, vēl vairāk putni. Tie meklē melnas cinatiņas. Siltākās dienās tie kļūst tramīgi, runīgāki, – sacīja meteoroloģe Ilze Brūvere, kurai

pie mājas ziemā dzīvo ļoti daudz putnu. – Pirms dažiem gadiem te parādījās dzīvelīgi putniņi ar dzeltenu galvu un krūtīm. Šoziem to te ir vairāk nekā simts. Nezinām, kā tos sauc. Izskata dēļ dēvējam par dadzīšiem, bet tie ir citi putni. Kad paliek siltāks laiks, tie pazūd, – stāstīja Ilze Brūvere.

Tās ir dzeltenās stērstes, “Druva” uzzināja ornitologu biedrībā. – Latvijā tie ir parasti un bieži sastopami putni. Dadzīši nav šo putnu otrs nosaukums, bet gan pavisam cita putnu suga. Dzeltenās stērstes ir nometnieku putnu suga, kas pie mums sastopama visa gada garumā. Ziemā šie putni parasti turas kopā bariņos, bieži šādi bariņi novērojami ceļmalās, pie fermām, kaltēm, siena šķūņiem, kur tie meklē barību – graudzāļu sēklas. Ligzdošanas sezonas laikā – no aprīļa beigām līdz augusta sākumam –

sastopami lauku ainavā, jūrmalas kāpās, sausu mežu klajumos un izcirtumos. Šajā laikā dzeltenās stērstes barojas ar kukaiņiem. Ligzdu tās parasti būvē uz zemes, paslēptu zālē, nereti zemu kādā krūmā vai eglītē. Dējumā 3-6 olas, gadā divi līdz trīs perējumi. Bieži dzeltenās stērstes var novērot tupam uz vadiem, – informēja Ilze Štrausa no Latvijas ornitoloģijas biedrības.

Ilze Brūvere stāsta, ka ik rīts sākas ar daudzbalsīga kora koncertu. Dzied ne tikai stērstes, arī zvirbuļi, zīlītes, tālumā atsaucas irbes. – Tas ir īsts ārzemju viesu koncerts, īpaša vīterošana. Kad dzied simts un vairāk putnu, šķiet, burbuļo ūdenskritums, – par putniem stāsta Ilze.

Aukstajās dienās draugi nākuši pēc palīdzības. Ilze tīrījusi sniegu no grants kaudzes, barojusi graudus. Saimniece smej, ka nākamziem būs jāgādā vairāk graudu, jo putnu skaits palielinās.

– Irbītes kādas piecpadsmit arī te nāk, paveru mājas durvis, dzirdu – runājas. Stērstes un zvirbuļi labi sadzīvo. Kādreiz parādās arī vanadziņš pēc savas tiesas, tad visi mūk un iestājas klusums, – vērojumos dalās Ilze Brūvere.

Priekuļu selekcijas stacijas darbiniece Sandra Gavariņa pastāstīja, ka irbes ievērojusi tūlīt pēc Jaunā gada. Tās nebūt nav bailīgas, droši nāk vēl pakult salmu kūlīšus.

– Tās staigā pa klajumu, pie darbnīcām. Kad ierokas sniegā, redzami vien melni punktiņi, – stāstīja Sandra.

Ilze Brūvere vērojumos pārliecinājusies, ka pēdējos gados putni vairs nav tik precīzi. Pirms gadiem droši varēja zināt, kad ieradīsies, kad aizlidos. Tagad viss notiek steigā.

– Ja būtu laiks, vērotu putnus. To dzīve un attiecības ir ļoti interesantas, – saka Ilze Brūvere.