Ziņas

Sabiedrība

Arī Cēsīs darbu sāk Informācijas centrs imigrantiem

Lai nodrošinātu ilgtspējīgu koordinācijas sistēmu imigrantu atbalstam nacionālā līmenī, Rīgā, Daugavpilī, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā darbu sācis Informācijas centrs imigrantiem (ICI), aģentūra LETA uzzināja biedrībā “Patvērums “Drošā māja””.

ICI darbosies kā vienas pieturas aģentūra, nodrošinot informāciju un atbalstu trešo valstu pilsoņiem, tostarp sniedzot klientiem tulku pakalpojumus Latvijā retāk sastopamās valodās – arābu, kurdu, farsi, dari, tigriņu, uzbeku, puštu u.c., kā arī pakalpojumu sniedzējiem un Latvijas iedzīvotājiem.

ICI birojs Rīgā darbosies kā galvenais koordinējošais centrs Latvijā, kas ne tikai risinās konkrētu klientu situācijas, bet arī sniegs atbalstu reģionālajiem ICI.

Lai izmantotu bezmaksas konsultācijas (nodarbinātība, izglītība, sociālā un juridiskā palīdzība u.c. jautājumi), kā arī tulkošanas pakalpojumus, ICI trešo valstu valstspiederīgos aicina izmantot profesionālu konsultantu pakalpojumus telefoniski, elektroniski un klātienē.

Plānots, ka ar ICI Rīgas biroja un reģionālo kontaktpunktu starpniecību imigrantiem, kas saņēmuši tiesības uzturēties Latvijas teritorijā, tiks paplašināta informācijas pieejamība, nodrošinot konsultantu, psihologu atbalstu, informatīvo tālruņu līniju, tulka pakalpojumus. Projekta laikā tiks organizētas arī mācības dažādu nozaru speciālistiem par starpkultūru saskarsmes jautājumiem, tiks attīstīts un koordinēts brīvprātīgo tīkls, organizēti pieredzes apmaiņas pasākumi, attīstīta interneta vietne “www.integration.lv” un nodrošināta regulāra informācija sabiedrībai.

Projekts “Informācijas centrs imigrantiem” ilgs līdz 2017.gada 31.decembrim.

Projektu Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondā īsteno “Patvērums “Drošā māja””. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība, un projekta kopējais budžets ir 939 944 eiro, no tiem Eiropas Savienības finansējums 704 995 eiro, bet valsts budžeta finansējums – 234 998 eiro. Tulku pakalpojumu nodrošināšanai atvēlēti aptuveni 43% projekta finansējuma.