Ziņas

Sabiedrība

Ar sakoptām sētām jālepojas

Sakoptā vietā. Raiskuma pagasta “Kresīšu” saimnieks Ingars Raudiņš vērtēšanas komisijai - Aijai Strazdiņai, Danai Gailei un Madarai Gasiņai-labprāt izrāda plašo sētu un pastāsta, kā dzīvesbiedre Agita to iekārtojusi.Foto: Sarmīte Feldmane

Kad vasara vidū, katrā pagalmā, katrā sētā ir viskrāšņākais laiks. Saimnieces priecājas par to, kas saziedējis, izaudzis, iemet acis arī kaimiņa pagalmā, lai pārliecinātos, vai tur nav kas skaistāks, interesantāks. Vairākos novados tiek rīkoti konkursi, pasākumi, kuros speciālisti vērtē sakoptākās sētas, godina tos, kam svarīga dzimtā vieta.

Pārgaujas novadā ikgadējais pasākums “Sakopta un videi draudzīga sēta” novadnieku vidū ir ļoti populārs. Formāli tā mērķis ir sekmēt novada teritorijas sakopšanu, veicināt iedzīvotāju un uzņēmēju labo gribu saimniekot videi draudzīgi un energo­efektīvi, celt iedzīvotāju pašapziņu un lepnumu par savu novadu, kā arī palielināt tā atpazīstamību. Tomēr konkurss ir kas daudz vairāk. “Tā ir tradīcija, kas cilvēkiem patīk. Vērtēšanas komisijas izbraukā teju visas mājas, satiekas ar saimniekiem, parunājas. Sakoptāko sētu saimnieki tiek aicināti uz Saimniekballi, kur satiekas visu pagastu – Raiskuma, Stalbes un Straupes – cilvēki, kur viņus godina, stāsta par viņu sētām,” pastāsta pašvaldības tūrisma organizatore Rudīte Vasile un atklāj, ka pērn bijusi iecere šogad pasākumu nerīkot, vien nākamgad. Novadnieki aptaujā nobalsoja, ka sētu vērtēšana jārīko un arī balle, kas nav iedomājama bez stāstiem par čakliem un radošiem māju saimniekiem.

Rudīte atzīst, ka, apmeklējot mājas, vienmēr pāris saimnieku ir negatīvi noskaņoti, viņos kāds rūgtums pret pašvaldību. Pro­tams, katram ir iespēja atteikties piedalīties pasākumā. Tā parasti dara tie, kuri īsteno pagalmā kādas pārmaiņas un ko parādīt citiem varēs citugad. Rudītes Vasiles komanda apseko Stalbes pagasta sētas. “Kāds saimnieks veda rādīt, ka uzstādījis karoga mastu. Pērn komisija esot viņam ieteikusi. Kad viņš teica: “Man patīk!”, arī man bija gandarījums,” pastāsta Rudīte.

Raiskuma pagasta “Kresītēs” “Druva” satika vērtēšanas komisiju – Madaru Gasiņu, novada kultūras pasākumu vadītāju, Danu Gaili, kurai pērn pašvaldība pasniedza Stalbes pagastā karogu par sakoptāko sētu pagastā, un Aiju Strazdiņu, pensionāri no Stalbes. “Kresītes” komisijai bija 123. apskatītā sēta, pagastā jāapmeklē ap 400.

“Kresīšu” saimnieki – Raudiņu ģimene – pirms četriem gadiem iegādājās zemi un sāka būvēt māju. Te dzīvo nepilnu gadu. “Vēl mājai bija tikai pamati, kad sieva parādīja, kur jāierīko puķu dobe,” par dzīvesbiedri Agitu, kura veido apkārtni, stāsta Ingars Rau­diņš. Apkārt zāliens, arī pie dīķīša puķu dobe. “Vēl māja jāpabeidz, darāmā daudz,” bilst saimnieks. Raudiņi saņēma ielūgumu uz Saimniekballi. Ingars par to priecīgs. “Līst, bet mēs braucam no mājas uz māju. Cilvēki ir priecīgi, bet gandrīz katrs sūdzas par vasaru, ka pagalms nav tik skaists, kā gribētos. Katrs veido savu vidi, kopj sētu un arī vēlas, lai to redzētu ne tikai mājnieki,” pārdomās dalās Madara.

Daudzus gadus sakoptāko sētu konkurss tika rīkots Jaunpie­balgā. Gadu gaitā daudzi jo daudzi novadnieki saņēma pašvaldības pagodinājumus. “Novērtēt kādu sētu, salīdzināt ar citu, ir ļoti grūti. Tas nav tikai roku un gribas, bet arī līdzekļu ieguldījums,” pārdomās dalās Jaunpiebalgas kultūras nama vadītāja Egita Zariņa un uzsver, ka tiek domāts, kā nākamvasar, sagaidot Latvijas simtgadi, godināt tos, kuri kopj savu sētu.

Amatas novadā aizvien lielāku iedzīvotāju atzinību gūst konkurss “Amatas novada lepnums”. Novadnieki iesaka arī, viņuprāt, sakoptākās privātmājas, viensētas. Konkursa izvērtēšanas komisija apmeklē ikvienu ieteikto kandidātu. Visi tiek aicināti uz apbalvošanas ceremoniju, godināti. “Tā ir iespēja katram lepoties ar savu sētu. Ikdienā katrs esam aizņemts savos darbos un rūpēs, novērtējums, atzinība ir nepieciešama ikvienam. Esot kopā, jūtamies piederīgi šai vietai. Par tiem, kuri veido mūsu novadu, Latviju skaistāku, ir jāstāsta citiem,” pārdomās dalās Amatas novada tūrisma attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Eva Staltmane.

Raunas novadā aizvadīts Latvijas Puķu draugu saiets, un šovasar novadā sakoptākās sētas pašvaldība nevērtēs. “Nākam­vasar atkal apbraukāsim mājas, lai paslavētu saimniekus, kuri rūpējas par sakoptību, ir radoši,” stāsta novada pašvaldības vadītāja Evija Zurģe.

Protams, vienmēr būs uzskats – katrs savu sētu iekopj un uztur tādu, kādu vēlas, veido vidi sev, kāda gan citiem par to daļa. Skaistais priecē un gandarī gan saimnieku, gan tos, kuri vienkārši iet vai brauc garām. Ikviens salīdzinājums ar citiem ir stimuls, tāpat kā labi vārdi, pateicības.