Ziņas

Sabiedrība

Ar katru gadu novads skaistāks

Ikviens dārzs pārsteidz. Raiskuma pagasta komisiju - Gunu Rukšāni, Solveigu Leitlandi un Daiga Kaļvu - ar saviem “Mārsiliem” iepazīstina Inga Dālmane.Foto: No albuma

Pārgaujas novada sētas jūlijā un vēl arī augustā apmeklē pašvaldības izveidotas komisijas, kas vērtē sētu sakoptību un videi draudzīgu saimniekošanu.

“Meklējam novada sakoptākās un videi draudzīgākās sētas, lai par tām pastāstītu citiem un pateiktu paldies,” uzsver domes sabiedrisko attiecību un jauniešu lietu speciāliste Stefānija Jančevska.

Straupes pagastā komisiju vada Rudīte Vasile, Raiskumā – Stefānija Jančevska, bet Stalbē – Solveiga Ruska. Katra komisija iebrauc lielākajā daļā pagasta sētu, tiekas ar saimniekiem. Laikapstākļi gan izjauc grafikus.

“Diemžēl ir sētas, kas gadiem stāv neapsaimniekotas, to jau pagasta ļaudis zina, un laiku netērējam, lai apskatītu. Ja kādai mainījies saimnieks, noteikti iegriežamies, lai redzētu, kas mainījies,” pastāsta Raiskuma komisijas vadītāja un atzīst, ka pašai kā jaunai speciālistei tā ir lieliska iespēja iepazīt Raiskumu, un tas patiesi ir skaists un sakopts. “Raiskumieši lepojas ar savām mājām, pagalmiem, puķēm, dārziem. Viņi ir rosīgi, darbīgi, viņiem svarīgi savā vidē justies labi. Daudzi labprāt izvadā ekskursijā pa dārzu, izstāsta par katru augu, citi ļauj netraucēti izbaudīt savu sakārtoto vidi,” domās dalās Stefānija Jančevska.

Arī šovasar pārgaujnieki turpinās tradīciju, sakopto sētu saimnieki tiks aicināti kopā Ungurmuižā.
Jau tiek domāts, kā šo pasākumu rīkot turpmāk. Izskanējis ierosinājums, ka divus gadus līdz Latvijas simtgadei nevajadzētu rīkot, jo, katru vasaru komisijām viesojoties pagastu sētās, pārmaiņas nav tik pamanāmas. Savukārt ne viens vien uzskata, ka jāturpina, kā iesākts, un Saimniekballe, kurā aicina sakopto sētu un pagalmu saimniekus, ir notikums, kurā būt ir gods.

Sakoptības vērtēšana lauku sētās notiek, lai sekmētu Pārgaujas novada teritorijas sakopšanu, vairotu iedzīvotāju lepnumu par novadu un veicinātu novada iedzīvotāju un uzņēmēju labo gribu saimniekot videi draudzīgi gan lauku sētās, gan ģimeņu māju ciematos, gan uzņēmumu vai iestāžu un daudzdzīvokļu māju teritorijās.