Ziņas

Sabiedrība

Ar dzīvi Valmierā apmierināti 92% iedzīvotāju

Ar dzīvi Valmierā ir apmierināti 92% iedzīvotāju, kas ir par 3% vairāk nekā pērn, liecina pilsētas pašvaldības veiktā iedzīvotāju aptauja.

Savukārt 6% respondentu norādījuši, ka ar dzīvi Valmierā nav apmierināti. Salīdzinājumam, gadu iepriekš šis rādītājs bija 9%. Kopumā 2% aptaujāto uz šo jautājumu neatbildēja, aģentūru LETA informēja pašvaldības Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas pārstāve Justīne Deičmane.

Vērtējot pilsētā īstenotos un sāktos projektus pēc to nozīmības, visatzinīgāk valmierieši novērtējuši Vidzemes Augstskolas Inženierzinātņu kompleksa būvniecību, sākto Valmieras Svētā Sīmaņa baznīcas torņa atjaunošanu, SIA “VTU Valmiera” autobusu parka atjaunošanu, daudzdzīvokļu namu renovāciju, tūrisma norāžu zīmju uzstādīšanu, pirmsskolas izglītības iestādes “Kārliena” renovāciju, pabalsta bērna piedzimšanas gadījumā palielināšanu līdz 200 eiro un SIA “Valmieras ūdens” ūdensvadu un kanalizācijas tīklu atjaunošanu, kā arī pieslēguma maksas par pievienošanos maģistrālajam tīklam samazināšanu.

Savukārt, vērtējot pakalpojumu kvalitāti pilsētā, atzinīgi novērtēta kultūras pasākumu, centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas, atkritumu savākšanas, sporta un aktīvās atpūtas pasākumu, interešu izglītības, vispārējās izglītības un augstākās izglītības pakalpojumu kvalitāte.

Raugoties nākotnē, valmierieši uzskata, ka prioritāri nepieciešams pilnveidot Valmieras Būvvaldes un Sociālā dienesta sniegtos pakalpojumus, mūžizglītības piedāvājumu, veselības aprūpes pakalpojumus, profesionālo izglītību, pašvaldības policijas darbību un sabiedriskā transporta pakalpojumus. Iedzīvotāji uzskata, ka pašvaldībai primāri jārisina dzīvojamā fonda jautājums, lai jaunās ģimenes būtu ieinteresētas pārcelties uz dzīvi Valmierā, un līdz ar to arī jāveicina uzņēmējdarbības attīstība un darbvietu skaita pieaugums. Tāpat pilsētnieki gaida, kad tiks sākti jaunā peldbaseina būvniecības darbi, kā arī liela daļa pieprasa Valmieras Kultūras centra renovāciju un sabiedrisko tualešu izveidi pilsētas centrā.

Populārs ieteikums bijis arī Vecpuišu parka projekta attīstība un tirgus laukuma rekonstrukcija. Valmierieši kopumā novērtē pašvaldības ieguldīto darbu ielu infrastruktūras uzlabošanā, taču cer, ka darbi turpināsies tikpat raiti, lūdzot neaizmirst par Andreja Upīša ielas rekonstrukciju un stāvlaukuma izveidi pie SIA “Vidzemes slimnīca”.

Runājot par izklaides iespējām, aptaujātie vēlas, lai arī 2015.gada Valmieras pilsētas svētki būtu tikpat krāšņi kā 731.jubileja un lai Valmierā tiktu uzcelta boulinga zāle, akvaparks, kā arī tiktu atjaunota pilsētas estrāde.

Kultūras un sporta pasākumu piedāvājumu Valmierā iedzīvotāji vērtē pozitīvi. Proti, 54% respondentu uzskata, ka kultūras pasākumu piedāvājums pilsētā ir labs, 22% to vērtē kā ļoti labu, taču 20% valmieriešu uzskata, ka kultūras pasākumu piedāvājums ir viduvējs.

Sporta un aktīvās atpūtas iespēju piedāvājumu 51% respondents vērtē kā labu, 14% – kā ļoti labu, savukārt 21% pauž viedokli, ka sporta un aktīvās atpūtas iespējas Valmierā ir viduvējas. Aptaujātie uzskata, ka Valmierā ziemas laikā ir ierobežotas sportošanas iespējas, proti, pārāk maz sporta klubu un nav daudz vietu brīvā dabā, kur sportot – skriet, slēpot, slidot.

Pašvaldības sadarbību ar iedzīvotājiem 47% respondentu vērtē kā labu, 29% kā viduvēju, bet 4% kā ļoti labu. Valmierieši atzinīgi novērtējuši arī Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centra darbu – 35% to vērtē kā labu, 14% kā viduvēju, savukārt 14% apkalpošana šķiet ļoti laba. Tiesa, 35% nav pauduši savu viedokli šajā jautājumā.

Tāpat pašvaldība saņēmusi vairākus ieteikumus, kā uzlabot savu darbu un sadarbību ar iedzīvotājiem. Valmierieši vēlas, lai biežāk tiktu rīkotas iedzīvotāju tikšanās ar pašvaldības vadību, kā arī valmierieši labprāt tiktos ar citiem iestādes darbiniekiem, lai uzzinātu, pie kā konkrētajā brīdī tiek strādāts.

Liela daļa respondentu minējuši, ka pilsētā vairāk vēlētos redzēt pašvaldības policijas patruļas. Šī problēma jau ir atrisināta, un no marta Valmieras pilsētas pašvaldības policijas patruļdienests strādās katru dienu no plkst.10 līdz 4 rītā.

Tāpat iedzīvotājiem tika lūgts minēt Valmierai raksturīgākos simbolus un suvenīrus. Apkopojot atbildes, secināts, ka raksturīgākie simboli jau tiek izmantoti, un tie ir – Valmieras Svētā Sīmaņa baznīca, Gauja, pilsētas logo, liepas lapa un vērsis. Respondenti rosinājuši suvenīru klāstu papildināt, tajos attēlojot BMX velosipēdu, jauno tiltu pār Gauju un pieminekli “Valmieras puikas”. Atbildot uz jautājumu, kā iedzīvotāji vērtē paveikto apstādījumu un dabas teritoriju sakopšanā pilsētā, visaugstāk tiek vērtēta 180 jauno koku stādīšana ielu malās, ziedu kompozīcijas pilsētas centrā un uz barjerām, Gaujas Stāvo krastu sajūtu parks un bīstamo koku zāģēšana. Savukārt turpmāk valmieriešu ieskatā prioritāri būtu nepieciešams labiekārtot Vecpuišu parku, Dzelzs tilta apkārtni, Valmieras dzelzceļa stacijas apkārtni, Vanšu tilta apkārtni/Pauku priedes, atpūtas parku pie Jāņa Daliņa stadiona un estrādes, Jāņparku, Lucas skvēru pie ugunsdzēsēju depo un Rātsupītes krastus no Beātes līdz Rubenes ielai.

Lai Valmieras pilsētvide kļūtu pievilcīgāka, prioritāri būtu nepieciešams veikt arī ielu un pagalmu remontdarbus, izveidot pilsētā sabiedriskās tualetes, veikt zaļo teritoriju sakopšanu un atpūtas vietu labiekārtošanu, pilnveidot sporta laukumus pie skolām un daudzdzīvokļu namu pagalmos, izveidot jaunus veloceliņus un izvietot velosipēdu novietnes, izveidot aktīvās atpūtas un āra vingrošanas laukumus, izveidot jaunus tūrisma apskates objektus un pilnveidot bērnu rotaļu laukumus. Līdzīgi kā pērn liela daļa valmieriešu uzskata, ka nav nepieciešams izveidot jaunus vides objektus un papildu interaktīvus reklāmas stendus.

Tāpat iedzīvotāji pauduši sašutumu par to, cik piesārņota un dažviet aizaugusi ir Gaujas krastmala un pilsētas nomale, kā arī, viņuprāt, pašvaldībai būtu jāpārdomā pilsētas apstādījumu plāns. Piemēram, jānomaina samtenes pret citiem ziediem uzrakstā “Valmiera”, jāstāda košāku krāsu ziedi puķu kastēs uz barjerām, kā arī pilsētvidē jāizveido vairāk puķu dobju.

Aptauja tika veikta, lai uzzinātu valmieriešu viedokli par pilsētā paveikto 2014.gadā un veicinātu iedzīvotāju līdzdalību dažādu norišu plānošanā.

Pašvaldība pateicas iedzīvotājiem par atsaucību, pārdomātajiem viedokļiem, paustajiem ierosinājumiem un vēlmi padarīt dzīvi Valmierā arvien labāku. Tāpat tā paldies saka Vidzemes Augstskolas Sabiedrības zinātņu fakultātes Komunikācijas un mediju studiju virziena direktorei lektorei Vinetai Silkānei un studentiem par līdzdalību iedzīvotāju anketēšanā.

LETA