Ziņas

Sabiedrība

Apvienos vairāku novadu bāriņtiesas

Īpaša atbildība. Bāriņtiesas pilda dažādas funkcijas, bet visatbildīgākie brīži, šķiet, ir tie, kad nākas lemt par kāda bērna turpmāko dzīvi. Foto: Marta Martinsone - Kaša

No nākamā gada februāra tiks likvidētas vairāku novadu bāriņtiesas, bet no marta– izveidota pašvaldības iestāde “Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Raunas un Vecpiebalgas novadu bāriņtiesa”.

Lēmumu pieņēmuši iesaistīto novadu domes deputāti ar mērķi uzlabot un pilnveidot iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī nodrošināt efektīvāku resursu izmantošanu. Līgatnes novada domes priekšsēdētājs Ainārs Šteins norāda: “Ir vairāki iemesli, kāpēc tas tiek darīts. Jāņem vērā, ka no 2020. gada bāriņtiesas būs tikai tajās pašvaldībās, kurās ir ne mazāk kā 5000 iedzīvotāju. Arī Labklājības ministrija bāriņtiesu apvienošanos vērtē kā labu sadarbības modeli, mēs tam piekrītam. Lai viss izdotos, esam iepazinušies arī ar citu novadu pieredzi saistībā ar bāriņtiesu apvienošanos. Galvenais pārmaiņu ieguvums būs kopējā darba kvalitātes uzlabošanās.”

Reorganizācija paredz, ka katra pašvaldība apstiprinās bāriņtiesas locekļus savā administratīvajā teritorijā. Tiks izveidota kopējā bāriņtiesas uzraudzības komiteja, kuru pārstāvēs katra novada domes pārstāvji. Šī uzraudzības komiteja konkursa kārtā izvēlēsies apvienotās bāriņtiesas priekšsēdētāju un no esošajiem bāriņtiesu locekļiem apstiprinās divus vietniekus. Apvienotās bāriņtiesas priekšsēdētājs darbu turpinās no biroja Cēsīs, bet vietnieki – katrs savā pašvaldībā.

Amatas novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte pastāsta, ka viens no bāriņtiesu apvienošanās ieguvumiem būs lēmumu sagatavošanas un lietu izskatīšanas nošķiršana no lēmumu pieņemšanas: “Pašreiz tie paši cilvēki, kuri izskata lietas, pieņem lēmumus, bet, izveidojot lielāku bāriņtiesu, lēmumi tiks sagatavoti katrā konkrētā administratīvajā teritorijā, bet pieņemti apvienotajā bāriņtiesā, kur locekļu skaits būs lielāks. Ar sagatavoto lēmumu būs jāiepazīstina visi bāriņtiesas locekļi un jāpārliecina, ka tas ir labākais lēmums konkrētajā situ­ācijā. Darbu mēdz sarežģīt situācijas, kad vienam un tam pašam cilvēkam ir gan jāapseko ģimene, gan jāpieņem lēmums. Vēl viens ieguvums – strādājot vairākiem pilna laika darbiniekiem vienā komandā, apvienojot bāriņtiesu līdzšinējos priekšsēdētājus, profesionālās spējas un atbildība noteikti palielināsies. Nešaubos, ka apvienotā bāriņtiesa spēs rast labākos profesionālos risinājumus katrā no situācijām.”

E. Eglīte norāda, ka viena no galvenajām problēmām bāriņtiesu darbā ir kompetentu speciālistu piesaiste, līdz ar to apgrūtināta ir svarīgu lēmumu pieņemšana. Bāriņtiesu apvienošana situāciju varētu uzlabot: “Šobrīd nav viegli piesaistīt zinošus un profesionālus speciālistus. Katra novada bāriņtiesas darbā ir piesaistīts viens vai divi ļoti labi savas jomas darbinieki, bet, lai tiktu pieņemts lēmums, nepieciešami vismaz trīs ļoti labi speciālisti katrā novadā. Kas notiek, ja kāds no šiem bāriņtiesas locekļiem uz sēdi nevar ierasties? Lēmumu nevar pieņemt. Tā kā pēc bāriņtiesu apvienošanas katrā novadā strādās divi bāriņtiesu locekļi, priekšsēdētājam nebūs grūti nozīmēt sēdi ar lēmuma pieņemšanai nepieciešamo cilvēku skaitu. Paredzam arī, ka, ja lēmumus pieņems vairāk cilvēku, tas tiks darīts vēl profesionālāk.”

Bāriņtiesu apvienošanos atbalsta arī Raunas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Solvita Bauere: “Pašreiz, protams, ir ļoti grūti spriest par to, kā būs, bet esmu pārliecināta, ka apvienošanās uzlabos darba kvalitāti. Šobrīd līdzīgās lietās dažādu novadu bāriņtiesas pieņem atšķirīgus lēmumus, mēdz būt nevienprātība. Apvienošanās rezultātā novados prakses veidosies līdzīgāk, darbs būs pilnvērtīgāks. Neviens no mums pagaidām vēl nezina, kādu amatu ieņems vai kādus pienākumus pildīs, tādēļ steidzam nokārtot visus darbus, lai nepieciešamības gadījumā varam darba pienākumus nodot citiem cilvēkiem.”
Arī Līgatnes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Sandra Upmale uzskata, ka pārmaiņas nesīs pozitīvus rezultātus. “Jebkas, kas ir nepazīstams, ir biedējošs. Mēs nezinām, kā būs, bet ticu, ka, apvienojoties vairākām bāriņtiesām, mēs spēsim darbu veikt kvalitatīvāk, pilnvērtīgāk. Sanākot kopā vairāk cilvēkiem, spēsim rast labākos risinājumus dažādās situācijās,” pārliecināta S. Up­male, uzsverot, ka bāriņtiesu apvienošana būs ieguvums iedzīvotājiem.