Ziņas

Sabiedrība

Apvienos esošās izglītības pārvaldes

Izglītības jomas pārraudzības nodrošināšanā jaunajā Cēsu novadā lemts apvienot līdzšinējo speciālistu resursus vienā struktūrā – kā štata vienības, tā arī budžetus.

Jau pēc nepilna mēneša – no 1.jūlija – oficiāli darbu sāks jaunā Cēsu novada Izglītības pārvalde, kas pēc personālsastāva būs līdzšinējo spēku apvienojums. Par trīs jaunu amata vienību izveidošanu pašreizējā Cēsu novada Izglītības pārvaldē, tās paredzot trim kolēģiem no Amatas novada pašvaldības Apvienotās izglītības pārvaldes, esošā Cēsu vietvara lēma pagājušajā ceturtdienā. Cēsu novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Lolita Kokina domes pārstāvjiem apliecināja – nav paredzēta neviena jauna štata vieta ārpus esošajām abu pārvalžu komandām, lai gan vienlaikus ir apjausti arī jauni darbības lauki, piemēram, pieaugušo mūžizglītības jautājumi. Pat patlaban esošo vienu vakanto vietu Cēsu pārvaldē nav plānots aizpildīt līdz brīdim, kad no ilgstošas prombūtnes atgriezīsies kolēģe, šajā laikā papildu pienākumus uzņemoties pārējai komandai.

Abu pārvalžu budžetu konsolidēšana arī paredzēta jau no 1.jūlija. Uzklausot ziņojumu par jaunās struktūras izveides tehniskajiem aspektiem, kā arī jaunajā sastāvā gaidāmajiem izaicinājumiem, gandrīz visi Cēsu novada deputāti pauda atbalstu šādam risinājumam. Vien Dita Trapenciere balsoja pret, iebildumus iepriekš skaidrojot, ka pārvalžu apvienošanas plānā mana cilvēku pārbīdīšanu, bet ne izglītības jomai formulētu virsuzdevumu un šī plāna sagatavošanā izvērstu sadarbību ar izglītības iestāžu vadītājiem. Tam gan oponēja domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, paužot pārliecību par pietiekami plašu informēšanu jomas profesionāļu lokā, kā arī par primāro soli saskatot struktūras izveidi un tikai tad lielāku mērķu noteikšanu, kā arī darbu pie izglītības stratēģijas izstrādes.
L.Kokina šonedēļ “Druvai” arī apliecināja – jau iepriekš un šī gada garumā, kad strādāts pie reorganizācijas plāna, sadarbība izvērtusies veiksmīga, līdz ar to nav bažu par darbu jaunajā sastāvā.
Jaunveidojamajā Cēsu pārvaldē būs divi izglītības speciālisti un pārvaldes vadītāja vietnieks, ko uzņemsies vēl pašreizējās Apvienotās izglītības pārvaldes vadītāja Dina Dombrovska. Arī pārējiem esošajiem Cēsu pārvaldes darbiniekiem jaunnedēļ tiks pārskatīti amatu apraksti, lai salāgotu pienākumu sadali jau lielā novada kontekstā. Vienlaikus L.Kokina atzīmēja, ka joprojām ir gana daudzi lielāki un mazāki nezināmie jautājumi, kas, visticamāk, pilnībā atklāsies vien laika gaitā.

Kā salīdzinoši komplicētus uzdevumus izglītības jomā jaunajā novadā L.Kokina atzīst vienlīdzīgo iespēju nodrošināšanu mācību iestāžu audzēkņiem, piemēram, brīvpusdienas, braukšana uz nodarbībām peldbaseinā, stipendijas skolēniem, bērnudārzu rindas, atbalsta personāla nodrošinājums – jautājumi, kas katrā novadā līdz šim risināti atšķirīgi. Toties ieguvumus viņa saskata centralizēto eksāmenu organizēšanā, dažādo komisiju (pedagoģiski medicīniskā, licencēšanas u.c.) darbā. Kā jaunās struktūras iestrādāšanās termiņu viņa pieļāva rudens nogali, kad jābūt gatavam nākamā gada budžeta pieteikumam.