Ziņas

Sabiedrība

Apvienos Cēsu un Priekuļu profesionālās skolas

Divi vienā. Ministru kabineta vakar apstiprinātais rīkojumu projekts paredz, ka no nākamā mācību gada Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskola un Priekuļu tehnikums kļūs par vienu profesionālās izglītības iestādi ar nosaukumu "Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums". Foto: Marta Martinsone-Kaša

Ministru kabinets vakar apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu “Par Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolu”. Tas paredz no 2019. gada 1.augusta Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolu pievienot Priekuļu tehnikumam,izveidojot profesionālās izglītības kompetences centru “Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums”.

Šīs pārmaiņas ļaus paaugstināt profesionālās izglītības kvalitāti un pieejamību, veicinās profesi­onālās izglītības kompetences centru izcilību un profesionālās izglītības attīstību Vidzemes reģionā, norāda Izglītības un zinātnes ministrijas Komunikācijas nodaļas vecākā konsultante Inta Bērziņa.

Līdz šim Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskola (CTDV) bija Cēsu novada pašvaldības padotībā esoša profesionālās izglītības iestāde, taču pagājušā gada 13.septembra sēdē Cēsu novada domes deputāti nolēma nodot to Izglītības un zinātnes ministrijai ar nosacījumu, ka CTDV tiek apvienota ar Priekuļu tehnikumu, kas ir šīs ministrijas pakļautībā, izveidojot jaunu profesionālās izglītības iestādi, kura izglītības programmas īsteno gan Cēsīs, gan Priekuļos.

Šajā mācību gadā CTDV ir 212 audzēkņi sešās izglītības programmās, bet Priekuļu tehnikumā mācās vairāk nekā 500 jauniešu, tajā ir 14 izglītības programmas.
“Lai iestādes savstarpēji nekonkurētu un tiktu nodrošināts optimāls profesionālās izglītības izvietojums reģionā, pieņemts lēmums stiprināt izglītības iestādes un optimizēt abu iestāžu resursus,” skaidro ministrijas pārstāve. “Tādējādi tiks uzlabota profesi­onālās izglītības kvalitāte, racionāli plānojot izglītības programmu īstenošanu mācību ēkās Priekuļos un Cēsīs, izmantojot Priekuļu tehnikuma kā profesionālās izglītības kompetences centra pieredzi izglītības kvalitātes nodrošināšanā. Abu iestāžu apvienošana nodrošinās optimālu profesionālās izglītības iestāžu skaitu reģionā, veidojot modernu, mūsdienu prasībām atbilstošu materiāli tehnisko nodrošinājumu, kā arī nodrošinās izglītības iestāžu vienotu valsts pārvaldību un resursu efektīvu izmantošanu.”

Abās izglītības iestādēs tiek īstenotas ar dažādu nozaru tehnoloģijām saistītas profesionālās izglītības programmas, savukārt dizains, pēc I. Bērziņas teiktā, definēts kā stratēģiskas attīstības virziens, kas var sekmēt vides ilgt­spēju, zaļo ekonomiku un tautsaimniecības attīstību: “Tieši tāpēc jaunās izglītības iestādes nosaukums izvēlēts “Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums”, apvienojot tradicionālās izglītības, jauno tehnoloģiju un inovāciju mijiedarbību profesionālās izglītības izcilības veicināšanai.”
Ar nosaukuma maiņu no Latvijas profesionālās izglītības iestāžu kartes pazūd zīmols “Priekuļu tehnikums”, kura pirmsākumi meklējami vairāk nekā pirms simts gadiem. Pašreizējais tehnikuma direktora vietas izpildītājs Sandis Grosbergs atzina, ka plašāku komentāru sniegs pēc tam, kad būs saņēmis valdības rīkojumu, tad runāšot par savu redzējumu nākotnē, reorganizācijas ieguvumiem vai zaudējumiem.

Priekuļu novada pašvaldības vadītāja Elīna Stapulone atzina, ka pirmo reizi dzird par šādu lēmumu un ir nedaudz apbēdināta par notikumu pavērsienu: “Bēdīgi, ka lēmums pieņemts laikā, kad ministrijai nemaz nav ministra. Manuprāt, profesionālo skolu reorganizācijas lauciņā jau bija panākts, ka katrā reģionā ir viena lauksaimniecības skola, Vidzemē tas bija Priekuļu tehnikums. Kā būs tālāk?”

Apvienošanās process, visticamāk, nebūs vienkāršs, jo nāksies lemt, kuras mācību programmas saglabāt, ko uzlabot, ko, iespējams, atmest. Ministrijā norāda, ka profesionālās izglītības iestādē īstenojamās izglītības programmas tiek saskaņotas gan ar Izglī­tības un zinātnes ministriju, gan ar darba devējiem, ņemot vērā darba tirgus vajadzības, tautsaimniecības attīstību. Ministrijas padotībā esošo profesionālo izglītības iestāžu stratēģijas tiekot regulāri izvērtētas, domājot par to attīstību.
Uz Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma direktora ama­tu tikšot rīkots atklāts konkurss.

Valdības lēmums nenozīmē, ka pašvaldība norobežosies no šīs mācību iestādes, norāda Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs: “Gribam būt partneri, atbalstīt, iesaistīties, stip­rināt. Ceru, ka šis solis – atdot profesionālo vidusskolu atpakaļ valstij – būs bijis pareizs, bet to redzēsim tikai tad, ka jaunais veidojums būs ar dinamisku attīstību.”

Izglītības un zinātnes ministrijai uzdots līdz 1.martam izveidot komisiju CTDV pievienošanas Prie­kuļu tehnikumam nodrošināšanai, iekļaujot tajā ministrijas, Cēsu novada pašvaldības, CTDV un Priekuļu tehnikuma pārstāv­jus.