Ziņas

Sabiedrība

Apturēta nereģistrēta veselības punkta darbība Madonas sporta skolā

Veselības inspekcija (VI) apturējusi nereģistrēta veselības punkta darbību Madonas bērnu un jaunatnes sporta skolā, Gaujas ielā 13, liecina inspekcijas informācija par ārstniecības iestāžu, to struktūrvienību darbības apturēšanu. Kā norādīja VI, pārkāpuma būtība ir fakts, ka šis veselības punkts ir nereģistrēta ārstniecības iestāde.

Atsaucoties uz Ārstniecības likumu, VI skaidro, ka ārstniecības iestādes vai tās struktūrvienības darbību vai sniegto veselības aprūpes pakalpojumu var apturēt bez iepriekšēja brīdinājuma, ja ārstniecības jomu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu dēļ rodas draudi cilvēku veselībai un dzīvībai.

Savukārt pēc šī likuma ārstniecības iestādes ir ārstu prakses, valsts un pašvaldību iestādes, saimnieciskās darbības veicēji un komercsabiedrības, kas reģistrētas ārstniecības iestāžu reģistrā, atbilst normatīvajos aktos noteiktajām obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām un nodrošina ārstniecības pakalpojumus.

Tāpat VI norādījusi, ka Ārstniecības likumā noteikts, ka ar ārstniecību drīkst nodarboties tikai tādas ārstniecības iestādes, kas atbilst ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām noteiktajām obligātajām prasībām.