Ziņas

Sabiedrība

Apsveikumu sūtīšanas bums beidzies

Cēsu 1. pasta nodaļas pastniece Dace, kura uzvārdu nevēlējās nosaukt, pastāstīja, ka darbu apgrūtinājis tas, ka daudzi uz aploksnēm nav pareizi uzrakstījuši adreses. “Darba apjoms bija uz pusi lielāks nekā ikdienā. Pirms Ziemassvētkiem šķirotavas darbinieki no rīta sāka strādāt agrāk, bet vakarā darbu beidza vēlāk. Visgrūtākais laiks bija no 15. decembra līdz Ziemassvētkiem un vēl dažas dienas pēc tiem. Laikā, kad pastmarkām bija atlaides, atklātņu sūtījumu nebija daudz. Pasta darba apjomu mēneša beigās palielina arī komunālo pakalpojumu rēķini. Ļoti daudzi no ārzemēm sūtīja sīkpakas,” pastāstīja Cēsu 1. pasta nodaļas priekšnie-ka vietniece Marita Kriķe. Viņa piebilda, ka šajās dienās sakarā ar pareizticīgo Ziemassvētkiem daudz sūtījumu nāk no Krievijas.

Auciema pasta nodaļas priekšniece Gunta Čekstere pastāstīja, ka lauku cilvēkiem apsveikumu sūtīšana vienmēr bijusi sirsnības un labestības apliecinājums, darot prieku saviem tuvākajiem. Viņa atzina, ka laukos paku sūtīšana ir mazāk populāra. Daži Raiskuma pagasta iedzīvotāji dāvanu paciņas sūtījuši bērniem, kuri strādā ārzemēs.

Savukārt Skujenes pasta nodaļā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, apsveikumu sūtīts mazāk. “Lai gan ar roku rakstīts apsveikums ir mīļāks, lielākā daļa dod priekšroku SMS vai e-pastam,” novērojusi pasta nodaļas priekšniece Aija Lesniece.

Gatartas pasta nodaļas priekšniece Genovefa Bojāre atzina, ka pastniekiem pirms Ziemassvētkiem somas bijušas ievērojami smagākas. “Bija daudz vairāk apsveikumu, nekā tas ir ikdienā, bet sīkpaku nedaudz vairāk. Visvairāk sūtījumu bija jānes uz pansionātu. Mūsu pastniekiem somas smagākas dara līdzpaņemtās atklātnes un prese pārdošanai. Vislielākie pircēji mums ir Gatartas pansionāta iemītnieki un darbinieki. Viņi

iegādājas avīzes, dažādus žurnālus un krustvārdu mīklas, arī apsveikumu kartītes,” teica pasta nodaļas priekšniece.

Jaunajā Taurenes pasta nodaļā, ko rudenī atvēra tirdzniecības centrā “Lauras”, pirmie Ziemassvētki pagājuši lielā darbā. “Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pirmssvētku sūtījumu bija vismaz divas reizes vairāk, bet preses abonēšana aizvadītā gada beigās pat trīs reizes lielāka nekā iepriekšējā gadā,” pastāstīja nodaļas priekšniece Lelde Slaidiņa.

Latvijas pasta Cēsu reģionālajā pārvaldē vēl tiek apkopoti aizvadītā gada pasta pakalpojumu sniegšanas rezultāti.