Ziņas

Sabiedrība

Apstiprināts Valmieras pašvaldības šī gada budžets

Vakar Valmieras pilsētas pašvaldības dome apstiprināja 2015.gada budžetu, aģentūra LETA noskaidroja pašvaldībā.

Pašvaldības 2015.gada kopbudžeta ieņēmumi kopā ar līdzekļu atlikumu uz gada sākumu plānoti 30,56 miljonu eiro apmērā, kas ir par 8% vairāk nekā sākotnēji apstiprinātajā 2014.gada plānā, un veido aptuveni 1239 eiro uz vienu Valmieras deklarēto iedzīvotāju. Kopējie pašvaldības ieņēmumi bez saņemtajiem transfertiem ir 837 eiro uz vienu Valmieras iedzīvotāju. Savukārt pašvaldības izdevumi, ieskaitot finansēšanas daļu, plānoti 30,52 miljonu eiro apmērā.

2015.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi, ieskaitot līdzekļu atlikumu uz gada sākumu, finansējuma nodrošināšanai pašvaldības obligāto maksājumu veikšanai un funkciju finansēšanai plānoti 30,05 miljoni eiro. Nodokļu ieņēmumi plānoti 17,23 miljonu eiro apmērā, kas ir par 1,09 miljoniem eiro vairāk nekā sākotnēji 2014.gadā. Lielākais īpatsvars 2015.gada nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim (89,62%) un nekustamā īpašuma nodoklim (9,5 %). Iedzīvotāju ienākuma nodokļa apjoms budžetā plānots 15,44 miljonu eiro apmērā, tajā skaitā 147 000 eiro nodokļa iepriekšējā gada Valsts kases nesadalītais atlikums.

Nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) 2015.gadā plānots iekasēt 1,64 miljonu eiro apmērā, tajā skaitā iepriekšējo gadu parādus 84 100 eiro apmērā. Savukārt azartspēļu nodokļa ieņēmumi plānoti 149 100 eiro apmērā.

Lielāko pašvaldības izdevumu daļu 2015.gadā, tāpat kā iepriekšējos gados, veidos izdevumi izglītībai – 13,58 miljoni eiro (49,6%). Izdevumi atpūtai, sportam, kultūrai un reliģijai plānoti 4,97 miljonu eiro apmērā (18,2%).

Turpretim vides aizsardzībai paredzēti izdevumi 554 370 eiro apmērā (2,1%), kas ir par 56 160 eiro vairāk nekā aizvadītā gada sākotnējā plānā.

2015.gadā Valmieras pilsētas pašvaldība ir izvirzījusi vairākus mērķus. Viens no būtiskākajiem uzdevumiem ir īstenot Vidzemes Olimpiskā centra attīstības projekta 1.kārtu, uzbūvējot Valmierā jaunu peldbaseinu. Šī projekta realizācijai 2015.gadā ir paredzēta valsts mērķdotācija 2,56 miljonu eiro apmērā. Valsts mērķdotācija 40 000 eiro apmērā ir paredzēta arī jauna bērnu rotaļu laukuma izveidei Pārgaujā un Latvijas Jaunatnes olimpiādes organizēšanai (12 000 eiro). Kopumā Latvijas Jaunatnes olimpiādes organizēšanai ir paredzēti 45 000 eiro. Šogad tiks izstrādāts arī Vecpuišu parka tehniskais projekts, kā arī turpināta ielu izbūve un kapitālie remonti. 2015.gadā pilsētas satiksmes infrastruktūras sakārtošanai paredzēts izlietot 1,25 miljonus eiro.

Pašvaldība ir saglabājusi visus sociālo pabalstu un pakalpojumu veidus iedzīvotājiem, nodrošinot gan transporta izmaksu kompensāciju noteiktām iedzīvotāju grupām, bērna piedzimšanas pabalstu 200 eiro apmērā, nakts patversmes darbību, sociālās mājas uzturēšanu, gan daudzus citus sociālā atbalsta pasākumus. Plašāka informācija par pašvaldības 2015.gada budžetu pieejama mājaslapā “www.valmiera.lv”.

LETA