Ziņas

Sabiedrība

Apstiprina amatos

Jaunās vadītājas. Cēsu domes deputāti Kultūras pārvaldes vadītājas amatā apstiprināja Laumu Makari (no kreisās), bet par pašvaldības aģentūras “Cēsu novada Tūrisma attīstības aģentūra” direktori    Madaru Lasmani.Foto: Jānis Gabrāns

Cēsu novada domes sēdē deputāti vakar (11.08.2022.) apstiprināja struktūrvienību, iestāžu un aģentūras vadītājus, tostarp vadību jaunveidotajai Kultūras pārvaldei un Cēsu novada Tūrisma attīstības aģentūrai.

Uz amatiem izsludinātajos konkursos pārāk lielas intereses nebija. Kultūras pārvaldes vadītāja amatam bija četri pieteikumi,    tūrisma attīstības aģentūras – trīs.

Pretendentu atlases komisija kultūras pārvaldes vadītājas amatā rosināja apstiprināt Lau­mu Makari, norādot, ka pretendentei ir    pieredze    iestādes re­or­­ganizācijā, jo Gulbenes novadā piedalījusies Gulbenes pārvaldes izveidē. Bijusi arī Rankas kultūras nama vadītāja.

Deputāte Inga Cipe vēlējās zināt, kāpēc izvēle bijusi tieši darbs kultūrā, jo pretendentes CV minētas daudzas profesijas, kurās strādājusi. L. Makare norādīja, ka kultūra ir viņas aicinājums, to sapratusi, pēdējos četrus gadus strādājot šajā jomā: “Tajā sevi saredzu, tajā esmu veiksmīgi darbojusies, vēlos turpināt darīt!”

Vēl viens iemesls, kāpēc izvēlējusies pieteikties amatam, ir vēlme atgriezties dzimtajā novadā, konkrēti Jaunpiebalgā.

Uz “Druvas” jautājumu, vai, startējot konkursā, iepazinusies ar situāciju kultūras jomā Cēsu novadā, L. Makare teica: “Teikšu godīgi, nāku gandrīz kā balta lapa, tāpēc man būs daudz jaunas informācijas. Uzskatu, ka tas ir lielisks izaicinājums sevis pilnveidošanā, jaunu vēsmu atklāšanā arī sev. Katru šādu izaicinājumu uztveru pozitīvi un jau rīt esmu gatava mesties iekšā!”

Jautāta par pirmajiem veicamajiem darbiem, viņa norāda, ka vispirms    jāiepazīstas ar situāciju, ar kolektīvu, amatiermākslas kolektīvu vadītājiem, tehniskajiem darbiniekiem: “Gri­bu saprast vīziju, kā mēs visi kopā redzam šo jomu. Viens ir tas, ko es no malas varu pateikt, bet svarīgs arī esošo darbinieku viedoklis, kā viņi to saredz. Pirms ķerties pie pārmaiņām, jāsaprot, kas jāmaina, kas ir stabils un paliekošs.”

Novada pašvaldības aģentūras “Cēsu novada Tūrisma attīstības aģentūra” direktora amatā tika apstiprināta Madara Las­mane, kura bijusi kultūras pasākumu vadītāja Pārgaujas apvienības pārvaldē.

Uzrunājot deputātus, M. Lasmane skaidroja, kāpēc no kultūras izvēlējusies pāriet tūrismā, vai var vilkt paralēles starp šīm jomām: “Kultūrā svarīgākais ir, kādas sajūtas apmeklētājs paņems no konkrētā pasākuma, kas būs tā pievienotā vērtība. Tūrismā ir tieši tas pats. Stāsts sen vairs nav par to, kādus objektus apmeklēšu, bet kādu sajūtu manī atstās vieta, kuru apmeklēju. Strādāju ar sajūtām, esmu sajūtu radītājs.”

Dažos vārdos viņa iezīmēja arī savu redzējumu, piemēram, ka jāveido vienots piedāvājums visā novadā, pagarinot tūristu uzturēšanās laiku; jāveido spēcīga sadarbība ar tūrisma uzņēmējiem, kas nenotiekot. Jādomā par interesantu piedāvājumu mēnešiem, kad tūristu mazāk, par biznesa tūrisma attīstību, rīkojot vairāk semināru, konferenču, arī šai jomai esot pievērsta minimāla uzmanība.

“Druva” jautāja, cik ilgā laikā viņas redzējums varētu tikt realizēts.

“Skaidrs, ka tas nenotiks ātri, un šobrīd nevaru pateikt, cik ilgs laiks būs vajadzīgs,” teica M. Lasmane. “Viss notiks pakāpeniski. Būs ikdienas darbs, kurā pakāpeniski iekļausim jaunās ieceres, izvirzot prioritātes. Turklāt nevis visas uzreiz, bet pa vienai, divām, un, kad tur būs rezultāts, virzīsim nākamās.”

Norādot uz pirmajiem darbiem un izaicinājumiem, jaunā Tūrisma attīstības aģentūras vadītāja atzina, ka vispirms jāiepazīstas ar darbiniekiem un tad jāķeras pie budžeta veidošanas nākamajam gadam. Jāatrod arī laiks tikties ar tūrisma uzņēmējiem, lai rosinātu uz sadarbību.

Domes priekšsēdētāja vietnieks    Atis Egliņš -Eglītis norādīja, ka atlases komisija meklējusi vadītājus, kuriem ir skaidra vīzija, ambīcija darbam, kuri varētu sekmīgi ieviest organizatoriskās pārmaiņas abos ļoti svarīgajos sektoros: “Jāsaprot, ka pretendentu uz amatiem bija tik, cik bija, bet šīs pretendentes pārrunās bija pārliecinoši labākās. Abās komisijās lēmums bija vienbalsīgs.”

Vēl domes sēdē Jaunpie­balgas apvienības pārvaldes vadītājas amatā apstiprināja līdzšinējo šī amata pienākumu izpildītāju Daci Bišeri – Valdemieri.

Par Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņi” vadītāju apstiprināja Daigu Ceipinieci. Viņa ir ar ilggadēju pieredzi izglītībā, līdz šim pilda Dekšāru pamatskolas direktores pienākumus, bijusi bāriņtiesas priekšsēdētāja un domes priekšsēdētāja.

Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas direktora amatā apstiprināta Līga Ruciņa, kura bija direktora vietniece un pēdējā laikā direktora pienākumu izpildītāja.

Domes sēdē arī tika izskatīts un apstiprināts domes priekšsēdētāja vietnieka Aināra Šteina iesniegums, ar kuru viņš lūdz sevi atbrīvot no domes priekšsēdētāja vietnieka un attīstības komisijas vadītāja amata.