Ziņas

Sabiedrība

Aprūpes namā “Mārsnēni” epidēmija, Mārsnēnos stingrāki noteikumi

Foto: Mairita Kaņepe

Priekuļu novada Mārsnēnu pagasta kādreizējās pamatskolas ēkā, kas pārveidota par aprūpes namu “Mārsnēni”, šajā nedēļā ar Covid-19 saslimšana konstatēta 17 “Mārsnēnu” iemītniekiem un četriem darbiniekiem.

Sestdienas pirmajā pusē „Druva” pārliecinājās, ka pansionāta teritorija ir nožogota. Katru, kurš iziet pa pansionāta durvīm vai iet uz tām, redz valsts policijas darbinieki. Viņi pārliecinās vai cilvēks ievēro visstingrākos noteikumus, lai epidēmija neizplatītos ārpus pansionāta. Slimie cilvēki ir izolēti no tiem pansionāta klientiem, kuri nav inficējušies. Priekuļu novada pašvaldībā „Druva” uzzināja, ka darbinieki, kuri inficējušies, nogādāti uz izolēšanās vietām. Pagājušajā naktī viena no saslimušajām personām, kura brauca darbā uz Mārsnēniem, ar operatīvo transportu nogādāta savā dzīves vietā ārpus Vidzemes.

Līdzās pansionāta ēkai ir 22 dzīvokļu nams. Tas šajā mazajā ciematā pilnībā apdzīvots, kopš brīža, kad tukšās pamatskolas ēkā ierīkoja pansionātu „Mārsnēni”. Pansināts garantēja darbu. Konstatējot Covid -19 klātbūtni, notikusi vispārēja dezinfekcija ne tikai pansionātā , arī daudzdzīvokļu nama koplietošanas telpās. Arī turpmāk telpas dezinficēs.

FOTO: Mairita Kaņepe

Ierobežojot un apsargājot pansionāta teritoriju, lai kontrolētu situāciju epidēmijas laikā, Mārsnēnos strāda ne tikai policijas darbinieki no Cēsīm, arī Priekuļu novada pašvaldības policija, kā arī tika piesaistīta Zemessardze. Tā veica pārkārtojumus, lai slimie tiktu nodalīti no vesalajiem.

„Druva”, sestdien kādu brīdi uzturoties pansionāta tuvumā, pārliecinājās, ka teritorija ir nožogota. Katra mašīna nama tuvumā tiek apstādināta un noskaidrots braucēja mērķis. Piemēram, tika pievests dzeramais ūdens, kas pansionātā aptrūcies. Policija jau iepriekš par to tika informēta. Policista zvans pansionāta atbildīgai personai atskanēja arī brīdī, kad pa galvenajām durvīm iznāca divi vīri spectērpos. Policija noskaidroja pie administrācijas vai personas, kuras iznākušas uz lieveņa, to dara saskaņojot ar pansionāta vadību.

Priekuļu novada domē „Druva” sazinājās ar priekšsēdētāju Elīnu Stapuloni un saņēma informāciju, ka ārkārtas situācija likusi atbildīgajām personām un pašvaldības dienestiem strādāt jau naktī uz sesdienu, lai, nekavējoties pieņemtu lēmumus epidēmijas ierobežošanā un rīcības raiti sekotu viens otrai. Tajā skaitā atrasts atjautīgs risinājums no kā un kas šūs spectērpus pansionāta apkalpojošajām personām, jo katrs tērps ģērbjams vienreiz un iznīcināms līdz ko darbinieks to novelk, pirms aiziet no pansionāta teritorijas.

„Naktī strādājot un visu nakti sazinoties ar cilvēkiem, pieņemām lēmumus un devām arī rīkojumus tulītējam darbam. Bija jūtama ļoti liela koncentrēšanās un arī sapratne iesaistīto starpā. Tomēr sajūta bija nelāga,” par operatīvo un saspringto darbību teica Priekuļu novada domes priekšsēdētāja. Naktī strādājot, licies, ka tā, iespējams, jūtas vadības centrs kara darbības laikā. Ienaidnieks nav redzams, bet ar to jācīnās. Ātri un precīzi jāpieņem lēmumi.

Elīna Stapulone „Druvai” paziņoja, ka pēc sarunas ar mediķiem un policistiem, Mārsnenu pagastā turpmākajā laikā nepieļaus cilvēku biežāku pārvietošanos. Tas nozīmē, ka Mārsnēnu pagastā no pirmdienas darbu nesāks ne bērnudārzs, ne bibliotēka, ne kultūra nams.

Pansionāts būs stingri apsargāts, to darīs ne tikai valsts policija, arī pašvaldības policija. Ja nepieciešams atkal piesaistīs Zemessardzi. pašvaldības policiju.

Pansionātā uzturas ap seši demiti cilvēku. Nesenie pienācēji uzņemti no slimnīcas. Tas arī tiek uzskatīts par iespējamo iemeslu un vidi, kāpēc līdz nomaļajiem Mārsnēniem nonāca arī Covid – 19 infekcija.