Ziņas

Uzņēmējdarbība

Apes novada pašvaldības budžeta deficīts sasniedz teju miljonu eiro

Apes novada pašvaldības budžets pieņemts ar 979 653 eiro deficītu, aģentūra LETA noskaidroja pašvaldībā. Deficītu segs 722 993 eiro pārpalikums no pērnā gada, kā arī kredīti 760 293 eiro apmērā. Pašvaldības kopējie ieņēmumi sasniedz 5,4 miljonus eiro, no kuriem vairāk kā puse jeb 54,28% ir valsts budžeta pārskaitījumi, bet kopējie izdevumi lēsti 6,38 miljonu eiro apmērā. No pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda Ape saņems 943 980 eiro.

Lielākie plāni, ko pašvaldība paredzējusi īstenot šī gada budžeta laikā ir ES struktūrfondu apguve, piedaloties vairākos projektos, kā arī vietējo kolektīvu dalības Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos atbalstīšana. Tāpat pašvaldība plāno svinēt Latvijas simtgadi un Apes 90.jubileju, labiekārtot bērnu rotaļu laukumus Vidagā, Gaujienā un Apē, Apes pilsētā izveidot trotuāru no Pasta ielas līdz Tirgus ielai, pašvaldības darbinieku algu celšana, kā arī jumta nomaiņa Gaujienas tautas namam un apkures sistēmas pārbūve Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā.

Jāpiemin, ka pētījumā “Optimālā vispārējās izglītības iestāžu tīkla modeļa izveide Latvijā” Apes vidusskolu ieteikts reorganizēt par pamatskolu, atsaucoties uz depopulāciju un nelielo skolēnu skaitu. Jaunieši no Apes tad varētu mērot ceļu līdz Alūksnei vai Smiltenei, lai iegūtu vidējo izglītību.