Ziņas

Sabiedrība

Apbalvoti labākie Valsts policijas Vidzemes reģiona darbinieki

Pašā novembra izskaņā Madonas kultūras namā aizritēja Valsts policijas 99.gadadienai veltīts svinīgais pasākums, kura laikā tika apbalvoti Vidzemes reģiona labākie darbinieki. Pasākums iesākās ar Dievkalpojumu, kurš Madonas ev.luteriskā Lazdonas baznīcā pulcēja vienuviet gan pasākuma dalībniekus, gan pārvaldes vadību. Aicinot mīlēt darbu un savus tuvākos, dievkalpojumā uzrunu teica pārvaldes priekšnieks Imants Mitrošenko. Tāpat svētību sniedza mācītājs un beigās izskanēja Latvijas valsts himna, portālu eDruva informēja Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes priekšnieka palīdze Anžela Geļjanu un pastāstīja, ka pēc baznīcas apmeklējuma Madonas kultūras namā tika pasniegti Iekšlietu ministrijas Goda raksti un Pateicības.

Par augstu profesionalitāti, godprātīgu dienesta pienākumu izpildi un sakarā ar Latvijas republikas Proklamēšanas 99.gadadienu ar Iekšlietu ministrijas Goda rakstu apbalvoja majorus Ingusu Riteni, Aivaru Pometko, Renāru Celms, majores Zani Ozoliņu, Jeļenu Verbiču, kapteini Sanitu Briedi un Ēriku Zanderu, kā arī seržantu Aleksandru Finu.

Ar Iekšlietu ministrijas Pateicības rakstu apbalvoja majores Kristīni Sidorovu un Maiju Smiltiņu, kapteini Aigaru Vocišu un Lailu Smirnovu, virsleitnantes Aldonu Dimitrijevu un Daigu Būmani, virsniekvietnieku Jāni Liepiņu un seržanti Elīnu Cerbuli.

Savukārt par priekšzīmīgu dienestu/darbu, sasniegtajiem augstajiem darba rezultātiem un sakarā ar Latvijas Valsts policijas 99.gadadienu ar Iekšlietu ministrijas Goda rakstu apbalvoja majoru Andreju Nakoskinu, kapteiņus Rolandu Ločmanu un Robertu Kraukli, virsniekvietniekus Adri Psjuku un Juri Mihailovu, kā arī virsseržantu Mairi Parci.

Ar Iekšlietu ministrijas Pateicības rakstu apbalvoja majores Andru Penku, Egitu Zolotarevsku un Sandru Vasiļenko, kapteines Karinu Zaueri un Evitu Kalniņu, virsniekvietnieku Igoru Sidorovu un virsseržantu Ingusu Kamerādu.

Tika pasniegtas arī “Goda zīmes” un “Nopelnu zīme”. Valsts policijas III pakāpes “Goda zīmes” apbalvojums piešķirts Harijam Dukuram, Valsts policijas II pakāpes “Kriminālpolicijas Goda zīme” piešķirta pulkvežleitnantei Ingai Randarei un majoram Artim Krastiņam, savukārt Valsts policijas II pakāpes “Kārtības policijas Nopelnu zīme” piešķirta pulkvežleitnantiem Jānim Vehi un Ivaram Mednim.

Vēlāk tika pasniegtas Valsts policijas krūšu nozīmes “Par cītību policijā”, kā arī policijas Goda raksti un Pateicības. Pasākuma laikā izdienas krūšu nozīmes saņēma 14 Madonas iecirkņa darbinieki. Pateicības tika izteiktas arī sadarbības partneriem un iedzīvotājiem, kuri aktīvi iesaistījušies un palīdzējuši Madonas policijas iecirknim. Starplaikos dalībniekiem bija iespēja redzēt un dzirdēt dažādu Madonas mākslinieku sniegtos priekšnesumus, kurus izpildīja Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolas audzēkņi, TDA “VIDZEME”, kā arī Mūsdienu deju grupa “Aliens”. Pasākuma noslēgumā laba vēlējumi svētkos izskanēja no Vidzemes tiesas apgabala prokuratūras virsprokurores Ligitas Vehi, kā arī citiem pasākuma viesiem.