Ziņas

Sabiedrība

Apbalvos Valkas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju

Valkas novada bāriņtiesas priekšsēdētājs Kārlis Briedis.Foto: no albuma

Atzīmējot bāriņtiesu izveidošanas 20. gadadienu, Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas valde apbalvos labākos Latvijas pašvaldību – dibināto Bāriņtiesu darbiniekus – ilggadējus novadu un pilsētu bāriņtiesu priekšsēdētājus, priekšsēdētāju vietniekus, bāriņtiesu locekļus, citus speciālistus. Apbalvojums tiks pasniegts par ilggadējo un pašaizliedzīgu amata pienākumu pildīšanu, godprātīgu un priekšzīmīgu darbu, ieguldījumu bāriņtiesu sistēmas veidošanā, pilnveidošanā un attīstībā, kuri savus amata pienākumus veikuši vai pildījuši ne mazāk kā 15 gadus nepārtrauktā darbā, informē Valkas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Aksana Markoviča.

Izvērtējot Valkas pašvaldības izvirzītos kandidātus uz Labklājības ministrijas apbalvojumu nopelnu raksturojumus un ierosinājumus, Asociācijas valde ierosinājusi ar Labklājības ministra atzinības rakstu apbalvot Valkas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju Kārli Briedi.

Ministru prezidenta Pateicības rakstus Asociācijas valde iecerējusi pasniegt svinīgos apstākļos – Latvijas Bāriņtiesu 20 gadu darbības svētku pasākumā, kas notiks 14. oktobrī plkst. 16 Ziemeļblāzmas Kultūras pilī, Rīgā.

Asociācija uzaicinājusi Ministru prezidentu Māri Kučinski ar savu klātbūtni pagodināt Latvijas bāriņtiesu darbiniekiem ļoti nozīmīgo pasākumu un pasniegt Pateicības rakstus pilsētu un novadu bāriņtiesu priekšsēdētājiem.