Ziņas

Sabiedrība

Amatiermāksla. Kā saglabāt

Mēģinājumā. Tautas deju ansambļa “Raitais solis” vadītājs Andis Kozaks (vidū) ar dejotājām  Evelīnu Kukarelu (no kreisās), Evelīnu Ķilberti, Vanesu Legzdiņu – Puķēnu un Saniju Kļavu iestudē jaunas dejas soļus.Foto: Sarmīte Feldmane

Līdz nedēļas beigām Cēsu novada kultūras un tautas nami, kultūras centri apzinās, cik amatiermākslas kolektīvu vadītāji un dalībnieki nav vakcinēti pret “Covid-19”. Tad arī tiks lemts, kā turpmāk strādās.

“Ar katru kolektīva vadītāju tiek izrunāts un meklētas iespējas, kā kolektīvs varētu strādāt, ar kādām metodēm. Saprotams, ka mēģinājumi nebūs pilnvērtīgi, bet vismaz ir iespēja kolektīviem darboties. Tiek vērtētas telpas, kur kas varētu notikt klātienē. Iz­vērtējam visas iespējas, lai, ievērojot noteikumus, varētu strādāt. Mēģinājumi šonedēļ jau pēc jaunajiem noteikumiem, bet konkrētas instrukcijas tuvākajiem trim mēnešiem vēl būs,” stāsta Cēsu Kultūras centra vadītāja Zane Neimane un uzsver, ka mēģinājumi notiek tikai zaļajā režīmā – piedalās vakcinētie vai “Covid – 19” izslimojušie.

Vecpiebalgas kultūras nama vadītāja Zigrīda Ruicēna pastāsta, ka pēc aplēsēm amatiermākslas kolektīviem nebūs problēmu darboties. Gan vadītāji, gan dalībnieki ir vakcinējušies. Kultūras nama zāle ir 300 kvadrātmetru plaša, tātad var mēģināt 20 cilvēki. Pasākumos zālē ir vieta 120 cilvēkiem, vēl ir arī balkons. “Šobrīd svarīgi, ka kolektīvi var strādāt un arī pasākumi var notikt,” situāciju vērtē Z.Ruicēna. Viņa vien atzīst, ka diemžēl koncertā drīkst piedalīties tikai viens kolektīvs, tāpat nedrīkst uzstāties kaimiņu kultūras namā.

Koncertzālē “Cēsis” uz mēģinājumu sanākuši tautas deju ansambļa “Raitais solis” četras dejotājas, vadītājs Andis Kozaks un koncertmeistare Indra Kum­sāre. Z.Neimane visiem pārbauda sertifikātus, katrs reģistrējas, atstājot kontaktinformāciju. “”Mē­ģi­nā­jumi notiek pa grupām. Katra it kā veido savu lego klucīti, kad visi varēsim satikties mēģinājumā, tad tiks radīta kopīgā bilde,” pastāsta A.Kozaks un uzsver, ka dejotājiem vismaz ir iespēja dejot.

Priekuļu vidējās paaudzes deju kolektīva “Jumis” vadītājs Uldis Blīgzna pastāsta, ka 90 procenti dejotāju ir vakcinējušies. “Mēģinājumi notiek. Ja situācija ļaus, 30.oktobrī esam iecerējuši kopā ar jauniešu kolektīvu “Vir­pulis” braukt uz festivālu So­mijā,” pastāsta U.Blīgzna.

Cēsu jauktā kora “Wenden” un Amatas vīru kora “Cēsis” diriģente Marika Slotina – Brante atzīst, ka situācija, kādā drīkst strādāt amatiermākslas kolektīvi, viņai nav pieņemama.

“Koros ir gan vakcinēti, gan nevakcinēti dziedātāji. Arī pati nevakcinējos un nepieļaušu cilvēku šķirošanu. Pēc jaunajiem noteikumiem kultūras centrā ieiet  un mēģināt nedrīkstam. Tas nekas, ka mani skolā katru nedēļu testē, ar to par maz. Nedomāju vakcinēties, neuzskatu, ka man tas jādara,” viedokli pauž diriģente. Cik korī ir vai nav potēti, viņa    nav interesējusies, jo tā ir katra cilvēka personīga informācija, bet zina, ka Amatas vīru korī “Cēsis” visi koristi ir vakcinējušies.

““Wenden” pāriet uz attālinātiem mēģinājumiem. Pagājušajā sezonā godprātīgi strādājām, ir pieredze, kā to darīt, nav problēmu. Mēģinājumi    notiek pa balsu grupām. Kad satikāmies, biju pat pārsteigta, cik labi koristi ir iemācījušies dziesmas. Protams, bija zaudēta dziedāšanas kvalitāte, jo balss netika pareizi trenēta, bet pamats bija apgūts. Atlika kopā dziedāt, lai balsis atgūst skanīgumu. Strādāt ar nošu materiālu attālināti var ļoti labi,” stāsta M.Slotina – Brante.

Korim bijis iecerēts veidot Ziemassvētku programmu, bet skaidrs, ka to izdarīt neizdosies. Vīru koris gatavojis programmu valsts svētkiem. “Redzēsim, kā situācija attīstīsies, tā arī rīkosimies. Nesaprotu, kāpēc koris nedrīkst dziedāt ārā,” teic diriģente un uzsver: “ Diriģente esmu, ne jau lai pelnītu, tas ir mans misijas darbs. Kori bija un būs neatkarīgi no tā, kāda būs situācija, ko noteiks sistēma. Korus man neviens nenoņems. Cilvēku šķirošana man nav cilvēcīgi saprotama. Kā var dziedātājam pateikt, ka vairs nedrīkst nākt dziedāt? Ja arī citi vadītāji tā dara, man tas nav pieņemami. Šajā spēlē nepiedalos, amatiermāksla patlaban ir uzlikta uz giljotīnas. Kas notiks ar Dziesmu svētku kustību, nacionālo identitāti, koru kustību! Dzīvoju, lai vestu cilvēkus pa kora ceļu, nevis šķeltu vai pakļautos nepieņemamiem noteikumiem. Kurš gribēs, nāks pie manis.    Tas, ko domā darba devējs, man ir mazsvarīgāks par koriem, koru kustības ideju, ideoloģiju.”    Di­riģente arī atgādina, ka  katram šis laiks ienesis pārmaiņas personīgajā dzīvē un ir svarīgi būt kopā ar savējiem. Koris ir tas, kas daudzus notur līdzsvarā.

Noteikumi paredz, ka mēģinājumi drīkst notikt tikai zaļajā režīmā, proti, visiem dalībniekiem un vadītājam jābūt “Covid-19” vakcinācijas/izslimošanas sertifikātam. Jānodrošina    ne mazāk kā 15 m2  no mēģinājuma telpas vienam dalībniekam, jāievēro 2 m distance (izņemot deju nodarbību laikā). Grupā drīkst būt līdz 20 dalībniekiem gan telpās, gan ārā. Grupu plūsmas nedrīkst pārklāties.    Piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 25%.