Ziņas

Uzņēmējdarbība

Amatas novada pašvaldības budžeta deficīts sasniedz 325 808 eiro

Amatas novada pašvaldības 2018.gada budžeta deficīts sasniedz 325 808 eiro, liecina pieņemtā budžeta dokumenti. Pašvaldības 2018.gada budžeta kopējie ieņēmumi sasniedz 8,27 miljonus eiro, bet kopējie izdevumi – 8,59 miljonus eiro. Deficītu segs ar pārpalikumu no pērnā gada budžeta un kredītsaistībām.

Salīdzinot šī gada kopbudžetu ar pērnā gada rādītājiem, vērojams pieaugums. Ieņēmumi pieauguši par 18,9%, bet tēriņi – teju par ceturtdaļu, proti, 23,5%.

Lielāko daļu no ieņēmumiem, tas ir, 48%, veido valsts budžeta pārskaitījumi, tam ar 44% seko pašvaldības nodokļu ieņēmumi.

Vairāk kā pusi jeb 51% no budžeta izdevumiem Amatas novads tērēs izglītībai. Tai tēriņu ziņā ar 15% seko pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana un ar 10% atpūtas, kultūras un reliģijas izdevumi.

Šogad plānots uzsākt multifunkcionālā apmeklētāju centra Āraišos būvniecību, energoefektivitātes celšanu Drabešu sākumskolā Līvos un realizēt Drabešu Jaunās pamatskolas Drabešos telpu grupas vienkāršotā atjaunošana, kā arī turpināt vairāku ceļu rekonstrukciju. Ieplānots remontēt arī Āžkalnu un Skujenes kapličas un Sermūkšu pansionātu, iztīrīt Drabešu dīķi, nomainīt estrādes deju laukumu Skujenē un atdzelžot ūdeni Kārļos.