Ziņas

Sabiedrība

Alūksnieši varēs iesniegt projektus pagalmu labiekārtošanai

Martā Alūksnes novada pašvaldībā varēs iesniegt projektus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, aģentūru LETA informēja Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.

Projektu iesniegšana norisināsies no 1.marta līdz 31.martam.

Alūksnes novada pašvaldības saistošie noteikumi “Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” nosaka, ka pašvaldība piešķir līdzfinansējumu, lai varētu labiekārtot dzīvokļu īpašnieku īpašumā, lietošanā vai valdījumā esošus zemesgabalus, uz kuriem atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas. Pašvaldības līdzfinansējumu var saņemt arī piebraucamo ceļu, stāvlaukumu un gājēju celiņu atjaunošanai vai pārbūvei un apgaismojuma atjaunošanai vai pārbūvei.

Pašvaldības līdzfinansējumu vienas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai var saņemt ne vairāk kā viena projekta pieteikuma ietvaros, ne vairāk kā 50% no kopējām atbalstāmām izmaksām, un nepārsniedzot 5000 eiro.

Lai pretendētu uz pašvaldības līdzfinansējumu, projekta pieteikuma iesniedzējam pašvaldībā jāiesniedz aizpildīta pieteikuma veidlapa un arī citi papildus nepieciešamie dokumenti. Svarīgākais iesniedzamais dokuments ir labiekārtošanas projekts, kas ir saskaņojams būvvaldē, kā arī atkarībā no katra individuālā gadījumā tas var būt jāsaskaņo arī pie inženierkomunikāciju turētājiem.

Veidlapa un informācija par citiem iesniedzamajiem dokumentiem ir pieejama Alūksnes novada mājaslapā “www.aluksne.lv” pie saistošajiem noteikumiem.