Ziņas

Sabiedrība

Alūksnes pašvaldība sadala 6604 eiro sabiedriskajām aktivitātēm

Vairāku sabiedriski nozīmīgu projektu īstenošanai Alūksnes novada pašvaldība kopumā ir piešķīrusi 6604 eiro, aģentūru LETA informēja Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.

Biedrībai “Alūksnes Svētās Trijādības pareizticīgo draudze” projekta “Mēs – vecākiem, vecvecākiem un vienaudžiem” realizācijai pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums ir 235 eiro. Projekts paredz turpināt attīstīt draudzes Svētdienas skolas aktivitātes, rīkojot pasākumu dažādu paaudžu vienotas izpratnes par kristīgajām vērtībām veicināšanai.

Pašvaldības līdzfinansējums biedrībai “Latviskais mantojums” projekta “Mans laiks Strautiņu skolā: bijušo un esošo skolotāju, darbinieku un skolēnu ieguldījums skolas izaugsmē” realizācijai būs 599 eiro. Projektā iecerēts gatavoties Strautiņu pamatskolas 150.jubilejai 2018.gadā, apkopojot un saglabājot nozīmīgas bijušo skolotāju un darbinieku atmiņas, izveidojot izstādi, brošūru un citas aktivitātes.

Biedrībai “Ziemerpils” projekta “Putnu svētki Ziemeru muižā” realizācijai piešķirti 595 eiro. Projekta laikā plānots Ziemeru pilī un tās apkārtnē organizēt Putnu dienu pasākumu visiem interesentiem, kura laikā iecerēta ornitologa lekcija, putnu būrīšu izgatavošana un uzstādīšana, kā arī citas sadraudzības aktivitātes.

“Latviešu – Igauņu kultūras biedrības “Stīga – Keel” projekta “Igauņu diena Veclaicenē jeb krustu – šķērsu Kornetos” realizācijai dome piešķīrusi 540 eiro apmērā. Igauņu diena kļuvusi par tradīciju un ne tikai novada, bet arī starptautiska mēroga nozīmīgu pasākumu. Šoreiz pasākuma laikā plānots atklāt jauno dabas izziņas orientēšanās mācību trasi, kā arī rīkot dažādas kultūras un sporta aktivitātes.

Biedrībai “Pededzes nākotne” projekta “Latvisko tradīciju iepazīšana kopā ar Pededzes bērnu teātra pulciņu” realizācijai piešķirti 300 eiro. Īstenojot projektu, paredzēts bērnu teātra pulciņam izgatavot latviešu ieražu svētkos izmantojamus masku tērpus, rīkot vairākus ziemas sezonas pasākumus, lai dažādu tautu iedzīvotāju vidē popularizētu latviskās tradīcijas.

Biedrībai “Interešu centrs “Jaunanna”” projekta “Nāc un dari, jo – TU VARI!” realizācijai piešķirtais līdzfinansējums ir 255 eiro. Projektā iecerēts veicināt Jaunannas pagasta kopienas dažādu interešu grupu sabiedrisko rosību, piedāvājot aktivitātes jauniešiem, senioriem, jaunajām māmiņām, ieviešot jaunas tradīcijas, tādejādi iesaistot vairāk pagasta iedzīvotāju.

Biedrībai “Kultūras un izglītības centrs “Stili”” ceļojošās izstādes par rakstnieci Māru Svīri izveidei piešķirti 600 eiro. Šī projekta laikā biedrība plānojusi izveidot novadniecei Svīrei veltītu izstādi, kas vēlāk tiks dāvināta rakstnieces dzimtajai pusei – Jaunlaicenes muižas muzejam.

Biedrībai “Remis” projekta “Suņu apmācības laukuma aprīkojuma – šķēršļu un inventāra papildināšana” realizācijai dome piešķīrusi 600 eiro, kas paredzēti jaunu laukuma aprīkojuma elementu izgatavošanai.

600 eiro līdzfinansējumu projekta “Koncertsezona 2016 Ērmaņu muižā” realizācijai dome piešķīra arī biedrībai “Ērmaņu muiža”. Šī projekta laikā Ērmaņu muižā plānots organizēt trīs klasiskās mūzikas koncertpasākumus, kas gadu gaitā jau iekarojuši popularitāti ne tikai pašu novadā, bet arī kaimiņu novados.

Biedrībai “Sidraba pavediens” projekta “Senioru kopienas sadarbības un Eiropas deju popularizējošs pasākums “Tikšanās Marienburgā”” realizācijai dome piešķīra 600 eiro līdzfinansējumu. Pasākums, kurā tiksies senioru netradicionālu deju kolektīvi no dažādām vietām, aprīlī notiks Alūksnē.

Savukārt biedrībai “Dr. A. Misiņa medicīnas vēstures muzejs” projekta “Šurp mediķi – jaunie un pieredzes bagātie!” realizācijai piešķirti 475 eiro. Projektā iecerēts Alūksnes pilsētas svētku laikā esošos un topošos novada mediķus, kā arī jomas profesionālus aicināt pulcēties mediķu forumā.

Daļēju līdzfinansējumu – 450 eiro – dome piešķīra biedrībai “Sporta klubs Zeltiņi” popularitāti ieguvušo skriešanas sacensību rīkošanai projekta “Zeltiņu pagasta atklātās krosa skriešanas seriāla sacensības “Mizojam, ka prieks”” laikā.

Alūksnes novada domes saistošie noteikumi par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem nosaka, ka pašvaldība projektu konkursa kārtībā var līdzfinansēt biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju sabiedriski nozīmīgas aktivitātes. Pašvaldība līdzfinansējumu var piešķirt sabiedriski nozīmīgu projektu realizēšanai novadā šādās piecās jomās – izglītība, kultūra un māksla, sports, sociālā joma un veselība, kā arī vide.