Ziņas

Sabiedrība

Alūksnes pašvaldība piešķīrusi 2068 eiro četru vides projektu realizācijai

Alūksnes novada dome piešķīrusi finansējumu 2068 eiro apmērā četru sabiedriski nozīmīgu projektu īstenošanai vides jomā, aģentūru LETA informēja Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.

Biedrībai “Veclaicenes avotiņš” piešķirti 269 eiro projekta “Apkārtnes labiekārtošana Kornetos” realizācijai. Projekts paredz veikt celiņa pārbūvi un apstādījumu korekciju Kornetu centrā, kas kļūst par arvien nozīmīgāku vietu dažādu tūrisma un kultūras pasākumu norisē.

Biedrībai “Nāc pretim” projekta “Annas pagasta centra teritorijas sakopšana un labiekārtošana” realizācijai dome piešķīra 600 eiro. Projektā paredzēts izveidot gājēju celiņu, ierīkot dzīvžogu, atjaunot un sakopt aku, kā arī papildināt dekoratīvos stādījumus centra teritorijā.

Arī Alūksnes Romas katoļu draudzei projekta “Alūksnes Romas katoļu baznīcas teritorijas labiekārtošana” realizācijai dome piešķīra 600 eiro līdzfinansējumu. Draudze iecerējusi ierīkot metālkaluma sētu un saimniecības vārtus teritorijā iepretī Helēnas ielai, kas radīs praktisku un estētisku skatu uz baznīcu no ielas.

Biedrības “Mēs – skolai” iesniegtais projekts “Zināšanu apguve ar netradicionālu pieeju” ir sabiedriski nozīmīgs vides un izglītības jomās. Tā īstenošanai piešķirts pašvaldības līdzfinansējums 599 eiro apmērā. Projektā paredzēts labiekārtot teritoriju Māriņkalnā pie Ziemeru pamatskolas, nodrošinot nodarbību un mācību stundu, pasākumu rīkošanu brīvā dabā.

Alūksnes novada domes saistošie noteikumi par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem noteic, ka pašvaldība projektu konkursa kārtībā var līdzfinansēt biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju sabiedriski nozīmīgas aktivitātes.

Pašvaldība līdzfinansējumu var piešķirt sabiedriski nozīmīgu projektu realizēšanai novadā šādās piecās jomās – izglītība, kultūra un māksla, sports, sociālā joma un veselība, kā arī vide.