Ziņas

Uzņēmējdarbība

Alūksnes pašvaldība noslēgusi sadarbības līgumu ar LIAA investīciju piesaistes sekmēšanai

Alūksnes novada pašvaldība un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) parakstījušas vienošanos par sadarbību, lai sekmētu mērķtiecīgu investīciju piesaisti, tādējādi veicinot komercdarbības attīstību novada teritorijā, aģentūra LETA noskaidroja pašvaldībā.

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja Artura Dukuļa un aģentūras direktora Andra Ozola Rīgā parakstītais līgums paredz sadarbības kārtību “POLARIS procesa” laikā. Lai padarītu investīciju piesaisti aktīvāku, plānveidīgāku un efektīvāk izlietotu pieejamos, ierobežotos finanšu līdzekļus, aģentūra īsteno metodiku mērķtiecīgai investīciju piesaistei, kas nosaukta par “POLARIS procesu”.

Īstenojot Latvijā šo investīciju piesaistes metodiku, aģentūra organizē informācijas apmaiņu starp pašvaldībām, zinātniskās pētniecības iestādēm, investīciju projektu turētājiem un investoriem ar mērķi veicināt ārvalstu tiešo investīciju piesaisti.

Noslēgtā līguma mērķis ir sekmēt komercdarbības attīstību pašvaldības administratīvajā teritorijā, veicinot investīciju, tostarp ārvalstu investīciju, apjoma pieaugumu, palielināt pašvaldības konkurētspēju vietējā un starptautiskajos tirgos, kā arī paplašināt tās sadarbību ar esošiem un potenciāliem projektu īstenotājiem.

LETA